Home

Al 1% verslaafde dak- en thuislozen onder dak en de overige "successen" van ons college

posted Sun, 11-01-09

 

Het Leger des Heils opent 12 januari een woonvoorziening voor dak- en thuislozen in de Van Limburg Stirumstraat in Den Haag.

Het pand is het eerste van in totaal zes nieuwe voorzieningen, die onder de noemer "Den Haag Onder Dak" in de stad worden gerealiseerd. Het is de bedoeling om in totaal 25 dak- en thuislozen van begeleid wonen te voorzien. 

De bewoners blijven maximaal vier jaar in de woningen, om vervolgens door te stromen naar groepswonen of zelfstandig wonen in een eigen huis.
Bron RTVwest

Blij te lezen dat er tenminste s(c)hot zit in die verslaafde daklozenopvang.
Met 2000 - 2500 dak en thuislozen c.q. verslaafden is er nu al 1% onder de pannen.
Nog maar 99% te gaan voor 2010. 

Als die 1% al voor
zoveel commotie zorgde, dan staat ons nog wat te wachten.

 

 

Ze hebben er 1,5 jaar over gedaan om die 1% te kunnen huisvesten. Dus die overige 99% moet met anderhalve eeuw te gaan makkelijk lukken. Uitgaande van een gemiddelde levensverwachting van nog maar 20 jaar, zijn er nog 333 te huisvesten met dit tempo. De rest valt af vanwege "natuurlijk" verloop.
20 jaar : 1,5 jaar x 25 personen = 333.

En dan kunnen we ons gelijk even afvragen wat die 8 wethouders samen nu allemaal gepresteerd hebben om ons te bewegen, dat we straks weer op hún partijen moeten gaan stemmen.

Bert van Alphen
Was
op bezoek geweest aan het Vennepark en stond daar te beweren dat hij de klachten serieus zou bekijken, maar daar is nog niets aan gedaan.
Het junkenpaleis staat tenminste nog steeds als zodanig overeind.
Ook
Deetman was op visite geweest met de loze belofte dat hij in maart terug zou komen maar dat is hem waarschijnlijk ontschoten toen hij van de gelegenheid gebruik maakte om te verkassen naar de Raad van State om daar ongetwijfeld de bezwaren van de het Statenkwartier tegen Interpol nietig te laten verklaren.
Meer over Bert

Rabin Baldewsingh
Had het waarschijnlijk te druk met zijn palmboompjes en zijn mediaoffensief, want van het meedoen is tot nog toe maar
bedroevend weinig terecht gekomen. Van de 1 miljoen euro die hij ter beschikking zou stellen was er in maart 2008 pas 62.000 euro besteed en hoe het verder tot nog toe is gegaan hebben we niets meer vernomen.
Van
de IMAR gelden trouwens ook nooit meer wat van gehoord.
Er was van die 3,3 miljoen euro reeds 2,7 miljoen weggesluisd naar figuren die niets met  de doelstelling van dat geld gedaan hebben en wat er met de resterende 600.000,- euro is gebeurd of gaat gebeuren is ook nog steeds helemaal niets van bekend.
Meer over Rabin

Jetta Klijnsma
Na het failliet van welzijn, het doordrukken van die gebruikersruimten en het teloor laten gaan van
die Ice Save miljoenen ook net op tijd vertrokken, zodat ze geen verantwoording meer af hoeft te leggen.
Meer over Jetta en Henk Kool. Haar PvdA kompaan in het kwaad.

Sander Dekker.
Bijna had hij op kunnen stappen vanwege
het ADO gebeuren en de communicatie met de  vrijwilligers in Leidschenveen was ook niet echt optimaal te noemen.
Meer over Sander Dekker

 


Maarniks Norder
Dat laten we wel door
Julius Pasgeld verwoorden.

