Home

Haagse Marokkanen eisen stopzetting IMAR project.

posted Sat, 3-11-07

Update;
Marokkaans bedrijfje van één week oud krijgt bijna half miljoen euro. (spiegel)

Het Comité Haagse Marokkanen (CHM) is het zat dat ze met lede ogen moet toezien, hoe de zogenaamde IMAR gelden van minister Donner, zo´n € 3.300.000,- naar van alles en nog wat verdwijnen.
Maar niet naar de beoogde doelen. 
De gelden zijn bedoeld voor de aanpak van probleemjongeren van 12 tot 24 jaar.
Ook was duidelijk aangegeven dat de bestemming van het geld in overleg met de doelgroepen besteed moest worden.

En daar schort het juist aan. Rabin Baldewsingh, nu onderhand wethouder van burger-on-zinzaken, in Den Haag ligt zwaar onder vuur.

En het lijkt ons niet meer dan logisch, dan dat het ministerie het ge-oormerkte geld, dat niet besteed is aan het beoogde doel, terug gaat vorderen.
 
En daarom gingen ze de straat op, met de kreet;
We zijn niet te koop.

   
Zie ook de muziektekst van het filmpje.


Was Baldi al door de betreffende partijen aan zijn jasje getrokken en ook door de PvdA zelf, vooralsnog is er niets gebeurd.

En nu ze gewoon niet gehoord worden, is er besloten tot een demonstratie.
Gelijk paniek in de tent en de PvdA betreurde het op hun site. Maar je moet natuurlijk niet huilen als je zelf de boel laat versloffen en je na een half jaar nietsdoen eens de wind van voren krijgt.

De grief is, dat allerlei schimmige organisaties en adviesbureautjes het geld opvreten, en die de allochtoon alleen als handelswaar zien om hun eigen bestaansrecht te kunnen legitimeren.

Een soort Parnassia met die gebruikersruimten

De pech voor de Marokkaanse gemeenschap is natuurlijk dat ze geen Hindoestanen zijn, want het is een publiek geheim dat je, als niet Hindoestaan, geen cent van hem los kan peuteren.

Update, correctie;
Marokkaans bedrijfje van één week oud krijgt bijna half miljoen euro.

Eerst was er nog het verhaal dat er een miljoen euro zou zijn voor burgerschapsprojecten.
Een ieder die met een  goed project, met handen en voeten, kwam om het onderlinge saamhorigheidsgevoel te verstevigen, kon
€ 25.000,- krijgen.
Wij kennen echter niemand die totnogtoe iets gekregen heeft.

Toen kwam onze Baldi met een mediaproject, video in de wijk.
Daar was ook een miljoen euro voor beschikbaar.
Dat zou samen 2 miljoen zijn.
Volgens ons is het gewoon hetzelfde eerdere miljoen.
Ook niemand over gehoord dat die geld gekregen zou hebben. 

En nu zal men toch een keer moeten leren luisteren, hoewel met die tegenwoordige goed geďsoleerde bouw, dus ook bij dat ijspaleis, de geluiden van het "gepeupel" natuurlijk nauwelijks daar binnen doordringen. 

We hebben er heel weinig vertrouwen in, omdat onze Baldi niet wars blijkt te zijn van enige zelfingenomenheid en arrogantie, geheel regenten eigen.

Wat dat betreft is hij súper geďntegreerd in die PvdA.

De Marokkaanse gemeenschap eist een onderzoek naar de aanbestedingen van de 3,3 miljoen die zonder overleg met hen, aan Jan en alleman is weggegeven.

Het is ook niet zo vreemd dat zij zich als tweederangsburgers behandeld voelen.

Maar wat dat betreft staan ze niet alleen, want dat gevoel hebben ook vele autochtone Hagenaars.

Al jáááááren.


1. Interniek left...
Mon, 5-11-07 2:19 am :: http://www.hagazine.nl

Inderdaad, nooit meer iets gehoord op mijn aanmelding met media in de wijk te willen meedoen. Tijdens radio interview http:// cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/radio1/tros/radioonline/20070320-20.wma?star t=43:23 en http://denhaagorg.wordpress.com/2007/03/19/den-haa g-moet-mediastad-worden/ zegde Baldi nog toe mijn voorstel af te wachten, maar zelfs mijn eerste mail werd nooit beantwoord.

(redactie) Het geluidsfragment is af te spelen met Windows Mediaplayer 10 of 11. Indien u het interview met Rabin Baldewsingh niet kunt afspelen, kunt u het hier downloaden. (6,5 minuut mp3-6,5 mb)

radio interview


2. John left...
Mon, 5-11-07 8:22 am

Mon, 5-11-07 8:22 am

Het absurde bedrag van 475.000 euro aan subsidie voor 2 dames met hun Moed is niet te bevatten. Waarom staat de gemeente dit toe? Dient deze wethouder onder curatele gesteld te worden? De burger kan dit niet begrijpen.