Home

Rabin Baldewsingh geeft geen inzicht in besteding burgerschapsfonds.

posted Mon, 24-03-08

Hoe zit het nou met dat burgerschap?

Wordt de Haagse burger nu als een
Dalit of  als een Rama beschouwd?

“Op woensdag 26 maart 2008 (13.30 uur) vergadert de commissie Jeugd en Burgerschap (JB) onder meer over de Haagse Koepel.
Ook behandelt de commissie de voortgangsrapportage Burgerschap.”

Die rapportage is
één grote wazige brij van geleuter waar je helemaal niets mee kan.
Het begint al gelijk met de dooddoener;

“We kunnen U in deze voortgangrapportage dan ook nog geen jaarcijfers geven over ontwikkelingen en resultaten”

Wat een onzin, hij weet toch wat hij heeft uitgegeven.
Kom op met die cijfers! 

Als de raad hier intrapt, is ze geen knip voor haar neus waard.
Het is net als met die IMAR gelden, 2,7 miljoen weg, maar daar hoor je ook nooit meer wat van.

Rabin had 1 miljoen voor burgerschap. € 25.000,- per initiatief. 
Er is een initiatief van 12 scholen gehonoreerd  met een totaal budget van € 230.000,-
Maar daar is slechts 1 keer het maximale bedrag van 25.000,- heen gegaan. De overige € 205.000,- kwam uit niét gemeentefondsen. 

Is er nu een keer een overzicht van; wie wat heeft gekregen?
 
"Van die 250 aanvragen  zijn er rond 200 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd"


Maar geen namen en bedragen en dat zouden we toch zo graag zien, want we hebben hetzelfde kriegelige gevoel, zoals aanwezig bij heel veel vrijwilligers in de stad, dat Hindoestaans gelieerde gezelschappen zowat die hele koek hebben opgevreten.
En hoeveel geld is er eigenlijk nog beschikbaar?

Er zijn genoeg redenen aanwezig om die onrust en algemeen heersende onvrede weg te nemen met een duidelijk inzicht in de cijfers. 
Dus een lijstje met namen en bedragen zou toch wel handig zijn en gezien de controleerbare taak van raad is die vraag ook legitiem.

Juist diegenen die niets gezien hebben, hebben er recht op te weten hoeveel geld er naar wie gegaan is.
Rabin heeft allang niet meer het voordeel van de twijfel, achterdocht en het gevoel van vriendjespolitiek voeren de boventoon en hangen als een auriool om hem heen. 

Alleen de grote subsidiesponzen maken kans, is het algemene gevoel, maar juist diegenen met de goede ideeën, die uiteraard geen lobbyisten hebben in het stadhuis, denken er naast te grijpen. 

Maar we kunnen natuurlijk ook nog een
WOB  verzoek indienen als er geen inzicht gegeven wordt. 

En wat dat rapport van die voortgangsrapportage betreft;
Jammer van het papier, dus maak er nu maar weer een boom van.


1. Fred left...
Mon, 24-03-08 2:55 pm

En hoelang blijft die gemeenteraad dat geknoei accepteren? Zij zijn allemaal medeplichtig, zij hebben die Rabin en die andere eikels gekozen die er nu zo’n bende van maken. Makkelijk zo, Sinterklaas spelen van onze centen.


2. Sandra left...
Mon, 24-03-08 3:32 pm

Ach mens, ga toch koken