Huurders in slecht onderhouden huizen van Vestia moeten meer gaan betalen: 'Dat kan toch niet?' 

Ondanks de klachten drukken ze die huurverhoging gewoon door.


@SP Den Haag

De SP wil dat verantwoordelijk wethouder Martijn Balster (Wonen) met Vestia om tafel gaat zitten.

*Hopelijk pakt die de zaken wat voortvarender aan dan Marnix Norder, zijn vroegere collega wethouder.
Want het onderstaande archief-artikel belooft weinig resultaat.
Maar Vestia dwingen door massaal huurverlaging aan te vragen kan ook nog.
Tegen de jaarlijkse huurverhoging kan je alleen maar protesteren als dat (oneerbare) voorstel tot huurverhoging in de bus valt.
Huurverlaging kan je het hele jaar door aanvragen.
Bij huurverhoging moet je als bewoner aantonen dat die huurverhoging niet terecht is,
Maar bij een voorstel tot huurverlaging moet de verhuurder aantonen dat die verhoging terecht is.
En dat is nogal lastig met aantoonbaar achterstallig onderhoud.

*Er kunnen nog wel wat vraagtekens gezet worden bij het feit dat juist de PvdA die niemand wenste, gezien hun nederlaag bij  de verkiezingen, opgezadeld wordt met zo'n monsterklus als het rehabiliteren van Den Haag ZuidWest.
Of het moet zo zijn dat dit de genadeslag voor de PvdA moet worden.
Net zoals de HSP die te vuur en te zwaard dat Spuiforum bestreeed en het vervolgens in hun maag liet splitsen en dat werd dan ook hun ondergang.
Maar als ZuidWest verder wegzakt vanwege het beleid, of meer het gebrek daar aan, dan zijn de bewoners te beklagen, want die zijn dan uiteindelijk de klos.


Reageer....

Posted Mon, 15-09-2008
Je kan in Den Haag zo een misstand van 10 jaar geleden publiceren en dan is het nog actueel.
Hier verandert nooit wat ten goede.

Norder zet woningwet opzij voor woningcorporaties in Mariahoeve.

Heeft u een aanschrijving voor achterstallig onderhoud en heeft u geen geld om te (laten) schilderen? U hoeft niets te doen met zo'n aanschrijving, want dat heeft in Den Haag toch maar de status van toiletpapier.
Hieronder de argumentatie om het onderhoud uit te stellen tot een tijdstip wanneer het u uitkomt. 
We hebben een woningwet en er hoort op een woning, op de onderdelen die daarvoor in aanmerking komen, een aanvaardbare verflaag te zitten.
Aanschrijven die handel.
Waarom een particulier wel aanschrijven en die corporaties niet?

Haast met achterstallig onderhoud Mariahoeve
De gemeenteraad heeft zich weer eens laten beduvelen naar aanleiding van een motie van de SP om het aanschrijvingsbeleid ook strikter van toepassing te laten zijn op corporaties en dat met name voor Vestia.
Er was hier geen meerderheid voor. **

Norder kwam met een onduidelijk rekensommetje, dat miljoenen kostte, omdat hij het zo uitlegde dat die motie zou beogen alle corporatiewoningen eerst in kaart te brengen en dan gericht aan te schrijven.  
Hiermee heeft Norder een valse voorstelling van zaken gegeven.

De gemeente heeft geen opsporingsbeleid voor
achterstallig onderhoud. Zij hoeven niets in kaart te brengen.
Alleen bij wezenlijk gevaar, zoals uit de gevel vallende stenen, wordt er direct opgetreden, maar dat doet de brandweer dan toch al op zo'n  melding en de aanschrijving komt daar uiteraard direct achter aan. 

Het aanschrijvinginstrument wordt over het algemeen gehanteerd naar aanleiding van formeel ingediende klachten bij de dienst bouwen en wonen.
Dan is zij ook verplicht daar iets mee te doen.
De mensen moeten dus een klacht indienen bij de dienst bouwen en wonen, want dan moeten ze wel. 

Zie het handboek actief handhaven van de woningwet 2007.
Nog wel met dank aan de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

En  het artikel over schilderwerk op blz. 35.

