Home

Marnix Norder, PvdA Den Haag, wil 2.500 Polen in wooncontainers opbergen.

posted Sat, 31-05-08
Terwijl het CDA de aanval op de hufterigheid opent, neemt de PvdA het werkschuwe hufterige gedeelte van hun electoraat in de kansenwijken in bescherming door die hardwerkende Polen buiten Den Haag te willen huisvesten in containers om een gewelddadige confrontatie te voorkomen.

In plaats van blij te zijn dat er tenminste iemand de aanval durft te openen op het hufterige kansentuig doet Norder zijn best om die Polen af te schilderenals lawaaierige zuipschuiten die overlast veroorzaken. 

Nu Den Haag gevonden is door de Polen, als een stad waar best wat te verdienen valt, en aangetrokken door de aangepaste regelgeving, is het logisch dat deze mensen hier naar toe komen en op zoek gaan naar huisvesting.

 

Dat er lieden zijn die dat niet leuk vinden is een tweede, maar dan kennen we nog wel een aantal bevolkingsgroepen waarvan velen het niet leuk vinden dat deze onder ons vertoeven en niet in het minst vanwege een aantal dat ge(mis)bruik maakt van onze voorzieningen en zich ook  nog eens afzetten tegen onze samenleving.

Terug naar die door de PvdA eigenlijk ongewenste Polen.
Het is hun eigen schuld en ze moeten het probleem niet omdraaien en de Polen de schuld geven, maar eerlijk toegeven dat ze te laat of eigenlijk helemaal niet hebben geanticipeerd op de te verwachten instroom.

Dit bestuur is zelf de oorzaak van het ongewenste gevolg vanwege hun ergerlijke nalatigheid. 
Dat die PvdA het zo op zijn beloop heeft gelaten zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat deze mensen electoraal gezien helemaal niet interessant zijn. Ze hebben immers (nog) geen stemrecht.

Daar waar de Nederlander zich geheel miskend voelt en de PvdA, niet geheel ten onrechte, beschuldigd wordt om hele bevolkingsgroepen te bevoordelen omdat die tenminste nog zijn te bewegen, zo stom zijn, om op de PvdA te stemmen, hebben ze natuurlijk totaal geen zin om ook maar iets te doen voor die Polen.
Dat is zogezegd boter aan de galg gesmeerd.
De kost gaat voor de baat en gezien ze er geen baat bij hebben, wil men dus eigenlijk ook geen kosten maken. 

Ook denkt Den Haag Norder, Polen en andere Oost-Europeanen te kunnen onderbrengen in leegstaande gebouwen.

We zouden niet weten hoe hij dat dacht te gaan doen of gaat hij aan Bert van Alphen vragen of die er een aantal kan huisvesten? Misschien wel in de Van Limburg Stirumstraat (spiegel)
En waarom niet andersom?

Die verslaafde daklozen in die containers van Marnix Norder buiten de stad en die maatschappelijk wl waardevolle Polen in die begeleide opvang van Bert van Alphen in de stad.

Het valt ons  op dat het "criminaliseren" van bevolkingsgroepen helemaal de trend is de laatste jaren.

Als er ergens een maatregel, zoals een bezuiniging, wordt voorgenomen, dan wordt de bevolkingsgroep die daardoor getroffen wordt, eerst van n of andere vorm van misbruik beschuldigd, die de voorgenomen maatregel moet rechtvaardigen.

Zie bv de hypotheekrenteaftrek. Los van wat je daarvan vindt is het tamelijk onzinnig om dat huizenbezitters als subsidievretende profiteurs neer te zetten. Of neem nu de "scheefwoners" die moeten worden "aangepakt" terwijl hun enige misdaad eruit bestaat dat zij gemiddeld een minder groot percentage van hun inkomen besteden aan huisvesting.

En dat zijn dan even twee voorbeelden die ons zo te binnen schieten. De trend is echter duidelijk: eerst je slachtoffers beschuldigen van foute praktijken (lawaai en zuipen) om ze daarna gerechtvaardigd "aan te kunnen pakken" en in dit geval in containers op te kunnen bergen. 

Vooralsnog is dit een groep migranten die nu eens niet onze zak teren maar het zelf verdienen en dat zou toch al als een aanwinst gezien moeten worden. Mede gezien het feit dat hun achtergrond ook veel beter aansluit bij onze westerse maatschappij.

