Home

PvdA komt met kleptocratenplan bijstandsgerechtigden

De Haagse PvdA-fractie komt met een plan om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Het idee is om mensen uit de bijstand bij een vrijwilligersorganisatie werkervaring op te laten doen.

Eerst de re-integratiebureautjes de zakken laten vullen met projecten van duizenden euro’s per persoon en nu moeten de vrijwilligersorganisaties tijd en moeite gaan besteden aan nauwelijks te kunnen plaatsen mensen.

Je hebt het hier wel over de harde kern van moeilijk te bemiddelen mensen om allerlei redenen. Dat kan een lichamelijk of psychisch probleem zijn, maar gewoon luiheid komt ook voor.


Die buitenspel gezette “professionals” (kuch) konden er al vaak  niks mee beginnen, laat staan dat het die goedwillende organisaties gaat lukken en dan moeten ze die mensen nog zelf gaan betalen ook.

Velen hebben een enorme afstand tot de arbeidsmarkt en dat moet je bij een aantal ook gewoon zo willen houden. Je kan je afvragen waarom die PvdA nu perse alles en iedereen maar aan het werk wil hebben. Het argument dat je niemand mag afschrijven gaat niet op. Ze hadden van de PvdA en GroenLinks er ook geen moeite mee om maar te berusten in het criminele gedrag van junken en die dusdanig te faciliteren dat ze konden blijven volharden in hun verfoeide levensstijl.

Misschien moeten ze voor een aantal van die notoire werklozen maar niét-te-kunnen-gebruiken-ruimten openen.

 

Uitermate storend is ook, dat die PvdA totaal niet goed geïnformeerd is, terwijl je dat wel zou mogen verwachten, omdat zij  nu juist werkgelegenheid en sociale zaken in hun pakket hebben..

 

Bijstandsgerechtigden mogen per maand maximaal 150 euro netto bijverdienen, oplopend tot een maximum van 1500 euro netto per jaar.”, aldus Verspuij.

 

Meneer Verspuij weet niet eens waar hij het over heeft.
Bijstandsgerechtigden mogen maar 764 euro per jaar aan belastingvrije vergoedingen verdienen.

Werkenden mogen wél 1.500 netto per jaar belastingvrij bijverdienen.

 

Die 764 euro komt dan niet bij het toetsingsinkomen voor de huur en zorgtoeslag en die wordt dan ook niet verminderd.

Wel de organisaties met 7,7% korten en dan ook nog eens verlangen  dat ze het werk van dat UWV over gaan nemen. Misschien moeten we het zien als anticiperen op die ophanden sluiting van dat UWV.

 

Maar goed, als dat de toekomst is dan moeten we maar even wat inventiviteit aan de dag gaan leggen.

Je betaalt als bijstandsgerechtigde zo’n 30 % aan belastingen en premies.

We gaan daarom de volgende legale truc uithalen, door de overheid (belastingdienst) een fiks gedeelte te laten betalen.

Het betreft maar 2 regels in de boekhouding.

 

Uitbetaalde vrijwilligersvergoeding mevr/meneer ………€ 764,-

Ontvangen gift van  mevr/meneer ………€ 764,-

 

In feit gebeurt er dus niets. Maar dat is schijn.

Ondanks dat het saldo 0 is, heeft de vrijwilliger op deze wijze een aftrekpost gecreëerd.

Bij een normale gift geldt een drempel van € 208,-

€ 764,- min de drempel van € 208 = € 556,-

En daarover 30% is 166,80 die men dan terugkrijgt.

Verwerk je dat echter als en periodieke gift dan geldt de drempel niet en wordt het terug te ontvangen bedrag € 229,-

 

Een werkende daar tegenover mag € 1.500 ontvangen en die zit dan vaak in het 42% tarief.

Die krijgt dan € 630 terug als die gift in de boeken verwerkt wordt.

 

Blijft overeind dat de vrijwilligersorganisaties er over het algemeen voor zullen bedanken om zich te laten prostitueren door die PvdA en zich niet wensen te laten belasten en hun kostbare tijd te laten verknoeien door mensen die al kansloos door tig trajecten zijn gegaan en nu bij hun maar aan de bak moeten zien te komen.

En hoeverre is het nog een vrijwilliger als die gedwongen wordt zich met behoud van uitkering bij dergelijke organisaties te werk te laten stellen?

Dachten ze nou echt bij die PvdA dat die te korten organisaties met smart zitten te wachten om als onbezoldigd afvalputje te mogen fungeren? Er zelfs geld op toe moeten leggen.

Die hele attitude van de PvdA komt die organisaties de neus uit.
Ze denken gewoon dat potentieel aan organisaties gratis te kunnen misbruiken. Ze zelfs te kunnen behandelen als personeel dat maar dient te luisteren. Maar die PvdA zoekt het maar uit.

Misschien moet de PVV haar pijlen niet op de VVD, maar op de PvdA gaan richten. Dat die hun eigen rotzooi eens leren op te ruimen.

 

Weet u wát een doodzonde is?

De tijd van een échte vrijwilliger verknoeien.

En daar is die PvdA nu precies mee bezig door die organisaties hiermee te willen belasten.
En weet u wat mensen te wachten staat die doodzonden begaan?

Waar die naar toe gaan?

Juist?

We moeten er niet aan denken.

Nou héél even dan!