Home

Haagse wethouders gebukt onder onbegrip kiezer

posted Wed, 11-11-09

Haagse wethouders voelen zich totaal niet happy.

De Hagenaar heeft geen flauw benul van wat er onder politici leeft, wordt er verzucht door een lichtelijk verbolgen Haags college.
Maar dat zal ons eigenlijk een zorg zijn.
Misschien dat ze dan een keer gaan luisteren, hoewel je daar maar niet op moet rekenen 

En Baldewsingh is niet blij met zijn vierde plaats op de kieslijst. 
Hij moet wel blij zijn, want eigenlijk hadden we, gezien zijn  blunders betreffende
de inburgering, het IMAR project en de vuilproblematiek, hem helemaal niet meer op die lijst verwacht. 

Ook moet je maar afwachten of de allochtone kiezer nu nog zo blij is met deze wethouder, die zich drukker lijkt te maken over het op  laten ruimen van hondendrollen en liever kapitalen wegsmijt aan
een paar palmboompjes, dan dat hij iets wezenlijks heeft weten te realiseren voor zijn “achterban”. 
Maar toch een lichtpuntje want binnenkort gaat hij het tienjarig jubileum vieren van het vijfjarenplan voor de Paul Krugerlaan.
Daar heeft hij zelf maar weing aan hoeven te doen, maar toch. 

We moeten niet alleen maar Rabin verwijten maken.
Ook de anderen hebben er een aardig potje van weten te maken.
20 november breekt de pleuris uit.
Want alles in Den Haag staat stil omdat het Haagse college dat wil. 

Even terug naar de werkelijke reden van dat VerkeersCirculatiePlan (VCP). De zwarte Madonna moest wijken voor 2  ministeries en de invloed van de parkeergarage werd (bewust) buiten de op te stellen Milieu Effect Rapportage (MER) gehouden. Toen dat alsnog werd afgedwongen was het VCP daar het directe gevolg van.
De Haagse lucht wordt in zijn geheel niet echt schoner, maar die uitlaatgassenwolk zal zich meer over de stad gaan verspreiden. Waarbij de Vaillantlaan het meeste verkeer te verwerken zal krijgen.
 
 


Maar daar wonen toch maar hoofdzakelijk allochtonen, dus waar zou je, je druk om maken?

Die mogen gerust de moord steken. Letterlijk.

Misschien dat Baldewsingh daar wat electoraal gewin uit kan halen hoewel hij zich dan wel direct tegen het door zijn broodheren verzonnen VCP af dient te zetten.

Verder hebben ze ons lekker lopen maken met een
verkeersmanagementsysteem van Siemens die daar zelf niet al teveel vertrouwen in bleek te hebben, want ze wilden zelf eigenlijk liever uit Den Haag.

En ondanks alle maatregelen;  


 
Luchtvervuiling minder in 2010, u aangeboden door VROM.
Den Haag blijft wél de viezerik in de Randstad, er verandert per saldo maar weinig in 070

 

1. vera left...
Thu, 12-11-09 10:06 am

gossiepossie, wat snapt het stemvee toch weinig van alle verheven idealen van wethouders..........Een weldenkend mens zal nooit of te nimmer een junkenhol tegenover een kinderspeelplaats parkeren,maar de rode wethouders doen het! In leiden parkeren de rode burgemeester en rode wethouder een junkenpaleis (want voor MILJOENEN verbouwd) tegenover kinderopvang, basisschool en bejaardenhuis. En uitleggen hoeft niet, want zij weten wat goed voor u is, dat weet u, stom stemvee, niet! (denken ze.......ik wacht met spanning op 3 maart !!)


2. devega left...
Tue, 17-11-09 3:35 pm

Ik dacht toch echt dat mijn vrind Rabin op de lijst was gezet vanwege zijn bestuurlijke kwaliteiten. Ik bedoel maar, hij doet het toch stukken beter dan Dekker, v. Alphen, Bolle, Norder en de rest van deze artiesten. Hij steekt zijn nek niet uit, krijgt geen klappen voor zijn bol, zorgt dat Den Haag op een nette manier van zijn overtollige bankjes afkomt. Stukken beter dan crapuul Kool. Die schijnt de laatste tijd nogal van Chinees te houden, met zijn volgende miskleun, het China Trade Centre en zijn vele China reisjes. Maar ze hebben gelijk, het is verbijsterend hoe weinig medeleven de Haagse burger weet op te brengen voor deze dwalende geesten. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk maar die van het Haags college zijn helemaal niet te volgen.