Maar het zijn natuurlijk geen stemgerechtigden, dr zit de chte pijn.
Dat geeft de PvdA natuurlijk het gevoel dat ze het voor niks moeten doen, omdat het voor hen niks opbrengt en daarom stamp je ze in containers in plaats van ze te huisvesten in reguliere woningen. 

Zie hier het ware gezicht van de PvdA, die dit over de datum heen zijnde beleid overgiet met een sociaal sausje om alleen stemgerechtigden te willen paaien, zodat ze de macht in de stad kunnen behouden.

Update;

Tweederde Poolse werknemers in Nederland uitgebuit.Het blijkt nu nog veel erger te zijn dan we dachten, want Norder is gewoon heel erg dom bezig. Hij houdt die uitbuitingspraktijken door malafide uitzendbureaus zelfs in stand door ze die huisvesting uit handen te nemen. Bonafide bureaus verzorgen dat namelijk zelf.

Zie hier de video; hoge opkomst bij de Poolse banenbeurs.
Die mensen zullen hun landgenoten daar heus wel van verwittigen en dat betekent dat die malafide toko's straks gewoon geen bestaansrecht meer hebben. Dat kost alleen maar even tijd.
Tenminste, als die PvdA er zich niet tegen aan bemoeit. Maar zoals het er nu naar uit ziet gaan ze van ons belastinggeld toch die huisvesting voor die malafide bureaus regelen, zodat dit soort praktijken kan blijven voortwoekeren.
De politiek moet maken dat ze hier wegkomt, de markt regelt het wel uit zichzelf.

De PvdA zet nu zelf de boel onnodig op scherp door die Polen uit Den Haag te willen verwijderen en ze net biten de stad te willen huisvesten.
Dat hoeft dus eigenlijk niet met de bonafide bedrijven die zelf die huisvesting regelen. Er moet dus wat anders aan de hand zijn.

Het enige echte argument dat nog overblijft, de werkelijke reden dat de PvdA zo tegen hardwerkende Polen en overige Oost Europeanen ageert, is natuurlijk dat zij een regelrechte bedreiging vormen voor hun prachtwijkbewoners.
Als Nederlanders worden getreiterd in de kansenwijken accepteren ze dit gelaten en doen ze niks terug.
Straks heb je hele horden hardwerkende Polen in de kansenwijken.
Wat doen die als ze getreiterd worden door kansenschorriemorrie?
Juist, er op los slaan!!
Dat betekent het einde van het geweldsmonopolie van die relatief kleine groep prachtwijk-kansenbewoners, die geweld propageert.

Daarom moeten die groepen uit elkaar worden gehouden en de Polen buiten die wijken worden gehuisvest, het electoraat van de PvdA wordt anders letterlijk een kopje kleiner gemaakt.

Kijk nu valt het muntje, want we begrepen maar niet waarom uitgerekend die PvdA wethouders in al die gemeenten in december tegelijk liepen te huilen over die Polen. Dat was naar aanleiding van die Polentop van 12 dec. die door diverse wethouders wel heel raar wordt uitgelegd in de steden.

En in Rotterdam wordt het ook aangegeven dat het de bovengemelde problemen geeft in die Vogelaar kansenwijken, al zeggen ze dat niet zo expliciet.

Niet te geloven dat we misschien ooit nog eens keer door de Polen bevrijd zullen worden van die relatief kleine groep raddraaiers die het voor de meerderheid verpesten en zo'n grip op de samenleving lijken te hebben waar de politiek helemaal niets aan doet.

1. Jan Hunck left...
Sat, 31-05-08 1:59 pm :: http://www.axxiegroep-nomaat.denhaagsweb

De grootste fout die ook in Den Haag werd gemaakt is het niet adequaat inspelen op alternatieve huisvesting. Met de wetenschap dat Nederland de grens openstelde voor ook mensen uit Polen hadden gepaste maatregelen genomen moeten worden voor acceptabele huisvesting.

Hierdoor ontstond er onder andere in Transvaalkwartier het bekende fenomeen van overbewoning en illegale onderverhuur. De jaren 60/70 praktijken van huisjesmelkers stak weer flink de kop op.

