Home

Eneco, zelf debet aan opzeggen automatische incasso's.

posted Tue, 30-10-07
Nu maar weer eens een artikel over het factuur- en incassobeleid van Eneco en  wat suggesties van onze kant, hoewel we er weinig vertrouwen in hebben, dat ze die overnemen.Volgens de informatie die we hebben gekregen, kan je als je een machtiging tot automatische incasso afgeeft, de datum aangeven wanneer  het termijnbedrag kan worden afgeschreven. 
Maar als je gebruik maakt van acceptgiro’s dan kan dat niet.
En daar begint dus het probleem.
Mensen krijgen op het eind van de maand hun geld en Eneco heeft de afgelopen jaren al een paar keer de data van facturering naar vóren getrokken, zodat een ieder Eneco dient vóór te financieren.

Daar komt bij dat de factuur in het begin van de maand op de mat ploft en de betaaldatum van die factuur op de 13e wordt gezet terwijl de mensen hun salaris pas op het eind van de maand ontvangen.


Rond de 23e komt er dan dus al een herinnering met een boete van 10,- euro bovenop.
Als je aangeeft dat je de 26e of de 27e zou kunnen betalen, dan kan dat, mits je maar een automatische incasso afgeeft.

Dat zou prima zijn als Eneco zich dan ook maar beperkt tot het incasseren van de termijnbedragen.
Maar als je op het eind van het boekingsjaar moet bijbetalen, dan wordt, vanwege die machtiging, ook gelijk die eindnota verrekend en dat weerhoudt dus veel mensen om die machtiging af te geven en daardoor blijft die carrousel van factuur, herinnering en boete maar draaien.  

Het is en soort kip en het ei verhaal geworden.
Mensen mogen pas aangeven op welke datum het termijnbedrag mag worden afgeschreven als ze een automatische incasso afgeven en omdat de mensen als de dood zijn dat ze moeten bijbetalen en dat geld ineens van hun rekening verdwenen is, geven ze die machtiging niet af. 

Eigenlijk moet men dus alleen die termijnbedragen af laten schrijven en die giro van de eindnota naar de klant sturen, zodat deze zelf kan beslissen of die in één keer betaald gaat worden of dat men een betalingsregeling treft. 

Het blijft een onverkwikkelijke zaak dat je onterecht in dat zogenaamde wanbetalerscircuit blijft zitten omdat ze je geen respijt willen geven om de nota te betalen, nadat je, je maandinkomen hebt ontvangen.

Het riekt gewoon naar chantage. 
En dan willen we het nog niet eens over die nota’s hebben met
de naheffingen van duizenden euro’s, omdat mensen verkeerd “afgeschat”waren.
Ondanks dat ze hun meterstanden netjes via internet hadden doorgegeven.

 

Dus ophouden met eindbedragen van de rekeningen af te plukken bij automatische incasso en dat zal de bereidheid om een machtiging af te geven doen toenemen en dan hoeven ze van Eneco er ook niet meer zo achter aan te rennen met herinneringen, boetes, porto en administratie etc.

Dan is het ook niet meer nodig om zoals nu, vóóruit te blijven lopen, op het nog te ontvangen inkomen om de rekening voldaan te krijgen, die men juist vanwege dat later te ontvangen inkomen niet kan voldoen.