Home

Woensdag 26 augustus coffeeshop tour in het Zeeheldenkwartier

posted Mon, 24-08-09

De Commissie komt naar je toe deze zomer.

Maar heeft voor het gemak de grootste criticaster, de bewonersorganisatie De Groene Eland (bewust?) niet uitgenodigd

Hoewel dat eerst ontkend werd en toen weer niet

De grote concentratie coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en Regentes-Valkenbos noopt de gemeente om beperkende maatregelen op te leggen.

Afgezien van het feit of die coffeeshop nu wel of niet gedoogd moet worden, gaat het om het grote aantal in zo’n klein gebied. Het is dus, of een aantal sluiten of het spreiden over een groter gebied in de stad


Leden van de raadscommissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (VBF) verdiepen zich op woensdag 26 augustus in de softdrugs. Zij laten zich eerst voorlichten door de Parnassia Bavogroep over cannabisgebruik. Daarna krijgen zij een rondleiding onder leiding van de Vereniging Haagse Cannabis Shops langs een aantal coffeeshops. De commissie wil op deze manier een beter beeld krijgen van de uitvoering van het Haagse coffeeshopbeleid. `Wil je een goed oordeel kunnen vormen over het coffeeshopbeleid, dan is het zinvol dat de commissie beide kanten van de medaille observeert', aldus Ries Smits (CDA) voorzitter van de commissie VBF.

Het werkbezoek vindt plaats ter voorbereiding op de discussie in de commissie VBF van 7 oktober aanstaande, over de brief van de burgemeester waarin hij voorstelt om het aantal coffeeshops in Den Haag te verminderen. Bij het werkbezoek zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Parnassia Bavogroep, de Vereniging Haagse Cannabis Shops en winkelstraat Zeeheldenkwartier. Zij laten zien hoe zij samenwerken op het gebied van preventie en voorlichting en hoe het zit met probleemgevallen van coffeeshops. De VHCS vindt het bestaan van coffeeshops noodzakelijk en wil dit dan ook graag laten zien.

De commissie bezoekt coffeeshops die binnen 500 meter van een school zijn gevestigd, coffeeshops in de Zeeheldenkwartier en coffeeshops in de Weimarstraat. In totaal doet de commissie 11 coffeeshops aan. 

Het programma van het werkbezoek ter voorbereiding op de behandeling van de brief van de burgemeester over de toekomst en effecten van het Haagse coffeeshopbeleid.

Aanwezig: Mark Smitz (Parnassia Bavogroep), C. Jankisingh en E.T. van der Poel (Vereniging Haagse Cannabis Shops), deels: mevr. De Jager (winkelstraatmanager Zeeheldenkwartier) (deelname politie volgt nog bericht over)

Programma: Locatie: Commissie/Perskamer (Stadhuis)
13.00 uur: Opening door Ries Smits 13.05 uur : Voorlichting door Parnassia Bavogroep Mark Smitz Wat is cannabis, hoe gebruik je het? Risico's cannabis Hoe zit het met de probleemgevallen? Noodzaak coffeeshops Samenwerking parnassia en coffeeshops (preventie, voorlichting, cursus) 13.30 uur : gelegenheid tot het stellen van vragen 13.45 uur : Vertrek met bus

Opening rondleiding door E.T. van der Poel, voorzitter VHCS
Voorstel van de VHCS: Om goed inzicht bieden in het fenomeen coffeeshop is het ons inziens noodzakelijk dat we u verschillende soorten coffeeshops laten zien welke gevestigd zijn in onderstaande 3 gebieden. Alle coffeeshops voldoen aan de AHOJG+ criteria, maar er zijn veel verschillende soorten coffeeshops. Er is verschil in buurtvriendelijkheid, in ondernemers, wijken, wijze waarop het product wordt verkocht , inrichtingen en sferen in de shops. Ook de wijze van toezicht houden op de omgeving verschilt en hoe voorkomen wordt dat er cannabis aan jongeren onder de 18 jaar verkocht wordt.
AHOJG criteria zijn:

Dat men; geen Affichering toepast (geen reclame) geen Harddrugs verkoopt maar alleen softdrugs (de scheiding der markten) geen Overlast veroorzaakt, waaronder ook parkeeroverlast geen Jongeren toelaat: voor klanten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar geen Grote hoeveelheden verkoopt of in voorraad heeft. Een coffeeshop mag maximaal vijf gram per dag per persoon verkopen. De coffeeshop mag maximaal 500 gram in voorraad hebben.

