Home

Het Marokkanenproject IMAR blijft de gemoederen bezig houden.

posted Thu, 17-01-08

De behandeling van het rapport over de Donnergelden, het IMAR project.
De gemeenteraadsleden waren het er over eens dat de uitvoering van het project chaotisch rommelig en te haastig was.

De commissie Jeugd en Burgerschap (JB) is bang dat het project IMAR minder effectief zal uitpakken dan gehoopt. Het ontbreekt namelijk nog aan voldoende draagvlak binnen de Marokkaanse gemeenschap.

Het IMAR project, 3,3, miljoen euro, was bedoeld voor ondersteuning van zinvolle projecten voor Marokkaanse probleemjongeren.
De jongeren zijn niet geholpen, de problemen alleen maar groter geworden en het geld is zo goed als op.
Het haastige was onontkoombaar omdat het rijk snel resultaat wilde zien en het tijdsbestek, om de zaak goed op poten te zetten, tekort was.
Blijft het rommelige en chaotische en de onvrede van het Haags Marokkanen Comité (HMC)Het HMC zag niet in waarom ze met de commissie moesten praten die nogal ernstig met PvdA leden vervuild was.
Ook dat was een punt van kritiek waarom de wethouder die commissie heeft samengesteld en niet de raad.
Het werd dan zoiets van”de slager keurt zijn eigen vlees.”

Maar Baldewsingh zit gewoon te kloo knoeien, nog steeds.   
Op de vraag wie nou in de adviesgroep zaten voor dat IMAR project begon hij zich terecht ongemakkelijk te voelen en gaf eerst aan dat een aantal van die leden tevens uitvoerend waren.
Na enig doorvragen bleek dus dat álle leden van adviesgroep tevens de uitvoerenden waren.

Die zaten dus gezellig de buit onder elkaar te verdelen en dat is goed gelukt, want 2,7 miljoen euro is al foetsie en geen Marokkaan die er iets van gezien heeft.
Toen begon Rabin nog over het feit dat de Marokkanen onderling verdeeld waren, maar zei er wijselijk niet bij, dat hij mede de oorzaak was van die verdeeldheid.
Van de 26 organisaties die met de demonstratie meeliepen hebben er 4, nadat ze wel meegelopen hadden, zich  gedistantieerd van het protest.
Er is nog 570.000,- euro over  van het IMAR geld.
Wordt dat nu onder die 4 verdeeld?

Het vertrouwen is er dus nog steeds niet en het zal er ook nooit komen want Rabin heeft het gewoon verbruid.
Als wethouder heeft hij Den Haag een slechte zaak bewezen en nog.
Ze gaan er op 29 januari in Concordia weer over praten.
Ook weer zoiets.
Waarom moet het weer onnodig geld kosten en kan het niet gewoon in het atrium van het stadhuis of in de raadszaal?