Home

Baldewsingh; verplicht inburgeren niet afdwingen.

posted Thu, 17-07-08
“Het begint met taal” begon zo hoopgevend met de aftrap door Balkenende en Vogelaar.
Jammer genoeg komt er in Den Haag zo goed als niets van terecht. 

De gemeente heeft onder verantwoording van wethouder Baldewsingh, een inschrijfdag gehouden voor de inburgeringcursus in Den Haag Zuid-west. (Bouwlust).
Dat kost ze niets want de gemeente, dus wij, betalen het. 

Op vier eerdere stedelijke inburgeringsdagen in Concordia meldden zich in totaal 756 mensen aan voor inburgering. Dat zijn er dus 189 per georganiseerde inschrijfdag.
Dat kan beter, dacht Rabin, en besloot het
wat grootser aan te pakken in Bouwlust.  


Komm zu mir in die Kasbah!

Ondanks dat er maar liefst 2.500 mensen die verplichting opgelegd hebben gekregen en schriftelijk waren uitgenodigd,
zijn er slechts 233 op komen draven. nog geen 10%.

2.500 mensen uitnodigen, wat wijselijk wordt verzwegen, en je dan nog op je borst slaan als er 233 komen voor die cursus en vooral “niet dwingen” om ze die wettelijke verplichting uit te laten voeren.

“Bij de officiële aftrap, afgelopen zondag in de wijk Bouwlust, zijn 233 mensen geplaatst voor een traject van inburgering. De extra inspanningen van de gemeente zijn nodig omdat er minder mensen meedoen aan de inburgering dan was verwacht. Dat komt voor een deel door de nieuwe wet en de problemen met de uitvoering daarvan.”

”Inmiddels zijn er aanpassingen gepleegd en ligt de regie voor de inburgering weer bij de gemeente. „Wij gaan niet dwingen om een inburgeringstraject in te gaan. Wij gaan mensen verleiden, ze motiveren en hameren op de maatschappelijke zingeving.’’

En dan gek opkijken dat de ROC’s gaan lopen klagen.
Eerst aangeven dat je 2.500 deelnemers gaat verplichten die cursus te volgen en de ROC’s daar hun organisatie op af laten stemmen en dan het leeuwendeel niet willen dwingen zodat de klaslokalen leeg blijven.
De ROC’s zelfs nog een trap na geven door te  durven zeggen dat het aan de organisatie zou liggen.

In de media lekker koketteren met Ella Vogelaar, alsof het zo’n succes was, maar diegenen die niet kwamen opdagen, wil hij niet verplichten, terwijl het dus gewoon verplicht is.“we gaan ze niet dwingen”

Het is uitermate vreemd om te moeten constateren dat er met een wettelijke verplichting die gewoon uitgevoerd dient te worden door Baldewsingh zo wordt  omgesprongen. 

Als je als PvdA kiezer ziet dat staand landelijk beleid in je gemeente zo uitgevoerd of niet uitgevoerd gaat worden, dan  moet je toch wel toegeven dat deze lokale PvdA druk bezig is om met die handelwijze onze samenleving danig te ontwrichten.

Wel die boete uitdelen voor die spreekwoordelijke 2 km te hard rijden maar een essentieel iets als inburgeren overlaten aan de luimen van een fiks aantal onwillige lieden en bij het verzaken van die verplichting géén sanctie opleggen.

Als hij mocht denken dat er nog iets van zelfdiscipline is te vinden onder die mensen, zal het tijd worden dat de gemeenteraad die man eens wakker schudt en weer even in de werkelijkheid terug laat keren.

Misschien moet het gemeentebestuur Rabin maar even er aan herinneren dat hij niet boven de wet staat en die dus gewoon heeft uit te voeren.