Home

 Den Haag heeft geen reserves meer en worstelt met gevolgen coronacrisis.

Volgens de begroting van 2020 bedragen de reserves van Den Haag eind 2020 totaal 256 miljoen

De tekorten op jeugdzorg, veilig thuis en de daklozen, zouden dan al in die ontrekkingen moeten zitten.
Want dat was in sept. 2019 al bekend en die moeten daar reeds  in verrekend zijn.

De wethouder heeft het alleen maar over het potje van de algemene reserve van 59 miljoen. Maar over de reserves die ze her en der hebben geparkeerd over 27 andere posten met een totaal bedrag van 197 miljoen, geen woord.
Misschien moet de rekenkamer maar weer eens reageren.

Reageer....

De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als één van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.