Home

Hagenaar dient Peter Smits' VCP gifbeker tot de bodem leeg te drinken

posted Tue, 31-05-11

En wederom ligt het VCP onder vuur.
De negatieve effecten beginnen nu toch wel zichtbaar te worden.
Maar geheel in de lijn van de Haagse traditie van wegkijken en door de strot drukken, zal en moet de Hagenaar het onderspit delven.
Hagenaars hebben ongetwijfeld heel slecht geleefd in hun vorige leven, dat ze nu al decennia lang dit moeten meemaken.
Het VCP en het belanghebbende parkeren met die geminimaliseerde bezoekersuren zijn op het ogenblik de grootste ergernissen van de inwoners.
Alle misleidende campagnes ten spijt.
Hoezo een objectieve evaluatie?
De Hagenaar wordt nu al murw gebeukt met dat misplaatste halleluja van de gemeente waarmee ze die (kuch) "zegeningen" bewieroken. Ze willen graag een regeringsstad besturen maar dan wel het liefst zonder al die lastige en vervelende Hagenaars.

 

Onno blijkt een visionair te zijn, want die initiële positieve respons zal zich voordoen tijdens die “objectieve” doorgestoken kaart evaluatie en dan zal daarna, hopelijk, die ellende afgelopen zijn en de oude situatie weerkeren.
Maar dan zal eerst Peter Smit en de rest van de coalitie daarvan nog overtuigd moeten worden. En die zitten overduidelijk nog in de ontkenningsfase. Ze moeten hierna nog het hele traject door van woede, marchanderen, depressie en aanvaarding.

PvdA erkent; VCP meest effectief met 70 km/h 

Even terug naar het begin.
Het VCP heeft weinig tot niets te maken met het terugdringen van het autoverkeer in de binnenstad omdat het voor het centrum beter zou zijn.
In zoverre, dat het er alleen maar om te doen is geweest de bouw van die nieuwe ministeries veilig te stellen. Met de MER, de milieu effect rapportage, hebben ze een “vergissing” begaan door de emissie van de auto’s van die nieuw te bouwen parkeergarages niet mee te tellen. Eigenlijk waren ze in eerste instantie die hele MER maar gemakshalve vergeten. Met de toen al aanwezige milieubelasting van dat verkeer, plus de vervuiling van dat extra aan te trekken verkeer naar die parkeergarages, zaten ze ver boven de toegestane norm. Zaak was dus, de al aanwezige luchtvervuiling daar weg te halen en dat te verdunnen over de rest van de stad. Vooralsnog is de emissiebelasting in de Javastraat en de Carel van Bylandtlaan tot gevaarlijke hoogten gestegen.
Ook
de Vaillantlaan is inmiddels een autogasriool geworden.
Maar dat plebs in die Schilderwijk is natuurlijk al helemaal niet interessant.
De Hagenaar in het algemeen zal ze trouwens een zorg zijn, want buiten het centrum mogen we allemaal de moord steken. 

Haagse Rekenkamer  Grip op grote projecten
De Raad heeft veel informatie en formele documenten (zoals bestemmingsplan) ontvangen over het project Wijnhavenkwartier. De Raad ging in september 2002 akkoord met het project met een negatief saldo van -/- €3,2 miljoen. In augustus 2005 informeerde de wethouder de Raad over verwachte hogere kosten als gevolg van de uitspraak van de Raad van State dat de gemeente een Milieu Effect Rapportage (MER) diende op te stellen. De Raad (gemeenteraad) vraagt of de extra kosten beperkt blijven tot de genoemde bedragen, maar krijgt hierop geen antwoord anders dan de reeds genoemde bedragen. Het meest recente voortgangsbericht Wijnhavenkwartier van december 2008 geeft het saldo van -/- €10 miljoen (netto contant 31-12-2008). In de (vertrouwelijke) bijlage bij de Meerjarenprognose Grondbedrijf staat daarnaast een verwacht eindsaldo van -/ €16 miljoen in 2018. De Raad heeft bij het accorderen van het project geen nadere afspraken met het College gemaakt over de informatievoorziening aan de Raad, bijvoorbeeld bij fnanciële tegenvallers, bij het verschuiven van de realisatiedatum, of wanneer nieuwe risico’s in beeld komen. 

Milieu -effectrapport (MER) Herontwikkeling Wijnhavenkwartier Den Haag. 
   


1. ah left...
Thu, 30-06-11 11:20 pm

Het is te bizar voor woorden hoe vooral de binnenstad van Den Haag verworden is tot een gigantische puinhoop. Toen ik in het buitenland woonde, tot een jaar of 8 geleden, was een lang weekend in en rondom het centrum Den Haag iets om helemaal naar uit te kijken. Charme, mooie binnenstad, ruimte. Mooie winkels. Nu woon ik er. Werk in het centrum. Het is complete chaos. Ga verhuizen zodra mogelijk. Het centrum is door het VCP één onoverzichtelijke zooi geworden. Vooral rondom het Spui/Kalvermarkt. Bussen, trams, auto´s, scooters, fietsers, voetgangers allemaal dwars door elkaar heen. Levensgevaarlijk. Noodlijdende winkels in en rondom het VCP gebied. Zo triest. Waan me daar bovendien in een lawaaiige, schreeuwerige soukh met meer dan dominante bezoekers. Maar dat terzijde. Schijnt nl. normaal te zijn. Woon nu in een parkeergebied in Segbroek. Heb een inwonend kind met auto. De tweede dus. Vergunningen worden per adres verleend. Niet per inwoner. Dus 450 euro per jaar omdat het College van B en W besloten heeft dat we bewuster met autogebruik moeten omgaan. Die heren en dames maken gebruik van auto met dienstchauffeur. Een extra bezoekerspas voor rond 115 uur per jaar gekocht. Uren bijkopen niet mogelijk. Voor mij ´gewoon´ bezoek. Wat in het geval van noodzakelijk parkeren van mantelzorgers? Thuiszorg? Ik woon in een normale woonwijk! Waar vóór de invoering van betaald parkeren geen enkel parkeerprobleem was. Men is rondom het centrum ermee begonnen. Gevolg uitwijkparkeerders. Een olievlek die zich over de stad heeft uitgespreid. En nu mag ik blij zijn dat door dit beleid mij een parkeervergunning ´wordt verleend´. Zo luidt de aanhef van de brieven waarmee twee bewonersvergunningen en een bezoekersvergunning bij mij in de bus vielen. Las vorige week dat de extra inkomsten van het parkeerbeleid gebruikt worden om gaten in allerlei begrotingen in Den Haag te dichten. Intussen gaat de HTM op de schop. Gaat een aantal buslijnen verdwijnen. Na de spits één bus per half uur waarop ik nog mag rekenen. Maar vooral bewust met autogebruik omgaan! En daarnaast het openbaar vervoer tot op het bot afsnijden. Is er nog een zinnig iemand in het bestuur van deze doorgedraaide stad? Ik geef het op en verdwijn zo spoedig mogelijk. Deze stad met al zijn megalomane, jarenlang durende bouwprojecten, verkeers- en parkeerchaos is voor mij van droom tot een nachtmerrie geworden.