Home

Succesvolle Marokkanen mogen van Norder klu(n)shuizen kopen en opknappen als voorbeeld voor minder succesvolle.

posted Wed, 29-08-07

Dan zou je toch denken dat je als Marokkaan zo klu(n)shuis wel voor niets zou krijgen, maar niets is minder waar(d).

Artikel in de volkskrant 

Naar Rotterdams voorbeeld gaat ook Den Haag ‘klushuizen’ aanbieden om de leefbaarheid in verpauperde wijken te verbeteren.  

Lees; Den Haag weet zich eigenlijk geen raad met het aangekochte bezit, waar ze zelf ook niets aan willen doen.


Na de zomer kunnen dertig Hagenaars voor vijf- tot tienduizend euro een woning kopen. ‘Liever verkopen we zo’n woning aan een succesvolle Marokkaan dan aan een autochtone Hagenaar’, zegt wethouder Marnix Norder (42) van Bouwen en Wonen vanaf zijn Franse vakantieadres. 

En hier gaat onze vriend Marniks helemaal de fout in.
Goede sier maken met 17 11 van die slooprijpe hokken en volgens
Bart de Liefde al 600 gegadigden die eerst nog even door de kleurtest moeten, want die zijn hem en dus de PvdA natuurlijk liever.
 

Heeft U het idee overgenomen van Rotterdam?‘Ja. Wij denken dat het een goede aanpak is om zekere wijken een impuls te geven. Vroeger sloopte je als gemeente oude woningen.
Nu vragen we aan mensen om die zelf op te knappen. In ruil daarvoor vragen wij een heel lage koopsom.

Het zijn dus maar 17 woningen en dat blijken uiteindelijk slechts 11 te kopen panden c. q etages te zijn. 
Die klussers worden alleen maar misbruikt door Norder in dat mediaspektakel voor zijn eigen faveure en een beetje voor de PvdA.

En de situatie in Rotterdam is totaal niet te vergelijken met Den Haag.

’ Wat zijn de verschillen met de Rotterdamse aanpak?
‘Rotterdam is heeft beleid ontwikkeld op één of twee wijken.
Wij kregen her en der over de stad verspreid zestig, zeventig woningen in het bezit toen het eigendom van een beruchte huisjesmelker verbeurd werd verklaard.
Als wij die woningen weer voor een redelijke prijs in de markt zetten koopt een andere huisjesmelker ze. Zo zijn wij op het idee gekomen om er klushuizen van te maken.’
 

In Rotterdam hebben ze het over hele straten en blokken met dezelfde woningen, dezelfde kozijnen en dus allemaal dezelfde bouwkundige ingrepen en dus ook allemaal dezelfde gezamenlijke kosten.
Die mensen zijn vanaf het begin ook als een VVE bezig.
Dat wil zeggen, dat een portiek van 8 woningen ook 8 klussers heeft, dus er is ook gelijk al een zogenaamde werkende VVE.
 

Wanneer kom ik in aanmerking voor het kopen van zo’n klushuis?
‘De belangstelling ervoor is enorm, dus we moeten nog een selectiesysteem ontwikkelen.
Je koopt zo’n woning voor maximaal 10 duizend euro.
Voorwaarde is dat je tekent voor een opknapbeurt van minstens 40 duizend euro door een aannemer.
Je mag ook zelf opknappen, dan kom je waarschijnlijk goedkoper uit. En verder nemen we een anti-speculatiebeding op.’ 

Ja doe dat en laat er ook even de normale wetgeving op los, of is dat teveel gevraagd?
Zie bijvoorbeeld de Noorderbeekstraat, 6 woningen, 1 VVE waarvan 3 kluswoningen.
Een niet werkende VVE, dat mag duidelijk zijn, want bij een werkende VVE kan het niet zo zijn dat de helft van het portiek geheel verrot is en bij 3 anderen niet of minder.
 
Dus de gezamenlijke kosten van het dak, die kunnen de 3 oude nog zittende leden van de VVE met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet betalen.
Hoe gaat dat dan?
Worden die aangeschreven?
Gaat de gemeente dan het dak doen of mogen die 3 klussers voor de kosten opdraaien met een verhaal van; je moet niet zeuren want de koopsom is zo laag, dat je die andere 3 er niet op mag aanspreken.
En dat gaat met de gevels, de kozijnen en het verfwerk natuurlijk net zo.
 

Het wordt een ramp of het gaat de gemeente bijna net zoveel aan begeleiding  kosten als die klussers moeten investeren.
 