Gezien een fatsoenlijke verflaag 3 tot 5 jaar meegaat en het schilderwerk nu al ter hand genomen dient te worden, komt het er in Mariahoeve op neer dat nu er pas in 2011 wordt geschilderd het lijkt dat men er bewust op aanstuurt om complexen te laten slopen, wat ook nog steeds de grote angst van de SP is.

Geen verf betekent houtrot en houtrot betekent nieuwe kozijnen en dat kost geld.
Dan zijn straks de herstelkosten natuurlijk te hoog en dat betekent sloop.
De nachtmerrie van de Dibbetstraat dient zich weer aan

Maar als de corporaties wegkomen met het niet uitvoeren van de woningwet en het onderhoud dan kan je toch moeilijk een particulier daar nog wel toe dwingen. 
Dat is dus ook een vrijbrief voor iedereen om onder zijn onderhoudsverplichtingen uit te komen.

Tijden geleden dacht de gemeente slechte fietspaden niet te hoeven
onderhouden door er bordjes te plaatsen met het opschrift "slecht wegdek" om zo onder een mogelijke schadeclaim uit te kunnen komen.

Dan gaan we dus overal bordjes aanhangen.
Slechte woning, geen aanschrijving.
Slechte auto, geen APK.
Slecht kind, geen zakgeld.
Slechte vrouw, geen huishoudgeld.

 

Want dan hoef je dat ook allemaal niet meer te onderhouden.

Slecht bestuur lijkt ons ook wel een goede, dat scheelt een hoop belastinggeld. 
Een eigenaar van een woning die aangeschreven werd, heeft dat in die tijd eens gedaan. Die hing inderdaad zo'n bord aan zijn huis en de ambtenaar van bouw en woningtoezicht vroeg toen waarom hij dat bord er aan gehangen had.

"Ik heb geen geld dus met zo'n bord hoeft het niet."

En toen zei die ambtenaar dat "het hebben van en lege portemonnee je nog niet ontslaat van je verplichtingen" en terwijl die man, die ambtenaar een foto van zo'n fietspad bordje (slecht wegdek) voorhield zag je gewoon het muntje vallen.
Niets meer van gehoord. 

Het houdt dus ook in dat vanwege het gelijkheidsbeginsel het instrument aanschrijving in zijn geheel een dode letter is geworden in Den Haag.

Want je kan het niet verkopen een particulier wel aan te schrijven en een corporatie niet.
Woningwet is woningwet.

We zullen de vereniging eigen huis daar ook maar eens op gaan attenderen.  

**Over de motie moest zelfs 2 x gestemd worden omdat de stemmen staakten. Voor gestemd hebben: HSP,SP,GL, D66, PvdA, Labuche en Leefbaar Den Haag. 42 raadsleden aanwezig. 22 voor, 20 tegen.  

Het zou aan te bevelen zijn dat er altijd 45 stemmen aanwezig zouden zijn en de afwezige raadsleden machtigingen af te laten geven.
Dus bij aanvang van een vergadering constateren wie afwezig zijn en dat ook bijhouden. Als iemand er een potje van maakt door zelden of nooit aanwezig te zijn, kan je moeilijk volhouden dat er nog sprake is van enige volksvertegenwoordiging als er niks vertegenwoordigd wordt en dan er uit met die figuur.
Zou ook wel een goede motie zijn om het kaf van het koren te scheiden en de klaplopers te weren.

1 Jan de wandelaar left...
Mon, 7-03-11 12:42 am :: http://www.digitalehofstad.wordpress.com
Toch is er dwang uit te oefenen op het uitvoeren van achterstallig onderhoud ook bij de corporatie. Dit middels inschakeling van de Huurcommissie http://www.huurcommissie.nl/ alwaar men kan verzoeken tot een huursverlaging. We de corporatie. Dit middels inschakeling van de Huurcommissie http://www.huurcommissie.nl/ alwaar men kan verzoeken tot een huursverlaging. Wel dient men de corporatie eerst schriftelijk een termijn te stellen waarbinnen het onderhoud dient te worden uitgevoerd. Bij alsnog in gebreke blijven is het dan vervolgens aan de huurcommissie.

De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als één van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.