Home

6% BTW regeling schilder- en stucwerk niet vervallen per 1 juli 2011

posted Mon, 4-07-11


In tegenstelling van wat er door veel bouw- en onderhoudsbedrijven wordt beweerd, zal de (oude) regeling voor stuc- en schilderwerk niet per 1 juli 2011 komen te vervallen.

Die lijst met werkzaamheden voor het lage tarief ging alleen maar over
de uitbréiding van het bestaande lage btw tarief. Dat ging over extra werkzaamheden, voor wat betreft de post arbeid, die tijdelijk ook onder die 6% btw vielen.

Die tijdelijke regeling van huizen die minimaal 2 jaar oud zijn, komt nu te vervallen per 1 juli 2011. En als je de opdracht voor 1 juli verstrekt, dan heb je nog tot 1 oktober de tijd om die werkzaamheden af te laten ronden.

Nu lijkt het dat die voordelige regeling is afgelopen, maar niets is minder waar.

Ze vergeten nog een paar dingen. Nou ja, ze vertellen gewoon niet alles.

Gemakshalve wordt dan maar vergeten dat het schilder- en stucwerk van woningen ouder dan
15 jaar al onder 6% btw viel en blijft vallen en dan  niet alleen van de arbeid maar ook inclusief het materiaal.

Alle werkzaamheden om goed schilderwerk te kunnen verrichten vallen onder die 6%. Dus ook de steiger inclusief de huur daarvan. Betonherstel en houtherstel vallen ook onder het lage tarief met dien verstande, dat als je het herstelt met hetzelfde materiaal zoals beton, cement en hout, het onder 19% valt. Herstel je beton en hout met een 2 componentenplamuur/massa dan is het weer 6%.

Stucwerk valt daar ook onder. En zelfs het aanbrengen van de drager. Dat wil zeggen dat als je een verlaagd plafond of wanden van gipsplaat met  stucwerk aanbrengt, je ook al die werkzaamheden inclusief materiaal onder die 6% mag scharen. De wanden en het plafond, dus inclusief hout etc. worden dan als drager gezien. Maar velen hebben dat gewoon niet goed begrepen. Je moet dat ook wel van te voren bij de offerte goed uit laten splitsen, want die aanbieding geldt dan ook als leidraad voor die btw facturatie.

Let op, want veel aannemers maken ook nog de standaard opstellingsfout door op het eind hun opslagen te berekenen over het werk en daar weer 19% btw over te rekenen. Dat is niet goed.

Ook die opslagen zijn voor die genoemde onderdelen met 6% belast. De aannemer komt niets te kort, want wat hij rekent moet hij toch ook weer afdragen.Zoals je ziet kan een aannemer door de regelgeving stringent toe te passen met die btw het doen voorkomen dat hij goedkoper is terwijl, voor wat betreft zijn werkzaamheden, dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Er wordt gewoon handig gebruik gemaakt van het feit dat de BTW plichtige klant uiteindelijk naar het totale eindbedrag kijkt, van wat hij moet gaan betalen.

Daarnaast is het een vreemde zaak dat, we wel Europese regelgeving hebben maar dat in België álle werkzaamheden aan panden ouder dan 15 jaar met 6% zijn belast.
En BTW heet niets voor niets belasting tóegevoegde waarde en dat hebben ze daar ook een stuk beter geïnterpreteerd.

Je hebt pas profijt van die toegevoegde waarde als je vrijelijk over het gehele product kunt beschikken.

Derhalve hoef je daar tijdens de bouw of verbouwing geen btw te betalen op de tussentermijnen die in rekening worden gebracht, wat hier dus wel het geval is.

Je betaalt de btw pas met de eindnota.

Dat je dan bijvoorbeeld, je nieuwe schuur pas 6 maanden later laat afvoegen om die btw even voor je uit te schuiven, is dan wel een logische handelwijze.

Al met al is het dus niet slim om in het grensgebied bij België een Nederlandse aannemer te vragen. En dat verklaart dan ook weer waarom die mensen uit Brabant in de randstad zich voor een (te) laag tarief aan komen bieden omdat, met die internationale btw concurrentie, daar voor hen niets te verdienen valt.

Misschien moet Brussel meneer de Jager maar eens flink op zijn vingers tikken als men zich voorstaat dat de Europese regelgeving overal hetzelfde uitgelegd dient te worden.

 

    


1. Sophie left...
Tue, 13-09-11 9:40 am

Profiteer nu dus nog van deze BTW-regeling en regel via deze website een stucadoor: http://www.stucadoor-weetjes.nl/informatie/stucadoor/stucadoor-gezocht.html


2. Stucadoor left...
Wed, 30-11-11 4:04 pm :: http://www.stucadoor.org
e"> Wed, 30-11-11 4:04 pm :: http://www.stucadoor.org

Voor de betere stucadoor in heel Nederland ga je naar de website van Stucadoor Netwerk Nederland: http://www.stucadoor.org