Home

Onze nationale Pinokkio legt ons wederom in de luren met zijn 2% extra koopkracht

Rutte beloofde 2% koopkracht meer.
Dat is geen netto koopkracht, maar 2% bruto meer.
In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting (schijf 1) van 37,35% naar 37,10%.
Dit tarief geldt in 2021 voor inkomens tot 68.507 euro.

Maar we krijgen nog een paar lastenverhogingen te verwerken.
Huurders de huurverhoging met jan. en juli.
En woningeigenaren een hogere OZB vanwege de gestegen huizenprijzen.
Dan nog de afvalheffing, en het Delflandtarief voor huurders.
En het nog hogere tarief voor de eigenaren, omdat die belasting gekoppeld is aan de WOZ waarde.
Daarnaast wordt de energiebelasting voor gas met 3 cent verhoogd, met daarbovenop nog eens de BTW.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de overige stijgende kosten van wegenbelasting, parkeergelden, verzekeringen internet, schoolgeld, boeken etc.
En niet te vergeten, de meerkosten van het verplichte thuiswerken.
Hieronder ziet u wat u per direct al gaat inleveren, en dat voornamelijk huurders de klos zijn.
Bedankbriefjes mag u naar mevr. Orwellongren sturen.
De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als één van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.