Home

Warmtewet over stadsverwarming eindelijk van kracht.

posted Sat, 14-03-09

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Warmtewet.
Dat is zowel voor bewoners als voor het milieu goed nieuws.

De 2e kamer had er al op 8 juli 2008 mee ingestemd
.  


Door deze wet waarvoor CDA en PvdA het initiatief namen, profiteren huishoudens aangesloten op stadsver(w)arming van een daling van de prijzen. In de Warmtewet is geregeld dat energiebedrijven voor hun restwarmte, die in stadsverwarming gebruikt wordt, geen hogere prijs mogen vragen dan voor het stoken met gas, betaald wordt.

De tarieven worden transparant en er komt toezicht op.
De tarieven zijn aan een maximum gebonden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2007
Afnemers van warmte kunnen het te veel betaalde geld tot die datum terugkrijgen.

In de uitwerking van de wet moet nog blijken welke onderdelen van het adviestarief straks mogen worden doorberekend aan de consument. Het is bij de Ned. Woonbond nog niet bekend hoé de terugbetaling van consumenten zal gaan plaatsvinden.

De energiebedrijven zegden eerder toe zich vrijwillig te houden aan het adviestarief; maar niet alle bedrijven hebben dat gedaan. De Woonbond had samen met andere consumentenorganisaties de initiatiefnemers verzocht om de terugwerkende kracht tot 2004 te laten lopen.De behandeling van de Warmtewet heeft bijna vijf jaar geduurd!

Bron:  Ned. Woonbond 

En dat voordeel, eigenlijk minder nadeel, heeft u zeker niet aan de VVD te danken.


”Volgens de VVD fractie is de conclusie helder als tapwater, duidelijk en spijtig. Dit wetsontwerp heeft goede bedoelingen maar verstrikt de leverancier met regels en beperkingen die overbodig zijn. Het ware beter geweest indien in een korte tijd er een eenvoudige warmtewet zou zijn geproduceerd met minder bepalingen, minder vergunningen, minder administratieve lasten.”

Lees het volledige artikel. (spiegel)