D66 en GL dienen motie van wantrouwen in tegen homofoben als Derksen vanwege vooringenomenheid tegen homo´s  

 "Paerlen voor de zwijnen", zo verwoordt Ellie Lust de situatie. (spiegel)

"Uit voorgaande uitspraken van Derksen, en nu ook weer, blijkt dat de LHBT bevolking niet achter de uitspraken van Derksen kan staan, en begint bij diverse partijen duidelijk te worden dat niet alleen Derksen, maar ook vele anderen niet in staat zijn een correcte mening te vormen.
Het COC geeft aan dat met een dergelijke populatie niet valt te werken en zij hopen dat het homofobe deel van de bevolking op korte termijn in staat is haar mening te herzien".

Diverse prominente COC leden hebben al aangegeven zich aan de zijde van de LHBT gemeenschap te scharen.
Of zoals D66 en GL het verwoordde:
"Volksvertegenwoordiging werkt alleen als vertegenwoordiger en vertegenwoordigde binnen een breed scala aan standpunten overeenstemming hebben, en dat is bij dit deel van de bevolking duidelijk niet het geval".
Het volk heeft geen flauw benul van wat er onder LHBTers leeft, aldus een verbolgen Lust, die dreigt de handdoek in de ring te gooien.
D66 en GL zullen dan ook een motie van wantrouwen tegen die homofobe bevolking indienen.
Als deze motie een meerderheid haalt en de anti LHBT bevolking haar mening niet herziet zullen "drastische maatregelen" genomen worden, zo voorspellen bronnen rond het Binnenhof.

Reageer...

De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als 1van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.