Home

En de bijstandskoning van de Randstad is..

Nee, nee. voor de verandering valt er deze keer helemaal niet te zeuren over het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag.
Niet als je dat afzet tegen
de rampzalige ontwikkelingen in Rotterdam.

Den Haag
16.563 mensen in de bijstand
Begin 2009 bereikte Den Haag nog het laagste punt in twintig jaar wat het aantal bijstandsuitkeringen betreft. Daarna is het aantal uitkeringen gaan groeien, ondanks het actiepakket 'Den Haag pakt de recessie aan', verwacht de gemeente dat er in 2010-2011 zon 4.000 meer zullen zijn.

Rotterdam
Er zaten in 2009 totaal 29.770 mensen in de bijstand.
Rotterdam heeft met een pakket maatregelen, 'Rotterdam biedt perspectief', geprobeerd de gevolgen van de crisis te beperken. De gemeente probeert investeringen in infrastructuur en in het eigen vastgoed te versnellen. Rotterdam verwacht desondanks komend jaar meer verzoeken voor armoedebestrijding te krijgen.

De zaak heeft alles te maken met de groei van het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de Maasstad. De stad telde in januari vorig jaar 30.045 bijstandsgerechtigden. Dat zijn er inmiddels 33.788.

Met die stijging van 11% die overeenkomt met het landelijk beeld kan Rotterdam toch echt niet achterover gaan hangen. Want Rotterdam zit maar liefst 37% boven het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag.

Als we het doemscenario van 4.000 meer uitkeringen in Den Haag doorrekenen komen we tot de conclusie dat Rotterdam, met zijn veel grotere werkgelegenheid dan Den Haag, het wel heel erg slecht doet. Eerlijkheidshalve tellen we dan voor Rotterdam er ook 4.000 bij, maar  vanwege die meerdere inwoners hoort dat dan eigenlijk gecorrigeerd te worden naar 4.910. Maar we houden ter vergelijk die 4.000 aan waarbij we dan rekenkundig ook het aantal Rotterdammers gelijk houden met Den Haag, want anders loopt de vergelijking mank.

We hadden in 2007 in Den Haag "slechts" 17.420 bijstandsgerechtigden meldde Henk Kool vol trots.
Henk kon natuurlijk niet bevroeden hoe laag die PvdA nog kon zakken en dat we er nog blij mee waren ook.
16.000  begin 2009 en toen kwam helaas de klim.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam was daarbij vergeleken onevenredig groot.
Van den Haag zijn voor 2010 en 2011 niet zomaar cijfers te vinden en daarom zijn de stijgingspercentages van Rotterdam doorgerekend in die Haagse cijfers. Die Rotterdamse cijfers volgen wel de landelijke trend.

Vervolgens hebben we het aantal inwoners gelijk getrokken voor de vergelijking en natuurlijk ook het aantal uitkeringen percentueel bijgesteld.

En dan komen we tot een onthutsende ontdekking.
Het aantal uitkeringen in Rotterdam ligt in verhouding 37% hoger dan dat van Den Haag.

Als we het doemscenario doorrekenen van Henk Kool, die 4.000 meer uitkeringen verwacht, dan blijft dat natuurlijk die 37%

En vervolgens weer met de juiste bevolkingsaantallen, is dit helaas de verwachting.