Home

Vals beeld cijfers voortijdig schoolverlaten

posted Tue, 7-06-11

En wederom wordt de loftrompet uitgestoken om ons te laten geloven dat het voortijdig schoolverlaten
spectaculair minder is geworden
In de afgelopen 10 jaar gedaald van 70.000 naar 39.600.
Dat is 44 % minder. 

Dat krijg je met dat gebrek aan rekenkunde.
In hun visie hebben er 70.000 – 39.600 = 30.400 minder de school verlaten en dat is die 44%. En niemand die eens nadenkt of dat wel klopt.

Nu dan ook het échte verhaal.
Als we uitgaan van een lineaire daling van die afgelopen 10 jaar dan is het aantal met 30.400 : 9  is 3.377 per jaar afgenomen. 

Als we dat dan wat beter inzichtelijk maken, dan zien we het volgende.In wezen is die daling nog geen 6% in plaats van die voorgeschotelde 44%.

Van de 548.035 uitvallers zijn er 30.393 terug naar school gegaan en dat is 6% maar dan wel over een periode van 9 jaar.

In wezen slechts 0,67% per jaar. 

En dat is wel even wat minder dan die 10% per jaar waarmee ze triomfantelijk staan te wapperen.

 

In een debat met Marjolein de Jong werd de wethouder gevraagd of dat een schoolverlater die weer uitvalt en die ze wéér terugleiden naar school voor 2 telt voor de afdeling schoolverlaten, die 10% van de uitvallers weer naar school terug moet zien te krijgen.
En zijn houding gaf dus aan dat het inderdaad zo was.

Zie op 2.20 minuut.

 


Video niet meer beschikbaar


En dat is landelijk.
Als je dan nog in aanmerking neemt dat het aantal leerplichtige kinderen vanaf 2000 constant minder is geworden, kan je dus concluderen dat de afname eigenlijk nihil is.

In 2000 werden er nog 95.972 kinderen geboren en in 2009 waren dat er 85.242.
Een afname van ruim 10% en zo door redenerend is het aantal voortijdige schoolverlaters, in absolute getallen, zelfs met 4% toegenomen.

Dat er  toch nog 94%, zo'n 450.000, de school hebben verlaten zonder diploma wordt gemakshalve ook maar even verzwegen.

In Den Haag hadden ze ook zo’n verhaal met diezelfde kromme rekenwijze.
Als je dezelfde rekenmethodiek er op los zou laten, dan blijken we hier maar 10,2% per jaar ingelopen te zijn in plaats van die voorgeschotelde 40% 

1. Henk left...
TTue, 7-06-11 11:20 pm

Die 44% rekensom is zeker gemaakt door mensen met een InHolland diploma?