Home

Dynamisch verkeersplan in stad zonder visie?

posted Fri, 25-04-08
Ze dreigen ten stadhuize een Dynamisch Verkeersmanagementsysteem (DMV) en een bewegwijzeringsplan in werking te gaan stellen.
Deze moeten autoverkeer zo snel mogelijk door Den Haag leiden.
Het DMV gaat uit van een dynamische verwijzing van autoverkeer, via de snelste route, op keuzepunten op de Internationale Ring en de CentrumRing.

In het bewegwijzeringsplan stelt het college voor van groot naar klein te verwijzen. Dit houdt in, dat op de (invals)snelwegen de verwijzing 'Den Haag', 'Den Haag-Zuid' en 'Den Haag-Scheveningen' aangegeven wordt. Daarna wordt op de RING Den Haag en de Utrechtsebaan verwezen naar de stadsdelen, stadsroutes en belangrijke objecten verwezen.

Bron residentie.net

Mooi, maar gaan we ook wat doen aan die mislukte herinrichtingen van diverse kruispunten in Den Haag?
Vanaf de Koningin Emmakade bijvoorbeeld, hadden we vroeger 2 opstelstroken voor rechtsaf bij de Renaultdealer om de Loosduinseweg op te rijden.

Met de laatste herinrichting is er echter een strook “vergeten”.
Voor het nieuwe gebouw naast de Renaultdealer hebben ze parkeerplaatsen aangelegd maar ze zijn een beetje doorgeschoten want ze hebben de stoep helemaal verbreed tot de hoek en nu missen we een opstelstrook voor rechtsaf.

De auto’s staan in de spits vast tot de Laan van Meerdervoort en het duurt ook een eeuwigheid voor het groen wordt en na een paar auto’s staat het al weer op rood.
De mensen kiezen er dus voor door de wijk te sluipen.
Zie de gele pijlen op de afbeelding hieronder.

Dus nu niet graag de slimmerik uithangen door maatregelen in dié wijk te treffen, want die opstelstrook moet gewoon terugkomen.
Het aanbod is te groot en de doorstroming te klein.
Het valt wel op dat bij elke herinrichting van welk kruispunt dan ook het alleen maar slechter wordt.


1. Interniek left...
Thu, 24-04-08 4:27 pm :: http://www.hagazine.nl/

Hoe durven ze met zo'n plan aan te komen! Overal worden wegen versmald zodat autoverkeer het moet afleggen tegen de waanzinnige voorrangsregels van HTM RampstadRail. Als er nog geen RR te zien is moet iedereen stoppen; maakt niet uit wat voor richting je uitgaat, je wacht maar tot het grote wonder voorbij is. Wat een shit! Een perfect plaatje hierboven hoe de gemeente Den Haag met zijn mobiliteit omgaat. Straks zijn er weer twee weken schoolvakantie en dan staan de verkeerslichten op de kruising Conradkadebrug Regentesselaan weer te draaien alsof het spitsuur is. Laat mij en ook de rest van Den Haag niet lachen!


2. Jasper left...
Thu, 24-04-08 7:45 pm

Beste Interniek!

Dat krijg je als RR geen vervoermiddel is, maar als prestigeobject een doel op zich is geworden. Dan verliest men een beetje de realiteit uit het oog.

Nog mijn complimenten voor deze weblog, geen copy paste zoals bij vele andere sites maar veel artikelen met een eigen denkwijze.

De gemeente zou blij moeten zijn met een dergelijk kritische kijk op hun functioneren. Eigenlijk hun niet functioneren.

Toch krijg ik het gevoel dat er hier best veel positieve potentie aanwezig is. Dat zal de gemeente wel heel anders bekijken, maar er zullen best ambtenaren stiekem blij zijn met de aangereikte oplossingen.


3. Salitos left...
Fri, 25-04-08 1:22 pm

Dit is weer duidelijk een voorbeeld van weggegooid geld....het simpel invoeren van groene golven zodat niet iedereen bij elk verkeerslicht hoeft stil te staan, zou er uidelijk een voorbeeld van weggegooid geld....het simpel invoeren van groene golven zodat niet iedereen bij elk verkeerslicht hoeft stil te staan, zou er toe bijdragen dat er niet zo belachelijk veel opstoppingen (en daarbij komende milieuvervuiling) zou plaats vinden. Duidelijk een bestuur dat niet kijkt naar de oorzaken maar alleen naar de gevolgen en dan maatregelen verzint die duur en inefficient zijn.....wat een losers dit gemeente bestuur.