Home

Hagenaar heeft geen profijt van goedgevulde gemeentekas.

posted Tue, 30-10-07
Den Haag gaat het geld van de burger niet besteden, ze beleggen het.
Zoals
eerder aangegeven is Den Haag de huilende multimiljonair die bij het kabinet om een korst brood loopt te bedelen. 

Wat opvalt is dat zowat niemand in de gemeenteraad enig inzicht in cijfers heeft en men alles maar voor zoete koek slikt.
Hadden de raadsleden eerst helemaal niet door dat DSO een 113 miljoen aan te verwachten tegenvallers alvast in de begroting had gereserveerd en met nog wat losse posten daarbij zelfs
totaal 126 miljoen.

Alsof je een emmer leeg gooit en dan vallen ze er over dat die panden aan de Stationsweg  te goedkoop zijn verkocht, terwijl dat verlies al ingecalculeerd was in die reservering, die ze als raadsleden, notabene zelf goedgekeurd hebben.
Dan ga je, jezelf toch afvragen op welk niveau dat bestuur denkt en handelt.
Maar wel over elkaar heen vallen hoe die 30 miljoen vrij besteedbare ruimte moet worden besteed.
Voor hun eigen plannetjes. 

Voorlopig wordt er zo’n 761 miljoen euro, dat is dus  1.677 miljoen, 1,7 miljard gulden, gewoon elders geparkeerd, belegd.

Financiële vaste activa.Er is in totaal per 31.12.2006 voor € 761 miljoen aan deelnemingen/leningen u.g/uitzettingen op de balansonder ‘Financiële vaste Activa’ opgenomen.
Hiervan is € 256 miljoen geïnvesteerd in deelnemingen en is voor € 92 miljoen aan leningen verstrekt aaninstellingen en particulieren op grond van een beargumenteerd maatschappelijk belang c.q. publiek belang.
€ 413 miljoen is resp. herbelegd in een deposito van € 101 miljoen bij de ABN-Amro (looptijd tot 2012) en€ 312 miljoen is herbelegd , onder beheer van BCM * (dochter BNG), in (hoogwaardig) ‘bankpapier’ (zieStichting Fonds Uiver (looptijd tot 2031)).*BNG
 
De gemeente gaat duurzaam bankieren.
Geen woord hoe dat geld te besteden, alleen zich indekken en kreten lanceren om maar aan te geven richting burger, dat ze het verantwoord beleggen. 

Maar dan kunnen ze wel schermen met allerlei zekerheden en dat ze geen onverantwoorde risico’s lopen met het beleggen van het geld zoals in
de wet FIDO is vastgelegd, maar blijft het feit dat het geld grotendeels niet gebruikt wordt om de Hagenaar tegemoet te komen en/of andere noodzakelijke investeringen te doen, en met name op het gebied van welzijn, leefbaarheid en wonen. 

Je kan toch met zo’n spaarpot niet met droge ogen je hand op blijven houden bij Ella Vogelaar, die de woningcorporaties tracht te beroven van hun reserves omdat die prachtwijken gefinancierd moeten worden.

We zouden niet weten waarom die corporaties dat moeten doen. als je ziet hoe Den Haag bulkt van het geld.

Den Haag is geruime tijd een artikel 12 gemeente geweest en in die tijd toen Havermans nog burgemeester was, werd het besteden van de gemeentegelden aan banden gelegd.
Het ging uiteindelijk om een totaal tekort van 1 miljard gulden, 453 miljoen euro.

In 1997 werd dat tekort in één klap door  de rijksoverheid weggewerkt door een donatie van een miljard gulden, die zo op de gemeenterekening werd gestort.

Een mooier voorbeeld van het belonen van slecht financieel gedrag zal er nauwelijks te vinden zijn. 

Ging het toen om één miljard gulden, nog even en dan hebben ze in Den Haag zowat het dubbele aan reserves in de achterzak  zitten en weten ze van gekkigheid niet in welke spaarpot ze dat nu moeten gaan stoppen. 

Maar je hoort ook helemaal niemand over die ruime financiële jas.
Niemand krijgt er wat bij, zodat Bert van Alphen zich in allerlei bochten moet blijven wringen om de kosten welke de WMO met zich meebrengt te kunnen betalen en van het huidige ontoereikende budget ook nog zijn ambitieuze daklozenopvang moet bekostigen.

Niet te geloven dat Jetta Klijnsma zo krampachtig op die zak met geld blijft zitten, maar dat zal wel komen vanwege dat welzijnstrauma uit het verleden en ze daarom de teugels niet durft te laten vieren.

Hoe er dan toch nog betaald parkeren ingevoerd gaat worden, wat totaal niets oplost aan het parkeerprobleem, maar de reserves van de gemeente nog meer de pan uit zullen doen rijzen. 

Is er dan helemaal niemand in dat bestuur die eens na gaat denken, hoe ze met al dat geld het huidige miserabele leven van veel Hagenezen wat draaglijker kunnen maken?  

Vooralsnog is er voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar nog steeds helemaal niets aan voorzieningen geregeld  in Den Haag.

Dáár moet je eens in investeren, dat is een goede belegging, dat komt later in een veelvoud terug, maar met kreten als regeren is vooruitzien moet je hier in Den Haag helemaal niet komen, dan wordt je behandeld als sta(a)dsvijand Numero Uno, die de kas wil komen plunderen.