denhaagtekijk

 

5 oktober 2009

Zie ook; Overlast Moerwijk loopt spuigaten uit

Hier het artikel zoals het nu te vinden is  op AD zonder reacties.(?)

'Dit is afvalputje van de stad'

Het hele archief van AD is van het internet verdwenen 537.000 pagina's

We hebben nog gevraagd hoe het zat, maar kregen een totaal niet steekhoudend antwoord terug.

AD heeft het een beetje verkeerd gedaan zo te zien en dat gaat ze tonnen kosten.

Leer van de door AD gemaakte SEO misstap met de migratie naar een nieuwe website.

Zie ook; Nieuw AD stelt zich boven de wet

En omdat er altijd wel iemand loopt te zeuren over auteursrechten en zo, hier de uitzonderingsclausule;

6. De beperkingen van het auteursrecht

Artikel 15

1.
Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het overnemen van nieuwsberichten, gemengde berichten, of artikelen over actuele economische, politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke onderwerpen alsmede van werken van dezelfde aard die in een dag-, nieuws- of weekblad, tijdschrift, radio- of televisieprogramma of ander medium dat eenzelfde functie vervult, zijn openbaar gemaakt, indien:

1.
Het overnemen geschiedt door een dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, in een radio- of televisieprogramma of ander medium dat een zelfde functie vervult;

2. artikel 25 in acht wordt genomen;
3. de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld; en
4. het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden.

2. Ten aanzien van nieuwsberichten en gemengde berichten kan een voorbehoud als bedoeld in het eerste lid, onder 4 niet worden gemaakt.                 
3. Dit artikel is mede van toepassing op het overnemen in een andere taal dan de oorspronkelijke.

Artikel 16a

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd een korte opname, weergave en mededeling ervan in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage voor zover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtenis welke het onderwerp der reportage uitmaakt, gerechtvaardigd is en mits, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de bron, waaronder de naam van de maker, duidelijk wordt vermeld.