Home

Rabin Baldewsingh speelt Marokkaanse organisaties tegen elkaar uit.

posted Fri, 9-11-07

Mooi staaltje van burgerschap om zijn eigen kop te redden.
Dit komt de saamhorigheid en zeker die van de Marokkanen onderling, écht ten goede(?)

Van de 3,3 miljoen euro aan Imar geld  is er, volgens Rabin, nog 5 tot 6 ton te besteden en daar gaan we het dan, heel democratisch, in de gemeenteraad eens over hebben. Tezijnertijd, dát wel.  

De waarheid over de hoogte van dat nog te besteden bedrag zal wel ergens in het midden liggen.
Er is dan nog zo’n 5,5 ton over, waar men het in de raad nog over kan hebben, hoe deze te besteden, of goedkeuring te geven aan het vervolgtrajectstaartje.

Vooralsnog is er dan  2,75 miljoen euro, dus ruim 6 miljoen gulden al “ongecontroleerd” verdwenen.

Sinterklaas was vroeg dit jaar.

In het Comité Haagse Marokkanen waren in eerste instantie 16 organisaties vertegenwoordigd.

Nu ná de demonstratie zouder er volgens Rabin vier organisaties te kennen gegeven hebben, niet (meer) achter het gehouden protest te staan.

Vóór die demonstratie hebben we die vier echter niet gehoord.
Wij krijgen stellig de indruk dat hier de verdeel en heers politiek wordt toegepast.
Dan wordt dus de resterende subsidie gedeeld onder die be(ke)nde(n) van vier en dan is het op.

Einde oefening.

Laat dat rapport dan ook maar zitten, want dat wordt toch door die coalitie afgedekt.

Je kan natuurlijk als wethouder wel die jongen met de vlotte babbel uithangen, maar als je uit het zicht bent, dan gaan die mensen toch echt wel eens een keertje zelf nadenken en het uitspelen van die Marokkaanse organisaties onderling getuigt toch ook niet van de door Rabin zo gepropageerde burgerschapszin.

Wat dat betreft zijn wij van mening dat Rabin zich nu al volledig heeft gediskwalificeerd, ondanks zijn antwoord op de vragen zoals gesteld door de gemeenteraadsleden en hij toezegt om met een tweetal weken het rapport geproduceerd te hebben om zijn beleid en uitgaven te verantwoorden.
Maar we vragen ons toch wel in gemoede af, of we nog wel moeten wachten op deze mosterd na de maaltijd.

Want de wedstrijd is al gespeeld en dat restje geld is eigenlijk alleen nog maar blessuretijd en Rabin moet eigenlijk de rode kaart krijgen.

Burgerschap, pfff, ammúhoeláh.

 

1. Manal left...
Fri, 9-11-07 9:14 pm

Dus 4 van die organisaties zijn door de Partij van de Aftocht onder druk gezet? 3.3 miljoen minnus 5 tot 6 ton is 2,8 tot 2,7 miljoen 2,7 miljoen minnus half miljoen Moed is 2,2 miljoen Bewijsstukken waar de 2,2 miljoen Donnergelden zijn?


2. George left...
Sat, 10-11-07 10:54 am

Wat een waardeloze gemeenteraad.

Proberen ze voor de show ook eens een wethouder door te zagen om het naadje van de kous te weten en dan laten ze zich allemaal in de luren leggen met die 2 factuurtjes van Moed, die dus 187.425 euro vertegenwoordigen. Maar dat zit in die 420.000 euro die inmiddels bekend zijn.

Veel interessanter is te weten waar het geld is gebleven wat niet bekend is. Daar had die raad naar moeten vragen, maar om de 1 of andere reden zijn ze of te stom of ze dekken dat allemaal onder elkaar af en voeren gewoon een schijnvertoning op. Je zou ze eigenlijk allemaal dat ijspaleis uit moeten trappen. Die Hiek van Driel probeerde het wel maar stelde gewoon de verkeerde vragen.

War is de poen naar toe gegaan? Dus een overzicht van alle aangegane verplichtingen en met wie en het restantbedrag van wat er nog in kas zit, tezamen 3,3 miljoen. Of moeten we als burger gewoon een WOB verzoek indienen. (Wet Openbaarheid van Bestuur). Dan moeten ze die stukken geven of ze nou willen of niet. Ondanks dat gezever van de wethouder over gevoeli (Wet Openbaarheid van Bestuur). Dan moeten ze die stukken geven of ze nou willen of niet. Ondanks dat gezever van de wethouder over gevoelige bedrijfsinformatie. Is de gemeente tegenwoordig een BV of zo.? Allemaal drogredenen En die commissie die het gaat nakijken is helemaal een lachertje, dat zijn allemaal figuren die aan die PvdA verbonden zijn.

Dus beste Marokkanen, gewoon een WOBtje indienen en dan eens zien of die wethouder dan nog zo lachend de boel in de maling denkt te kunnen nemen.