Home

Werd er eerst triomfantelijk gedaan over het feit dat men de te verwachten geluidsoverlast wel even in zou dammen met een wal van zeecontainers.Nu blijkt, dat de geluidsoverlast bij de Turfmarkt aan blijft houden.
.Door de zeecontainers is het lawaai alleen maar erger geworden," vertelt bewoonster Floortje Steenkamp.  
,,Er is een soort dubbele echo ontstaan"
De geluidssnelheid door lucht is ca. 340 meter per seconde.
In water plant geluid zich voort met een snelheid van ca. 1500 m/s.
In hout is dat ca. 3300 m/s.
In staal ca. 5800 m/s.
Die containers, dat staal alleen, dat werkt  niet, gezien het geluid er met een factor 17 door heen vliegt.
5800 : 340 = 17 x sneller.
Als het zand problemen oplevert met het gewicht en de stabiliteit van het geheel, kan ook met steenwolvlokken worden volstaan. Die kan je er ook zo in spuiten. Of je doet de onderste lagen met zand en de overige met steenwolvlokken.

 

 

Het is een vak van niks maar je moet je er natuurlijk wel serieus mee bezig houden en dat is bij veel werknemers gewoon teveel gevraagd.
Ze doen maar wat.
Dat al dat werk zonder aanvullende maatregelen weggegooid geld is 
maakt niet uit, want het sluit goed aan bij het algemene Haagse beleid.
“Projecten in Den Haag moeten zo te zien alleen maar groot en duur zijn en vooral geen nut hebben”, zoals Marjolein de Jong (D66) al eens fijntjes opmerkte.