Home

 Den Haag boos om graaicultuur: geld weg bij BNG

BNG = Bank Nederlandse Gemeenten.

Het artikel "Gent boos om bankbonussen: geld weg bij KBC en Dexia” dient een Haags vervolg te krijgen.

Het schepencollege van de stad Gent heeft beslist om haar liquide middelen, een bedrag tussen 30 en 35 miljoen euro, onmiddellijk weg te halen bij de grootbanken Dexia en KBC. "We reageren daarmee tegen de riante bonussen die aan toplui uitgekeerd werden", motiveert financiënschepen Christophe Peeters (Open Vld) de beslissing.

Lees hier het hele artikel...

Het Haagse vervolg zou dan moeten zijn;
“Den Haag boos om graaicultuur: geld weg bij BNG”

We baseren ons op de gemeentebegroting van 2007

In 2007 hadden we dan al die 761 miljoen aan reserve. En in 2009 was die al  aangegroeid tot 1,25 miljard en nu zal dat zo'n 1,4 miljard bedragen. 
In dezelfde verhoudingen als in 2007 zal het deel richting BNG dan zo'n 41% bedragen, totaal 574 miljoen.

De Voorzitter van de BNG had in 2009 een salaris van 708.000 euro en dat werd onder druk verlaagd naar zo'n 318.600 euro.

Geen idee wat de overige directieleden dan moeten verdienen, maar minder zal het niet zijn. En daar krijgen ze dan hooguit een schamele 35% bovenop als variabele beloning. BNG beschouwt variabele beloningen waarvan de hoogte meer dan 35% van het vaste salaris bedraagt als significant.

Uitgaande van het salaris van 318.600 euro is dat wel 111.510 euro.
Totaal 430.110 euro. Nog altijd ruim het dubbele van de Balkenende norm. En dan nog durven te stellen dat ze niet uit zijn op winstmaximalisatie.  Hoe moet je anders die salarissen betalen?

Den Haag wil dan wel duurzaam beleggen, maar het moet ook nog eens te verkopen zijn aan de gewone burger.

  &>

     Implementatie Regeling 
     beheerst beloningsbeleid Wtf 
     2011 bij BNG 

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 18 februari 2011 en goedgekeurd door de 
Raad van Commissarissen op 4 maart 2011.

Schitterend en zo esthetisch lijkt het. Inderdaad lijkt. Maar in de praktijk pakt het wel even anders uit dan wordt gesuggereerd.