Wel ging diezelfde Marnix ten strijde in die Haagse wijken om dit een halt toe te roepen. Met veel sukses werden vele panden bezocht en werden de bewoners er uit verwijderd. Ook werden flink wat panden dichtgespijkerd en in beslag genomen.

Veel van de betreffende bewoners verkregen hun huisvesting veelal via hun (zwartgeld)werkgevers. En nog belangrijker is het feit dat deze acties van Marnix symptoombestrijdend zijn. Het probleem blijft gebrek aan acceptabele en legale huisvesting. Werd daar inmiddels flink op ingezet ??? Dacht zo van niet dus . Waar zijn trouwens de bewoners nu gebleven ??? Als alternatief mag een klein aantal van deze bewoners wonen in de sloopgebieden. Tijdelijk worden de leeg achter gelaten slooppanden o.a. aan hun verhuurt als een soort van AntiKraak BV daar het dus geld oplevert.

De plannen van Marnix doen mij denken aan die Haagse VVD-plannen van de ASO-containers ofwel de Tokkiehuisvesting. http://blog.vvddenhaag.nl/artikel/1908.htm

Terwijl toch veel Polen aan het werk zijn in tegenstelling tot die Tokkies en de dakloze verslaafden. Heet dit Solidariteit ??? Heet dit socialisme ?? Is dit gerechtigheid ?? Is dit nog de PvdA? De partij waarvan staatssecretaris Timmermans vindt dat samenwerking en toenadering met de SP te min is voor de PvdA. http://www.nrc.nl/binnenland/articl e1109320.ece/Timmermans_PvdA_niet_richting_SP

De ware PvdA is helaas reeds lang geleden overleden. Overigens vond Willem Drees dat lang geleden ook al toen hij terecht dus de partij de rug toekeerde.

Inderdaad is het misschien wel beter dat het PvdA, D66 en GL samen een nieuwe partij gaan vormen (aldus de woorden van die Timmermans).


2. dhtk left...
Sat, 31-05-08 2:48 pm

Helemaal toppie; Jan Marijnissen als president

Klik op deze afbeelding voor een vergroting.


3. Ex PVDA stemmer left...
Sat, 31-05-08 3:36 pm

Laat die Norder toch in zijn eigen shit verzuipen. Nou hebben de Polen het weer gedaan. Die wil hij als haringen in een ton op laten bergen Begin eerst maar eens die puinhopen op te ruimen met al die door die PVDA doodgeknuffelde ettertjes die Den Haag onveilig maken en nog nooit gewerkt hebben. Maar dat doet die PVDA niet. Dat zijn de enige sufferds waar ze nog stemmen van krijgen. Het is godgeklaagd dat je om op dat pluche te blijven zitten je door het minste van het minste moet laten kiezen. Baggerpartij.


4. Boos left...
Sat, 31-05-08 3:49 pm

Van dat minste van het minste hebben we natuurlijk heel veel in Den Haag. Daarom is die PVDA ook de grootste. Het zal hun een zorg zijn hoe ze aan die zetels komen. Als ze die maar hebben. Ze kopen die stemmen van die Tokkies in die baggerwijken. Ze geven ze alles kado. Het maakt voor hun niets uit. Met andermans leer is het goed riemen snijden. Ja tog? En die Polen. Die Norder zal wel een deal hebben gemaakt toen Norfolk eruit gepest werd. Dat hij die containers over zou nemen. Geef ze maar aan van Alphen voor die junken. Of laat hij die junken een cabrio geven, dan kunnen ze in stijl dakloos zijn.


5. Henk left...
Sat, 31-05-08 4:21 pm

De Partij van de ARBEID die het niet meer opneemt voor hardwerkende mensen, maar die Polen bestempelt als overlastgevende zuiplappen. Met zon bestuur raakt ieder fatsoenlijk mens vanzelf aan de drank.