Gebied 1. Coffeeshops aangeschreven doordat ze binnen de 500m van een school gevestigd zijn 
Richting Coffeeshops
Simple minds;
Sticky fingers,
Toys
14.45uur vertrek

Gebied 2. Coffeeshops Zeeheldenkwartier
Uitstappen Anna Palownastraat, lopend:
Winkelstraatmanager Nel de Jager voegt zich bij de Commissie (Nel de Jager is winkelstraatmanager in het Zeeheldenkwartier: Piet Heinstraat, Zoutmanstraat, Prins Hendrikstraat. Zij geeft haar visie over de coffeeshops in het Zeeheldenkwartier en hun effect op de winkelstraat (5-10 minuten)).

Dizzy duck
Greenhouse (demonstratie vaparisator)
Maskot
No limited
De Mazzelaar
Instappen bus Zoutmanstraat, 15.45uur vertrek

Gebied 3. Coffeeshops Weimarstraat
Lopend:
Coffeeshop Basra,
Sweetsmoke
Achterhuis

16.45 uur vertrek richting stadhuis, einde werkbezoek. Er is tijdens het gehele bezoek gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie.

Lobke Zandstra PvdA
Geen mening wel of niet gedogen, maar wel over de ongewenste overconcentratie die de buurt nekt.

Bewonersactie tegen coffeeshop

Midden januari maakte de gemeente in de Posthoorn bekend dat een APV-vergunning is aangevraagd voor een coffeeshop in de Piet Heinstraat. Dat zou het twaalfde wiet-adres zijn in het kinderrijke Zeeheldenkwartier!

Een aantal bezorgde bewoners en winkeliers heeft naar aanleiding daarvan de handen ineen geslagen. Zij hebben hun medebewoners opgeroepen tegen de aanvraag bedenkingen bij de gemeente in te dienen en aan die oproep is massaal gehoor gegeven. Ook bewoners-organisatie De Groene Eland heeft steun betuigd aan het initiatief en bezwaar gemaakt bij de gemeente. Nu wacht het Zeeheldenkwartier in spanning af wat de gemeentehiermee zal doen.

De burgemeester heeft immers vorig jaar tijdens een bijeenkomst van bewonersorganisatie De Groene Eland erkend dat het grote aantal coffeeshops in deze buurt een probleem is. Ook zegt de gemeente in onder meer het Stadsdeelplan Centrum 2008-2011 dat het aantal moet worden teruggedrongen.

Het zou inderdaad doodzonde zijn als de verbetering die dankzij inspanningen van met name bewoners en middenstand de afgelopen jaren is bereikt, teniet wordt gedaan. We zijn er nog lang niet. Het winkelbestand in Piet Heinstraat, Zoutmanstraat en Prins Hendrikstraat behoeft verbetering. De situatie is wankel.

Er is weinig voor nodig om het Zeeheldenkwartier weer te laten verloederen tot de probleemwijk die het vroeger was. De bewoners kunnen zich dan ook niet voorstellen dat deze vergunning wordt verleend. Toch maken zij zich zorgen. De coffeeshop is namelijk al weken open, zonder vergunning. De gemeente is daarvan op de hoogte en keurt dat dus kennelijk goed. Politieagenten die hierop worden aangesproken zeggen dat zij niets kunnen doen. Bewoners begrijpen dit niet.

Desnoods gaan zij tot de Raad van State, maar vooralsnog gaan zij er vanuit dat de gemeente het niet zover laat komen en zich aan haar woord houdt. De initiatiefnemers hebben een weblog geopend waarmee iedereen op de hoogte wordt gehouden: www.nietmeerwiet.tumblr.com 
 

 

1. De makelaar left...
Mon, 24-08-09 1:52 pm

Dit is gewoon een ordinaire promotour van die exploitanten. Gesteund door Parnassia want die hebben er natuurlijk alle belang bij dat die toeleveringsbedrijven hun klanten blijven aanleveren.

