Home

Oorlog! Vrouw Pieter Omtzigt deelt explosief 'Rutte is een leugenaar'-verhaal Duitse krant: "Scherpe analyse"
Lees het vertaalde artikel.

 

Als waarnemer heb je het voordeel dat je een gebeurtenis van buitenaf kunt bekijken.
Dat klinkt misschien banaal.
Maar het speelt wel een rol als je wilt beoordelen wat er in de Nederlandse politiek gebeurt.
Als je geen deel uitmaakt van de operatie daar, niet betrokken bent bij de machtstactieken, het relativeren en afwegen, het geven en nemen, het praten over staatspolitieke verantwoordelijkheid - dan zie je de dingen anders.
En zie een land waarvan het morele kompas momenteel niet goed functioneert.

Ter herinnering: bij toeval kwam aan het licht dat de zittende premier Mark Rutte had geprobeerd de lastige christendemocraat Pieter Omtzigt uit de weg te ruimen tijdens de besprekingen over de vorming van een nieuwe regering.
Rutte ontkende dit een week lang, maar werd uiteindelijk door de rechtbank veroordeeld.
Maar in plaats van de leugen toe te geven, praatte hij zich er uit met zijn "vals geheugen".
Tegelijkertijd ontkende hij enig motief te hebben om Omtzigt kalt te stellen - ondanks het feit dat hij ongetwijfeld zijn gevaarlijkste criticus is, een rechtschapen volksvertegenwoordiger die zich opmaakt om niet alleen Rutte's flagrante falen in de kwestie van de ten onrechte door de staat teruggevorderde kinderbijslag aan het licht te brengen, maar misschien zelfs de fouten en inconsistenties van Rutte's aanvankelijke Corona-beleid aan het licht te brengen.

Zelfs de belangrijkste coalitiepartners vragen slechts om enig berouw

En wat is de reactie in Den Haag?
Niet alleen zijn eigen partij schaart zich eensgezind achter Rutte, die al bijna elf jaar aan het bewind is en aan wie zij bijna allemaal hun post te danken hebben.
Zelfs de belangrijkste coalitiepartners tot nu toe, de linkse liberalen en christen-democraten, roepen niet om het aftreden van de legendarisch flexibele premier, die vaak op liegen is betrapt, maar alleen om een beetje wroeging.
Het is voorbij, het is crisis, het land moet geregeerd worden.
Zonder Rutte zou het niet realistisch zijn om "überhaupt een regering te vormen, zeggen zij.
En dreigt er zonder hem geen maandenlange politieke chaos, waarvan alleen extremisten als Geert Wilders zouden profiteren?
Zelfs de Groenen houden de deur voor Rutte open, omdat ze niet al hun opties voor de macht willen blokkeren.

Maar het meest verbazingwekkende is dat een groot deel van de media het spelletje meespeelt.
Het tijdschrift Elsevier is er zelfs in geslaagd Rutte af te schilderen als het slachtoffer van kwaadaardige machinaties.
Op de openbare televisie is er een onmiskenbaar verlangen van de verslaggevers om van de onverkwikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week over te stappen op het dagelijkse politieke leven.
En zelfs vrij linkse, af en toe behoorlijk kritische kranten als de Volkskrant staan vol met rechtvaardigingen voor het gedrag van Rutte.
De populaire schrijver Arnon Grunberg, bijvoorbeeld, mocht er op een dubbele pagina op wijzen dat andere regeringsleiders nog erger waren.
En was de leugenaar Bill Clinton ook niet vergeven?

Iedereen die op deze manier argumenteert moet worden gevraagd: Wat is precies het verschil tussen de leugens van Rutte en de duizenden leugens van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump?
Misschien slechts een kwestie van kwantiteit?

Reageer...

De Koninklijke Bibliotheek Den Haag, heeft de website van DenHaagTeKijk aangemerkt als één van de belangrijkste websites van Nederland.
Dat is dan ook de reden dat, vanwege toekomstige dode linken, zoveel mogelijk "binnenboord" wordt gehouden.
Waarbij dan een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsclausule van het auteursrecht.
Tevens gaat het om informatievoorziening in het algemeen belang, vanwege het aanvullen van ontbrekende, niet bekend zijnde, dossierkennis voor belanghebbenden.
W
e onderscheiden ons dan ook van het AD, RTVwest en DenHaag.nl door onze content wél bereikbaar te houden.
Want dat waren geen stommiteiten of fouten. 
Dat waren bewuste acties om ons collectieve geheugen te vernietigen met alle missers van ons excellent (kuch) bestuur. 
Heel toevallig  allemaal tegelijk en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. (
spiegel
)