Meer over Maarniks

Peter Smit
Gezien de luchtvervuiling
buiten het centrum ernstiger lijkt dan daarin, kan je jezelf afvragen of dat hele VCP nog wel op enig draagvlak kan rekenen.
Meer over Peter

 

 
Frits Huffnagel
Onze
zaadlogopedist die druk doende is om den Haag te promoten, maar dat de Hagenaars in het algemeen een zorgelijk bestaan moeten lijden, lijkt hem niet te deren.
Als we van de 10 armste wijken in Nederland
er al 6 in Den Haag hebben, dan kan je toch moeilijk volhouden dat je het zo goed doet als gemeen(te)bestuur.
En dan hebben ze het over 4 Vogelaarwijken en worden Moerwijk, Morgenstond, de Oorden, de Zijden, de Raden, de Stedes etc. allemaal op 1 hoop geveegd als zijnde Den Haag zuidwest.
Frits kan ook stellen dat we nog maar 1 arme wijk hebben, en wel de residentiewijk, dan lijkt het nóg minder.
Typische Haags bestuurstrekje, het wegkijken van problemen.

Meer over Frits


Henk Kool
Daar hebben we al genoeg
over geschreven en geklaagd.

Hier nog een uitsmijter.

Marieke Bolle
Mevrouw Bolle ontspringt nog even de dans, maar het zal wel niet lang meer duren voordat die straks onder vuur komt te liggen of met van Aartsen in botsing komt zoals met Deetman.

Meer over Marieke

 
Video niet meer beschikbaar

 

1. jan hunck left...
Mon, 12-01-09 12:38 am :: http://www.spoorwijk.benik.nl

De heren en dames van de politiek zorgen er wel voor, dat vanwege de erbarmelijke Inspraak, wederom onschuldigen bedreigd worden en slachtoffer worden van zinloos geweld. Moeten we dat dan willen ???? Zo maar een greep uit de media afgelopen dagen:

  •  

De wijk in met de lijfwacht naar de informatieavond HC

Onmin bij de verslaafden thuis HC

Leger Des Heils bedreigd HC

Personeel bij de opvang wordt bedreigd Telegraaf


2. Jan de wandelaar left...
Mon, 12-01-09 1:09 am :: http://www.jandewandelaar.wordpress.com

Na politieagenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel, stadswachten en verkeersregelaars zijn ook medewerkers van het Leger des Heils regelmatig slachtoffer van geweld. Vooral wanneer het leger in een wijk daklozen, verslaafden of mensen met psychiatrische problemen onderbrengt, krijgen heilsoldaten te maken met bedreiging, intimidatie of rake klappen van agressieve buurtbewoners. Zie de telegraaf


3. Mondige burger left...
Mon, 12-01-09 1:31 am

@”De heren en dames van de politiek zorgen er wel voor, dat vanwege de erbarmelijke Inspraak, wederom onschuldigen bedreigd worden”

Dit bestuur is er met haar wanbeleid in ieder geval in geslaagd om dat béétje begrip wat er voorheen nog was voor die verslaafden ook nog om zeep te helpen met hun walgelijke manier van doen.

Klijnsma kan je 25 januari een handje gaan geven als je wilt. Wat dacht je van een flinke schop onder haar kont?

Het meest ergerlijke is dat ze die mensen maar verslaafd laten blijven. Ze blijven ze ook steevast patiënten noemen. Dat is ook nodig omdat alleen met die kwalificatie een beroep gedaan kan worden op de beschikbare budgetten. De verslaafde als middel tot… om de zorgmaffia haar inkomsten te garanderen.

En vervelend dat het Leger des Heils dan de klappen voor hun kan opvangen, maar ook zij schieten helemaal door. Geen enkel begrip voor de mensen die wel hun best doen om een normaal leven proberen te leiden, hoe moeilijk dat ook is en dat vooral rond het Vennepark waar dat drugshol als een builenpesthaard de omgeving blijft vergiftigen.

