Home

Herstel bouwfout kan bewoners Vaillantplein  225,- per jaar aan stookkosten besparen.

.
Woningen Vaillantplein onvolledig opgeleverd.
De woningen aan het Vaillantplein hoek Ruysdaelstraat zijn nooit naar behoren afgebouwd.
.


Foto
Miquel Sloendregt
.
Wat dé blikvanger met de nodige grandeur had moeten worden voor de Vaillantlaan, is nu nog steeds niet naar behoren afgebouwd.
De gele vlakken zijn de binnenmuren en er voor ontbreekt de baksteen van de buitenmuur én de isolatie.
U ziet dat het terugliggende gele vakken zijn, die 34 cm achter de rest van de gevels liggen. In die vlakken had de buitenmuur mét de isolatie moeten staan.
En volgens de uitgangspunten die ooit voor al die woningen waren vastgelegd, hadden dat dus rode bakstenen vlakken moeten zijn of gladde grijze stenen elementen zoals u kunt zien door op de thumbs hieronder te klikken.
.
         
             1                           2                            3                         4

Was de metselaar failliet, is hij weggelopen omdat hij niet betaald werd, waren de stenen op, of al afgevoerd of was de steigerbouwer te vlug met het afbreken van de steiger?
.
Wie het weet mag het zeggen.
In ieder geval zijn het binnenmuren (binnenspouwbladen) met een gele verflaag en niemand die het in de gaten heeft gehad of wilde hebben.
Bij  foto 4  kregen we in eerste instantie de indruk, dat ze de houten platen er al voor getimmerd hadden om de boel straks weer af te kunnen breken.
Den Haag al 200 jaar stad, maar ze maken nooit wat af.
.
De detaillering van de gevels is over de gehele Vaillantlaan dusdanig dat men heeft geprobeerd om de gevels zo min mogelijk te laten vervuilen, door de dakranden zeer glad af te werken en boven de bedrijfsruimten en tussen de etages gladde halfronde elementen te gebruiken. Alles met het doel om zo min mogelijk lekstrepen van regenwater of algvorming aan de gevel te krijgen.
De mergelkleurige raaamomrandingen zitten overal gelijk met de overige gevelafwerkingen aan de voorkant, behalve hier dan. 
.
Op de begane grond zit u duidelijk dat de (winkel) raamomrandingen gelijk liggen met de buitengevelelementen (buitenspouwbladen) en helemaal boven kunt u nog net zien dat de baksteen gelijk ligt met die raampartijen.
Boven de winkelruimte ontbreken dus de elementen van baksteen of anderszins in de nu aanwezige nissen, waar het vuil in blijft liggen.
Als men deze alsnog zou toepassen met rode baksteen of grijze elementen met isolatie, dan zijn de bewoners dus ook goedkoper uit, want dat scheelt ze dan zomaar € 225,- per jaar aan aardgas.
.
Er zou 300-400 m3 aardgas per woning extra kunnen worden bespaard als men die woningen eens zou afbouwen, zoals men dat in de algehele aanpak van de Vaillantlaan eigenlijk heeft bedoeld. 
...
Voor de gemiddelde woning hier is het dus zo’n € 225,- per jaar.
Voor de rekenaars;A x K x 11,89
.
A = oppervlakte
K = K waarde

11,89 is de resultante volgens de berekening van de graaddagenmethode.
.
Indien het binnen gemiddeld 18 graden is en het is buiten 12 graden op die dag, dan heeft men op die dag 6 graden x 24 uur bij moeten stoken.
.
Bij een temperatuur van 18 graden binnen, stookt men volgens de geschiedenis die de KNMI heeft bijgehouden, gemiddeld per jaar zo’n 2996 graden celcius x 24 uur er bij.
.
En dan komt hier de aap uit de mouw waar een behoorlijk deel van de winst van de energiebedrijven op is gebaseerd.
.
Het aardgas uit Slochteren wordt verkocht aan de energiebedrijven bij een temperatuur van 0 graad celcius en op dat moment bevat 1 kubieke meter (m3) aardgas 7560 kilocalorieën. ( k/cal.)
Het komt echter uw woning binnen met een temperatuur van 10 graden celcius, en dan is dat aardgas dus uitgezet en krijgt u dus minder k/cal per m3 van uw energiebedrijf dan dat ze hebben ingekocht.

Vervolgens ligt het er aan wat voor rendement uw verwarming heeft, maar als we optimistisch blijven, dan blijft er vanaf Slochteren en het verlies van warmte door de schoorsteen en de apparatuur zelf 80% rendement over en dat is dan 0,8 x 7560 = 6048 k/kal.per m3
.
Als we dan een rekenwaarde berekenen, ervan uitgaande dat er nog geen warmteverliezen optreden, dan is de formule
.
2296 graden x 24 uur x 1(A)  x  1 (0 graden warmteverlies)
-------------------------------------------------  = 11,89 (resultante)
                                6048 k/cal

A is oppervlakte in m2
K is de verlieswaarde van de constructie

Dus bij een bestaande ongeïsoleerde constructie is de berekening
A x K x 11,89 is het verlies aan aardgas per m2 constructie.
Gaan we isoleren, dan wordt de verkregen besparing ná isolatie;

  A       x (K bestaand - K nieuw) x 11,89  en in dit geval;

14 m2 x (             1-3                  ) x 11,89 = -333 m3 

333 m3 aardgas die niét bespaard worden en dat wordt nog meer omdat het op een winderige vrije hoek staat, dus kan je rustig een onnodig verlies van 20% er bij rekenen, is dus zo’n 400 m3 aardgas totaal verspild.
..
Voor de RC (isolatie) waarde berekening on-line zie hier.
Voor de Lambda waarde als zou het materiaal 1 meter dik zijn zie hier 
.
De binnenmuur is 150 mm, het is verdichte met betonstaal gewapende beton, dus de lambda waarde = gemiddeld 1,8 en volgens de on-line berekening is de R waarde 0,83

Tel daarbij de standaardweerstandwaarden op van het uitstralen van een constructie aan de binnen- en buitenzijde, te weten Ri en Re.
Ri en Re is 0,13 en 0,04 = 0,17 
De betonwand is 0,83  + 0,17 is samen een Rc van 1,00

Nu gaan we de constructie uitrekenen die er had moeten staan.
.
Volgens de tabel is de betonwand  0,83
De isolatie van 100 mm                    2,85
De baksteenmuur 105 mm               0,15
Ri en Re                                              0,17
                                                             ------
Totaal                                                  3,00 
.
Dat was ook de eis die bij de bouw in die tijd van toepassing was.
Dus K oud minus K nieuw is 1 –3 = -2 en negatief wordt als positief gezien, dat is een absolute waarde.