Home

Norder laat de normaal verdienende huurder & huiseigenaar ook nog eens de onderhoudskosten van arme eigenaren betalen.

posted Wed, 21-03-07

De PvdA hanteert nu het ultieme middel om de stadsvernieuwing te kunnen betalen. 
Geheel in de PvdA gedachte wordt nu de normaal verdienende huurder en huiseigenaar gedwongen om de armlastige huiseigenaar middels de ingehouden loonbelasting, wederom te subsidiëren om daarmee de inkomens te nivelleren en de woningvooraad op een aanvaardbare kwaliteit te houden.


En nu maar hopen dat Ella Vogelaar daar in trapt, want ze is dan wel bijdehand,
gezien haar C.V. maar van dit soort zaken en waar het toe kan leiden, heeft ze (nog) geen kaas gegeten. Maar wat niet is, kan nog komen.

Even wat info voor Ella;
In de jaren ’80-‘90 hadden we een schitterend instrument, de PWV. De particuliere woningverbetering.

Het ging als volgt;
Je kon als eigenaar je (bewust) verkrotte pand op laten knappen en dan kreeg je 70% van de  aanneemsom incl. btw aan subsidie uitgekeerd.
Zat je in een VVE, een vereniging van eigenaren, dan kreeg je 80% subsidie en als je pandje ook nog in een BV zat, haalde je die btw truc uit.
Je kon die 17% btw toch al terug vorderen, maar door simpelweg te verzwijgen dat het pand in een BV zat, kreeg je, net als die particulieren, de aanneemsom ook incl. btw gesubsidieerd.

Werkelijk fenomenaal.

De gemeente wees de gebieden aan die voor de PWV in aanmerking kwamen en dan had je zelfs het récht op subsidie. De stok achter de deur was dan wel, dat als je binnen 2 jaar geen gebruik van de regeling maakte, je een aanschrijving zou krijgen wegens achterstallig onderhoud en dan ook geen subsidie kreeg.


Maar figuren die het zover lieten komen, waren natuurlijk of niet goed snik of hadden er gewoon geen zin in, omdat je na ontvangst van de subsidie binnen 5 jaar niet mocht verkopen en als je dat toch deed, je dan pro rata  20% tot 100% (1-5 jaar) van de subsidie terug moest betalen.

Dus als je een complex aan het uitponden was, (verkopen als de huurder weggaat), dan had die vlieger dus niet op mogen gaan, dat was de reden
van
de mislukking van de  PWV in de Vondelstraat
Voor zover we weten is dat terugvorderen zelden of nooit gebeurd.

Eigenlijk spon iedereen garen bij de PWV, of toch niet allemaal?

De gemeente wees de straten aan en kende subsidie toe en legde de rekening vervolgens bij het Ministerie van Volkshuisvesting en die moest dan betalen.
Dat was dus een soort open einde regeling, die handen vol geld kostte, want zowat de halve stad werd natuurlijk in die regeling gedrukt.


De PWV is aan zijn eigen succes
ten onder gegaan, en werd later nog eens in afgeslankte vorm toegepast, maar het rijk betaalde de rekeningen niet (meer) binnen een redelijke termijn.

De gemeente moest het langdurig voorfinancieren, want de heren aannemers wilden de facturen toch betaald zien. En de kosten voor het ministerie en dus de belastingbetaler liepen, heel toepasselijk, huizenhoog op.


Uiteindelijk bleven er nog maar een paar grote aannemers over die genoeg reserves hadden om die projecten grotendeels voor te kunnen financieren.
In die tijd van weinig werk, was het in ieder geval toch een goed middel om te kunnen overleven in de aannemerij, in de hoop op betere tijden.

Dus nu haalt Norder eigenlijk diezelfde truc uit.
Het achterstallig onderhoud wordt met zijn voorstel uiteindelijk weer door de belastingbetaler betaalt, zoals dat eigenlijk met die PWV ook het geval was.

Dat wordt dus een nieuwe open einde regeling.

Armlastige eigenaren is nog tot daar aan toe, hoewel je daar ook al vraagtekens bij kan zetten, maar verhuurders die de boel jaren hebben laten versloffen, nu wéér een premie geven op slecht onderhoud, gaat velen toch iets te ver.

Er zal nog wel wat discussie losbarsten over dit onderwerp vrezen we, want als het voorstel wordt gehonoreerd, heeft het wel een landelijk effect.
 
  


1. Petra left...
Thu, 22-03-07 8:10 pm

Als je als huiseigenaar niet werkt heb je; Zorgtoeslag Kwijtschelding Delfland Kwijtschelding Afvalstoffenheffing En straks misschien ook aftrek onderhoud woning. Die mensen hebben dus net zo veel te besteden, of ik eigenlijk net zo weinig als zij. Nou deze sufferd gaat morgen weer naar zijn werk. Maar als ik het zo bekijk, dan is dat weinig zinvol. Hoe meer aso, hoe beter je het hebt. En die Vogelaar is ook PvdA, dus het plannetje van Norder zal wel door gaan. Tokkie rules