6. Jan left...
Sat, 31-05-08 4:58 pm

Dit kan alleen maar betekenen dat er achter de schermen iets veel groters aan de hand is wat niets met die Polen te maken heeft. Het is waarschijnlijk een afleidingsmanoeuvre van wat Norder loopt te bekokstoven met Scheveningen, Kijkduin en de Binckhorst. Door een enorme hoeveelheid werkzaamheden tegelijk op te starten, raken die raadsleden het spoor geheel bijster en dat is natuurlijk ook de opzet. Als iedereen dan valt over die Polen dan kan hij rustig zijn gang blijven gaan om zijn snode plannetjes te verwezenlijken terwijl ze elkaar de tent uitvechten over die Polen en die daklozen. Die publiciteit is ook geheel niet des Norders, liefst blijft hij in de luwte en dat voorspelt ook weinig goeds voor Den Haag want niemand heeft echt inzicht in wat hij aan het doen is en met wie hij allerlei zaken en afspraken regelt. Dr zou men eens wat meer de aandacht op moeten richten. Niet op die Polen, die redden zich prima. Die hebben nog de mentaliteit van, voor wat hoort wat en dat is die PvdA natuurlijk een gruwel, die hebben liever mensen die gewoon niets doen en geheel van hn uitkeringsbeleid afhankelijk zijn.


7. Mondige burger left...
Sat, 31-05-08 6:07 pm :: http://www.mondigeburger.org

Marnix Norder beloofde ooit 30% sociale nieuwbouw in Scheveningen.


8. Fred left...
Sat, 31-05-08 9:19 pm

Ik begrijp er niets van. Is die Marnix ooit eens misbruikt of belazert door een Pool? Als die mensen iets teveel drinken of wat luidruchtig zijn dan wil hij ze al buiten Den Haag in containers stoppen. Maar die hele zandbakpopulatie die zich helemaal niet aan wenst te passen en de boel loopt uit te vreten wordt op onze kosten in zogenaamde krachtwijken gezet. Als dat al krachtwijken heten, dan wil ik nog wel eens slappe wijk zien. En kan er dan ook nog wat aan dat luidruchtige gejank vanuit die moskeen, die haatzaaibunkers gedaan worden als we het dan toch over het indammen van geluidsoverlast hebben?


9. Jojo left...
Sun, 1-06-08 11:01 am

Kop van het artikel is fout. Dat moet zijn;

Norder en kansentuig zijn tegen-polen


10. Sonja left...
Mon, 2-06-08 7:06 am

Dat zal wel hard aankomen bij die PvdA. Kijk maar uit dat ze straks ook niet met 10 man politie bij jullie binnenlopen wegens racistische uitingen tegen bepaalde bevolkingsgroepen. :-)


11. dhtk left...
Mon, 2-06-08 7:39 am

@Sonja

Jij bent vroeg, zeker vanwege die stakende streekbussen?

Als ze menen ons aan te moeten pakken in plaats van de echte problemen, dan kunnen we aangeven dat begrijpend lezen niet het sterkste punt is van die PvdA (welk punt wel eigenlijk?). Maar de boodschapper van het slechte nieuws is natuurlijk altijd de pineut.

We hebben het over het benoemen van een relatief kleine groep raddraaiers die het voor de goedwillende meerderheid verpest en die door ondermeer het angsthazerige beleid van de PvdA maar niet aangepakt worden, ondanks de flinke woorden van grote broer CDA in het kabinet om die hufterigheid aan te pakken. Zie jij het gebeuren hier in Den Haag?

En dat die Polen er minder moeite mee hebben, om ze even door elkaar te rammelen, dan onze aan handen en voeten gebonden politie, daar tillen we niet zo zwaar aan.


12. Wat de burger kan.... left...
Mon, 2-06-08 8:25 am


13. Vrederechter left...
Mon, 2-06-08 9:29 am

Iets zegt me dat de PvdA hier maar weinig goed kan doen. Gewoon aardig zijn kan ook wel eens helpen. Maar dan moet de liefde wel van 2 kanten komen en dat zit er klaarblijkelijk niet in. Veel succes met die eigenzinnige politiekers in het Haagse.


14. Ciska left...
Mon, 2-06-08 10:44 am

In Brabant zijn ze die Polen inmiddels spuugzat maar dat geldt natuurlijk ook voor die bontkraagjes van Vogelaar. Prima idee alle aso's in die Ella enclaves.

