Home

Groen licht voor kluswoningen Roggeveenstraat

posted Sun, 7-12-08
Woningcorporatie HaagWonen kan in het Haagse Zeeheldenkwartier en de Schilderswijk 250 woningen gaan renoveren. De erfpacht op de grond is voor een voordelig tarief van de gemeente Den Haag afgekocht en de corporatie hoeft de appartementen niet aan de gemeente terug te leveren zoals eerder was afgesproken. De gemeente hoopt zo te stimuleren dat deze woningen op korte termijn worden opgeknapt of vervangen door nieuwbouw.

Video InfothuisTV

De VVD is tegen, maar dat is meer een soort reflex geworden tegen de PvdA en toont gewoon weer eens aan dat die coalitie niet (meer) zo hecht is als men wil laten geloven.

De VVD kletst uit haar nek want er is helemaal geen bevoordeling en die weet gewoon helemaal niet wat er aan de hand is.

Zie hier het bestaansrecht van DenHaagTeKijk.

Dat krijg je als je nooit eens op onze site wil lezen waar soms, een hoogst enkele keer, een kritische noot is te lezen over het reilen en het (om)zeilen van de gemeente Den Haag.

De woningen aan de Roggeveenstraat van HaagWonen zijn in die strook niet aaneengesloten als een totaal blok, maar dat bezit is versnipperd tussen de woningen die in particulier bezit zijn. De achterliggende gedachte is dan ook om die snippers met de oneven nummers alsnog aan klussers te verkopen
zodat de hele strook weer particulier eigendom wordt.
Het wachten was alleen op de overdracht van de grond.

De even nummers zijn wel geheel in het bezit van HaagWonen en die strook wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Zie ons artikel over de kluswoningen in de Roggeveenstraat.

We hebben weer Kluswoningen. Aan de Roggeveenstraat

Minder overdrachtsbelasting met erfpacht?
Probeer eerst als gegadigde in aanmerking te komen en ga dan pas bij de notaris zeuren dat je een splitsing wil hebben tussen de koopsom van de woning en de kosten welke met de afkoop van die erfpacht gemoeid zouden zijn. Je zou dan iets kunnen besparen op die 6% overdrachtsbelasting.

Je kan geen ruzie krijgen met HaagWonen. Het zijn geen inkomsten voor hun, maar slechts voor de staat. Zij hebben daar geen enkele pijn aan als het dus minder wordt. Je moet er dan wel even induiken, want wij zien ook niet direct hoe je n en ander in een simpel rekensommetje kan gieten.
Zie
dit artikel en kijk hier bij artikel 11 en de Nota uitgiftebeleid.

Omdat zowel de notaris als HaagWonen er geen belang bij hebben moet je niet op enige medewerking c.q slimmigheid rekenen van hun kant. Je zal daar toch echt zelf achteraan moeten gaan en het op een A4tje moeten presenteren in de hoop dat ze dat ook gewoon accepteren. Of ze lezen zelf dit artikel en proberen dan gewoon behulpzaam te zijn. Iets wat je eigenlijk van een sociale instelling zou mogen verwachten. Maar reken er maar niet op. Gewoon bij de duivel te biecht gaan, de belastingdienst zelf vragen, kan natuurlijk ook nog en dat kost niks.

Meer info en tips over Haagse kluswoningen;
Deze linken werken allemaal, want dat hebben we in eigen hand

07-07-07
Gemeente Den Haag heeft 17 klu(n)swoningen in de aanbieding

16-09-07
Kluswoningen, bouwkundige opname Copernicuslaan hoek Beeklaan.

20-09-07
De begrotingen van de kluswoningen, Beeklaan-Copernicuslaan Ook te gebruiken voor de andere panden.

20-09-08
We hebben weer kluswoningen. Aan de Roggeveenstraat.

07-12-08
Groen licht voor kluswoningen Roggeveenstraat

20-03-09
Den Haag wil niet leren van Rotterdamse kluswoningen

25-07-09
Kluswoningen populair bij kopers

Meer info over WOZ etc, in ons archief 

Mail; webmaster@denhaagtekijk.nl

2. dhtk left...
Mon, 8-12-08 6:33 pm

Bedankt voor uw reactie.

Het bevestigd dus gewoon dat er in de coalitie onderling nogal wat wrijving is. Maar het is wel wat makkelijk om een situatie die al 20 jaar aan de orde is en waar zon acht wethouders mee bezig hadden hren te zijn, van Norder nu ineens te verwachten dat alles in n keer rechtgetrokken wordt.

Het punt is natuurlijk dat je wel steeds met een verse wethouder te maken hebt, maar het oude zeer nog steeds zit bij de andere partijen waarbij di werknemers hun frustratie van jaren her staan te botvieren.

Die loopgravenoorlog in de Schilderswijk zal nog wel even doorsudderen voordat het allemaal echt goed geregeld blijkt te zijn.

De PvdA mag je dat wl in zijn geheel verwijten, want die hebben al 40 jaar onafgebroken volkshuisvesting onder zich.

Vandaar dat we ons hebben gericht op die kluswoningen aan de Roggeveenstraat, want die staan niet leeg en daar zijn nog geen fouten mee gemaakt en daar konden we ook een wezenlijke bijdrage aan leveren, net zoals bij die kluswoningen in het algemeen, zoals u in die hele reeks van inmiddels verschenen artikelen kan lezen.


3. Spoorwijker left...
Mon, 8-12-08 11:14 pm

Een Chinese stad heeft jarenlang mensen die een klacht hadden over het stadsbestuur laten opsluiten in een psychiatrische inrichting. Ruzie over erfpachtgrond? Geen probleem.

Een man die betrokken was bij een geschil over grondbezit zou al meer dan twee jaar vastzitten.

Norders natte droom.