Ook toevallig dan die bewonersorganisatie niet is uitgenodigd of mogen er gewoon geen tegenstanders hun mond opendoen? De gemeente heeft regels opgesteld en ze moeten ophouden die op proberen te rekken. Minder dan 500 meter is gewoon wegwezen.

Of denken ze soms dat die nieuwe woningen in de Tasmanhof aan de Tasmanstraat, verkocht worden voor de gevraagde 430.000 euro met uitzicht op een coffeeshop?


2. Anal Poet left...
Tue, 25-08-09 7:53 am

De makelaar schreef " Ook toevallig dan die bewonersorganisatie niet is uitgenodigd of mogen er gewoon geen tegenstanders hun mond opendoen? "

Dat is al sinds het ontstaan van de problemen in Nederland - dealers, junks, bedelaars, openlijk geweld op straat - strijk en zet.

Onder 'wethouder' Klijnsma begonnen en onder deze Van Alphen doorgezet.

Dit heet 'vermaatschappelijking' (privatisering) van de zorg.

Je flikkert 'de kosten' gewoon op straat. Lees: je laat de mensen aan hun lot over.

Je draait de vrije beroepsbeoefenaren de nek om.

En speelt de handel keurig in kaart van de fabrieksmatige opererende 'professional' die wél een DBC'tje kan 'leveren'.

Burgers doen in dit spel helemaal niet meer mee.

Die zijn consument gemaakt.

Dus die hoef je niet uit te nodigen.

Enkel 15 jaar te misleiden.

En ééns in de 4 jaar een worst voor te houden.


3. Nel de Jager left...
Tue, 1-09-09 1:18 am

Wat jammer dat de suggestie werd gewekt dat de bewonersorganisatie de Groende Eland niet is/was uitgenodigd. Er waren bestuursleden plus medewerkster wel degelijk aanwezig. Het was alles behalve een promotoer. Er is aan de aanwezigen duidelijk gemaakt waar nu een probleem ligt en hoe dat wellicht opgelost kan worden.


4. dhtk left...
Tue, 1-09-09 7:59 am

Die informatie komt toch echt van de Groene Eland.

"Wij hebben daar niets over gehoord, maar dat komt bij andere zaken ook vaak voor"

En dat het géén promotour was, komt niet echt naar voren. De reacties her en der geven een heel ander beeld.


5. erik jan left...
Tue, 8-09-09 7:14 pm

Wat ik nu ook nog eens vreemd vindt, behalve dat de groene eland niet uitgenodigd is, is het feit dat de voorzitter tevens eigenaresse van de Dizzy Duck de rondleiding geeft. Ik heb het geheel rond de rondleiding mee gemaakt, was toen nog werkzaam bij een van de shops. Er werd door de shop haastig heen en weer gebeld waarneer en welk tijdstip ze zouden aankomen. Alle "lastige" klanten werden uit de shop gezegd, gehele dag werd de omgeving schoongehouden (moeten ze altijd gaan doen vind ik), gezorgd da de autos netjes gepakeerd werden etc. Als dit de dagelijks gang van zaken zou zijn chapeau, maar helaas is dit niet geval. Kom eens onverwachts langs bv bij de dizzy duck, dan kunnen jullie pas zien hoe het er echt aan toe gaat, hoe de omgeving eruit ziet en vraag eens buiten aan klanten naar hun ID kaart. Zeker weten dat dagelijks een aantal onder de 18 zijn, wij weten het maar we moeten er toch aan verkopen inde trand van er is nu toch geen controle.Dit ging mij allemaal te ver vandaar dat ik daar niet meer werkzaam ben. Ook werd er tijdens de rondleiding aan een vaste klant gevraagd over hoe hij de zaak zag. Ja gek he dat ie positief is, krijgt dagelijks gratis zakje. pppffff Kom op mensen mochten jullie er echt iets aan willen doen, ga dan eens onaangekondigd langs.

Verder waarom niet per gebied een grote coffeeshop welke onder fulltime controle staat?!?


6. dhtk left...
Sun, 13-09-09 1:07 pm

@Nel de Jager, reactie 3

Zo te zien klopt uw interne informatie niet.Nel de Jager, reactie 3

Zo te zien klopt uw interne informatie niet.

Elandkrant sept.09