Home

Rekenkamer; inburgering in Den Haag is onder de maat

posted Mon, 26-10-09
Eindelijk erkenning.

Hadden we al regelmatig aangegeven dat er weinig deugde van het beleid betreffende het inburgeren, blijkt de rekenkamer ons in deze dan toch gelijk te geven.
 
Alleen jammer dat ze dat pas nu doen en niet al 2 jaar geleden toen we de diverse misstanden al hadden aangekaart. 
Dat de cursus verplicht gesteld werd en van de 2.500 inburgeringsplichtigen en nog geen 10% op komt draven en die andere 90% ongemoeid wordt gelaten zonder enige vorm van sanctie.

Het moet anders, zegt Rekenkamervoorzitter Peter Jongmans. „De Wet inburgering is immers ingevoerd met het doel mensen te laten participeren in de samenleving. Betaald werk is een belangrijk aspect van integratie. Wat dat betreft is het beleid mislukt.”

In die Haagse onafhankelijke (kuch) media zal je er niets over vinden.

 

En nog liegen ook.

Het feit dat Den Haag 4.000 cursisten achterloopt, volgens de minister, werd nog weggewuifd door de verantwoordelijke brekebeen, wethouder  Rabin Baldewsingh.

En als je op je vingers getikt wordt dan ligt het natuurlijk altijd aan de ander.

Een keer ruiterlijk toegeven kan natuurlijk niet.
Het gaat er niet om dat je fouten maakt, maar belangrijker is dat je laat zien hoe je ze oplost.
 

Maar dat blunderen gaat met meer zaken in Den Haag zo.
Het is meer regel dan uitzondering geworden.
Niet zo gek dat mensen
aftellen naar de verkiezingen

Maar onze Rabin Baldewsingh laat op meerdere fronten steken vallen.

Als je de man de laatste jaren hebt gevolgd, dan zag je een aantal zaken toch hopeloos mis gaan.

2 miljoen voor
het pleinenlint in de Schilderswijk waarvan de helft door een incompetente organisatie is opgevreten.

3,3 miljoen IMAR gelden verkeerd besteed.


Fonds burgerschap 1 miljoen te
besteden en slechts 60.000,- uitkeren.

Muurkranten uit het mediafonds, ook 1 miljoen en die muurkranten worden na installatie gelijk
uitgeschakeld of verdwijnen omdat organisaties ze opgedrongen krijgen en ze zelf moeten onderhouden en daar gewoon de menskracht voor ontbreekt.

Verboden dieren te voederen, educatief helemaal fout, daar je kinderen enig besef en hulpvaardigheid dient aan te leren.

En bij het bezoek van Ella Vogelaar, waar je van mag denken wat je wilt, maar als een minister op visite komt dan wordt er wel van je verwacht dat je huis aan kant is, maar Ella brak haar nek over
de rotzooi in Transvaal en in de Schilderswijk en het was zelfs zo erg dat ze haar misnoegen er over uitsprak bij “de mussen” aan de Hoefkade.

Meer over Baldewsingh


Zijn Judas gedrag met 180 graden ommezwaai met Vennepark.
Hij
zou tegenstemmen.
Nou we hebben het gezien van die ruggengraatloze.

1. Erwin left...
Mon, 26-10-09 11:50 pm

@die ruggengraatloze

Die heeft hij ook nergens voor nodig. Je kan toch niet zien of hij ligt of staat die kogelronde Hollandse glorie.


2. Jos left...
Tue, 27-10-09 9:27 am

“Er zijn op belangrijke onderdelen geen cijfers waardoor het college de raad niet goed kan informeren”

Het is niet kán informeren, maar niet wil informerejn op belangrijke onderdelen geen cijfers waardoor het college de raad niet goed kan informeren”

Het is niet kán informeren, maar niet wil informeren. Alsof het college niet weet wat ze aan hem hebben, of eigenlijk niét aan hem hebben.

Maar het is natuurlijk veel belangrijker om een marginaal presterende wethouder in het zadel te houden, die mooie mozaďekbankjes van onze centen laat maken dan dat die 4.000 mensen op weg geholpen worden naar werk.

Eigenlijk zou Henk Kool hem er op aan moeten spreken. Door zijn verzuim kan Kool die mensen niet naar regulier werk door laten stromen.