Fillmpje, reportage van vervelende Polen.

http://player.omroep.nl/?aflID=4592590&start=00:10:12&end=00:25:00


15. Pauline left...
Mon, 2-06-08 11:11 am

@Ciska. Die situatie in Patersven is totaal niet te plaatsen in Den Haag. Het is daar een particulier park met een slechte of eigenlijk een niet functionerende beheerder die geen regels stelt. Ze mogen best die uitzendburos laten weten dat ze het niet pikken en desnoods mensen laten verwijderen wegens wangedrag. En bang voor leegstand hoeven ze niet te zijn want er zijn gegadigden genoeg. De gemeente moet die beheerder aanpakken vanwege het feit dat hij voor ongestoord woongenot dient te zorgen. Als je primaten niet corrigeert dan wordt het een zootje. Daar hebben wij in Den Haag nu die Vogelaarwijken aan te danken vanwege dat Laissez-faire beleid van dit bestuur.

 

 

 

 

 

 

 


16. Ciska left...
Mon, 2-06-08 11:52 am

Dat is toch idioot. Nu ineens het wel met die Polen proberen te regelen, maar die zandhappers mogen die wijken wel blijven verzieken. Ik ken dat van vroeger toen ik nog in Den Haag woonde. Elke keer probeerden ze iets op te starten met de beste bedoelingen en dan ging het door stommiteiten van ambtenaren of wethouders helemaal fout en dan lieten ze dat gewoon versloffen. En in plaats van de problemen op te lossen begonnen ze met iets nieuws wat net zon puinhoop werd. Totdat heel Den Haag verziekt was en toen hebben ze maar wat stukken Voorburg en Leidschendam geannexeerd want de proeftuinen in Den Haag waren op. Duivesteijn is daar mee begonnen en toen die andere sloopkogel die Noordanus en nou die Norder en toevallig allemaal PvdA. Echt de partij van de afbraak, gooi maar plat, dan gebeurt er wat en na ons de zondvloed. Nog nooit zon slecht bestuurde stad meegemaakt en ik heb er dan ook niets meer te zoeken. Daar wil je nog niet dood gevonden worden.


17. Pauline left...
Mon, 2-06-08 12:02 pm

Puinhoop?

Dat valt toch wel mee?

Met al die opbrekingen kom je in Den Haag nog te laat op je eigen begrafenis bij Eyk en Duinen. Dan moet je bij leven en welzijn vertrekken om op tijd begraven te kunnen worden.


18. Ciska left...
Mon, 2-06-08 12:05 pm

Het blijft een grafstad :-)


19. Pauline left...
Mon, 2-06-08 12:08 pm

Je hebt gelijk. Ik moet nu weg, een batterijtester halen voor mijn zoon, ook iets met plus en min polen.


20. Jan Hunck left...
Mon, 2-06-08 6:45 pm :: http://www.spoorwijk.benik.nl

http://www.planet.nl/planet/show/id=67782/contentid=926723/sc=22c6dd Dat imago van Polen is ook elders een aandachtspunt.

En de PvdA ook

Nog maar 16 zetels in de peiling van Maurice de Hondt. Wanneer valt het kabinet ??


21. Jan Hunck left...
Tue, 3-06-08 12:22 pm :: http://www.axxiegroep-nomaat.denhaagsweb

Een beetje duimen en zal dan toch het kabinet duikelen ?? ""Embryo""


22. Anal Poet left...
Tue, 3-06-08 1:38 pm

Jan Hunck left ... " Een beetje duimen en zal dan toch het kabinet duikelen ?? " Embryo" "

Nou vraag ik u, heer Hunck, hoe staat het heden ten dage met ons plder-gen ?


23. Jan de Wandelaar left...
Thu, 5-06-08 1:46 am :: http://www.jandewandelaar.wordpress.com

De PvdA is synoniem aan ruzie en knokken. Overlast dus !!! Althans, dit vernam ik van een goede kennis genaamd Kees Breekijzer.

We verhuizen die lieden wel naar die Containers Goed plan lijkt me.

ight: 10px; margin-bottom: 8px;" src="http://denhaagtekijk.blog-city.com/images/noprofile.jpg">De PvdA is synoniem aan ruzie en knokken. Overlast dus !!! Althans, dit vernam ik van een goede kennis genaamd Kees Breekijzer.

We verhuizen die lieden wel naar die Containers Goed plan lijkt me.

Maar jullie snappen het niet windowdummies !! Aldus Willem Kreupel (of was het Minder)hout.