Volgens het SCP dragen dit soort projecten bij aan het in contact brengen van zwarte en witte mensen. Is dat ook het doel?
‘Helemaal niet. Het doel is wijken leefbaarder te maken.
Bij ons gaat het inderdaad om wijken waar vooral allochtonen wonen.
Maar het zal me worst wezen of een witte Nederlander of een Marokkaan daar een klushuis koopt.
Of beter: liever verkopen we zo’n woning aan een succesvolle Marokkaan.
’Waarom?‘
Omdat een succesvolle Marokkaan een goed voorbeeld kan zijn voor die minder succesvolle die in die wijken woont.
Integratie is veel complexer dan zwarte en witte mensen die fijn met elkaar moeten samenleven , zoals het SCP altijd doet.
Het gaat bijvoorbeeld ook om inkomens.
Voor mij betekent integratie dat hogere inkomens zich naast lagere vestigen. Tien procent van de Haagse bevolking is Hindoestaan.
Dat zijn bijna allemaal mensen met een kleurtje.
Maar ze lijken heel erg op witte Nederlanders want ze willen liever een woning kopen dan huren.’  

En er is een nog later te presenteren programma van eisen.
Dat slaat nergens op, want wat willen ze dan?
Dat bijvoorbeeld die 3 woningen in de Noorderbeekstraat  bouwkundige juweeltjes worden en die 3 die niet beetgepakt worden zo kunnen blijven als ze zijn of gaan ze die 3 in gebreke gebleven eigenaren ook dwingen mee te doen.
Dat zal een drama worden.
Neem maar van ons aan, als er niet ingegrepen wordt en ze het laten gaan zoals hierboven geschetst, dan lopen die klussers er straks gewoon uit van ellende.

En het zou wel handig zijn om zo’n programma van eisen van te voren te publiceren en niet later.
Eerst iedereen lekker maken en dan straks de eis te stellen dat de muren met goud behangen moeten worden en er zonnepanelen op het dak moeten komen of zo. 
 

En nog even een tip;

Als je bezig bent met een kluswoning of een andere koopwoning en je er nog niet woont, hoef je ook geen huurwaardeforfait op te voeren bij  je belastingaangifte.
Dat scheelt toch weer geld. Zie hier...
 

Zie ook; 
Kluswoningen, begroting in Excel te downloaden
De begrotingen van de kluswoningen, Beeklaan-Copernicuslaan Ook te gebruiken voor de andere panden.


Video, plattegronden, hoe scheefstand oplossen.
Kluswoningen, bouwkundige opname Copernicuslaan hoek Beeklaan.


Een bouwdepot zonder bonnetjes aanspreken;
Gemeente Den Haag heeft 17 klu(n)swoningen in de aanbieding. 

Norder op de stoel van Baldewsingh;
Succesvolle Marokkanen mogen van Norder klu(n)shuizen kopen en opknappen als voorbeeld voor minder succesvolle.

 
Erfpacht;
Erfpacht, her-uitgifte en afkoop, wel of geen overdrachtsbelasting?
 
Erfpacht en onterechte overdrachtsbelasting.  

Wordt je in 2008 nu wel of geen eigenaar bij reeds afgekochte erfpacht?
   

WOZ
WOZ belasting vervangen voor ingezetenenheffing

Rioolrecht en waterschapsheffing hoger door WOZ waardering.

Overig renovatie
Zo maarnix over bouwleges in Den Haag te zeuren of toch wel?  

Den Haag afgetroefd door de buurtjes met digitale dakkapel.

Rioolbelasting, gemeentelijke smeerpijperij.

Teijlerstraat Valkenbos, project geslaagd, de integratie een stuk minder. 
 

Inbrekers raken zelfs met veiligheidsloten gemakkelijk binnen.
 

Kabelaars Ziggo en UPC krijgen (misschien) concurrentie. 

1. Jane left...
Wed, 29-08-07 11:31 pm

Is Marniks Norder op zijn achterhoofd gevallen?


2. Jane left...
Thu, 30-08-07 12:08 am

Een nieuw wethouderlijk fenomeen, die vreemde vogel Maarniks.

Op woensdag 19 sept is er om 20.00 uur een Maarniks Klushuizenshow in theater Diligentia. Triest voor de originele Hollander en de witte Hindoestaan. De inschrijvingskosten zijn 500 euries. De wethouder van Maarniks, een vreemde vogel, bevoorrecht de Marokkaan.


3. George left...
Thu, 30-08-07 12:26 am

Da's dus 600 inschrijvers maal € 500,- is € 300.000,- Aardige opbrengst  voor zo'n klushuizenloterij. Is die opbrengst voor het Marnix rampenfonds? 
Of kunnen we daarmee die hele PvdA afkopen met een gouden handdruk en tot nooit meer ziens?

Als daar enig zicht op is, dan wil ik wel meebetalen.

Maar helaas, ik win nooit wat in een loterij, dat is mijn lot.