Home

"Onafhankelijke" commissie presenteert rapport IMAR Donnergelden.

posted Mon, 14-01-08

Het college heeft zn waardering uitgesproken voor rapport want dat komt precies overeen met de opdracht die de commissie had gekregen.(?) 

En nu op 12 dec. zegt Baldewsingh; de gemeente steekt geld in organisatie Marokkaanse gemeenschap. 
Had dat direct gedaan toen je dat geld gekregen had in april zouden we zeggen. 

Maar de geest is wel uit de fles en die krijg je vooralsnog niet terug. 
De voorzitter van die onafhankelijke (kuch) commissie is het eveneens onafhankelijke (proest) voormalige PvdA raadslid (Utrecht 2002-2006) de Hr. Mohamed Sini.
Met alle respect voor de man zijn opleidingen en staat van dienst, maar hij  wordt niet geacht om de Marokkanen met eelt op hun handen te vertegenwoordigen.
 

Maar ze hebben in ieder geval een hele hoop argumenten weten te verzamelen  waarom ze nit hebben gedaan wat de bedoeling was met die Imar gelden. 
Dan mag de Hr. Sini wel te hoop lopen tegen discriminatie in allerlei organisaties, maar hier komt volgens ons toch een beetje de Marokkaanse controverse tussen  stadsmensen en plattelandsmensen, de boeren, om de hoek kijken.

Veel Marokkaanse stedelingen zien boeren niet als volwaardige mensen en de boeren vinden stadsmensen over het paard getilde kapsoneslijders die je, als het even kan een poot uit moet zien te draaien.
Een stedeling te slim af zijn is een (inter)nationale plattelandssport geworden. 

In dat 19 paginas tellende rapport wordt min of meer gewoon gezegd dat ze van te voren bewust die in hun ogen ongeorganiseerde bende (diffuse organisatie) niet wilden benaderen omdat er dan toch niets fatsoenlijks uit was gekomen. (hoezo respect?)

Zie hier in een aantal zinnen de gehele strekking van het rapport.
 
Dat de commissie, die over het algemeen PvdA gelieerd is, en die dus bij voorbaat geen enkel vertrouwen had bij het Comit Haagse Marokkanen (CHM) natuurlijk met een opdracht is weggestuurd en dit rapport er ligt, mag geen verbazing wekken.

Het wekt dus k geen verbazing dat het CHM niet mee wilde werken aan dit "onafhankelijke" rapport.
Dat die commissieleden zich zo hebben laten gebruiken betekent dat ze, f de strekking van die vuige verdeel en heers politiek niet goed hebben overzien f er bewust aan meegewerkt hebben.

We gaan maar uit van het laatste, gezien de manier waarop die PvdA de gewone Haagse burger over het algemeen geselt en gijzelt.


Overige commissieleden rapport Donnergelden;


Anna Maria Andriol  

Jamal Derna  Haagwonen
 

Anke van Kampen  oud wethouder PvdA 

Faisal Mirza

Maar nog veel zorgelijker is dat wethouder Baldewsingh misschien de raad nog wel een rad voor ogen weet te draaien, maar dat laat onverlet dat de Marokkaanse gemeenschap het niet accepteert.

Want per saldo is er 2,7 miljoen uitgegeven die niet bij hen is terechtgekomen en hij mag dan wel straks een zucht van verlichting slaken als ze  hem nog niet wegsturen, maar het zal echt niet met een sisser aflopen in de stad zelf.
(We wachten de raadsvergadering nog even af, hoe het nou met dat pleinenlint afloopt, misschien dat er alsnog koppen gaan rollen) 

De raad zal in de vergadering van 16 januari die 2,7  miljoen opnieuw als budget ter beschikking moeten stellen bovenop de nog aanwezige 6 ton en dat geld moeten gaan aanwenden voor dat waar het voor bedoeld is.

Na die verwoestende oudejaarsnacht waarbij in de regio 128 autos waren uitgebrand, werd er een
avond belegd door de politie in het clubhuis de Mussen aan de Hoefkade.

En daar werd gezegd; "Als die 3,3 miljoen niet terugkomen, dan wordt het oorlog." 

Mooipraterij zal nu niet echt meer helpen lijkt ons, ze zullen wat moeten gaan doen en misschien dat Baldewsingh eens een grote vent is en gewoon zijn excuses aan gaat bieden voor de hele verwerpelijke gang van zaken.
En als dat niet gebeurt, kan het wel eens zo zijn dat, dat rapport opgerold in een bepaalde lichaamsholte van Rabin terecht gaat komen.

Maar wij hebben het vermoeden dat hij van het CHM dat rapport daar zelf ook in mag stoppen.

En hij zal Jetta Klijnsma natuurlijk ff lief aan moeten kijken, want die zit tenslotte
op die zak met geld

Zie ook onze vorige artikelen; 

12-12
Besteding van 2.710.000,- euro reeds besteed IMAR geld blijft duister.  

11-7
Rabin Baldewsingh speelt Marokkaanse organisaties tegen elkaar uit. 

3-11
Haagse Marokkanen eisen stopzetting IMAR project. 

1. Ibrahim left...
Mon, 14-01-08 10:18 am

PvdA regentenpolitiek met Rabin als allochtone excuustruus die ze de Marokkanen met dat rapport laten beledigen. En Rabin doet natuurlijk alles om zijn eigen dikke nek te redden. Geld gaat bij hem alleen naar Hindoestaanse clubjes, die hebben prioriteit, die staan bovenaan. Vooral de vrouwen (met stip) Dat hij zich door de PvdA in zon verachtelijke rol laat dwingen door die Marokkanen gewoon nog verder de zeik in te drukken en met name de besturen van die organisaties slaat alles. Zelfs de Marokkanen in de straat tegen hun eigen Moskeeraad proberen op te zetten die niet eens betrokken werden bij de uit te voeren IMAR plannen en nu durven stellen dat het eigenlijk een schande is dat de Marokkanen niet aan het rapport mee wilden werken. Moeten de te verhangen mensen nu ook nog eens hun eigen strop helpen vervaardigen alleen maar om die Rabin op dat pluche te laten zitten? Misschien kan Wilders nog bij Rabin in de leer. Als er ongeregeldheden komen dan is de PvdA de aanstichter en hopelijk gaat justitie dan stappen tegen die criminelen ondernemen?