Het is waarschijnlijk de nieuwe tactiek, om letterlijk het leger in de frontlinie te zetten, zodat dit laffe bestuur de beschuldigende vinger kan wijzen naar die slechte, inhumane, intolerante, zich als criminelen gedragende nymby’s. Zie hoe het leger haar imago laat misbruiken om dit bestuur en de rest van de zorgmaffia hun handen in onschuld te laten wassen en er met de bakken met geld vandoor weet te gaan. Geld dat de burger mag ophoesten, die aan alle kanten gepakt wordt en al die overlast maar moet gedogen. En dat het leger haar hulpverleners mishandeld worden is inderdaad een schande. Maar gezien dat hele drugsbeleid niets meer met overleg en compassie te maken heeft, is er een strijd tussen 2 kampen ontstaan. Aan de éne kant de doorgeschoten geitenwollensokken die Jetta Klijnsma als onbezoldigd PR juffie misbruikten en die er nog in trapte ook, en aan de andere kant de tot het uiterste getergde bewoners die beroofd werden van alle juridische middelen en het gewoon dienden te accepteren. De omwonenden accepteren het niet en zullen dat ook nooit doen en er komt een dag dat het helemaal mis gaat en dan kunnen ze een stille tocht gaan houden en dan wordt het natuurlijk weer afgedaan als een incident.

En het kan lang of kort duren maar alle rotstreken die je in je leven uithaalt krijg je een keer terug. Dan kan Jetta nu wel vluchten uit dat ijspaleis, maar die komt zichzelf nog wel eens keer in een andere situatie tegen en haar kompaan in het kwaad, die Bert van Alphen ook. Hoogmoed komt voor de val.

En als hulpverleners worden aangevallen door voorheen aimabele mensen, dan moet je als bestuur eens bij jezelf te rade gaan en je afvragen waar je eigenlijk mee bezig bent, dat je dit soort reacties losmaakt. Als mensen direct bedreigd worden in hun leefomgeving, dan is er nog zoiets als het recht op zelfverdediging. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg.

Vooralsnog lijkt maar weer eens bevestigd dat raadsleden geen enkel overzicht hebben en de consequenties van hun besluiten totaal niet kunnen overzien.

Pas als die door de strot gedrukte gebruikersruimten gesloten worden, kan men proberen de verhoudingen weer te normaliseren en anders zullen ze voor elk adresje in een woonstraat waar ze die verslaafden willen plaatsen en niét af willen laten kicken, moeten vechten en met elke stap die ze zetten met het huidige beleid zullen ze geconfronteerd worden met die schande, dat ze een drugshol tegenover een kinderspeelplein hebben geopend.

Tijd om zelf een nieuwe partij op te richten.

De partij van de ontevreden burger.


4. Vera left...
Mon, 12-01-09 12:38 pm

Niet zo gek hoor dat "hulp"verleners een tik op hun bol krijgen. Deze luitjes weten heel goed hoe ze hun eigen baantjes veilig moeten stellen en dat is door maar te blijven toestaan dat deze "kwetsbaren" vooral verslaafd mogen blijven,. Hoe langer je nl werk (en de buren overlast) van deze daklozen hebt, hoe langer je aan het werk blijft. En hoe meer overlast er is, des te meer vrindjes je bij je aan het werk kan zetten. En gelukkig begint de burger dat steeds meer door te krijgen. De burger snapt steeds beter dat voor daklozen en verslaafden alles mag en kan, en de hardwerkende burger mag maar blijven betalen. En als ze er iets van zeggen,worden ze door de politici gewoon uitgelachen. En dan nemen ze het recht in eigen hand! Vooral links wil hun "sociale" smoel met dit soort "zorg" laten zien. Hopen ze dat verslaafden zometeen op hun gaan stemmen? Die hebben het dan ook te druk met scoren hoor!


5. Venneparkers left...
Mon, 12-01-09 8:05 pm

Waarom liegen politici tot ze desnoods barsten? Waarom strooien politici zand in de ogen van de zgn onwetenden? Ze doen van alles om er met een grote bocht omheen te lopen. Om achteraf te beweren dat het goed gaat. Vandaag omstreeks 16.15 uur liep er een ZWAARVERSLAAFDE JUNK die helemaal de weg kwijt was, raar en beangstigend te zwaaien en te praten met zichzelf, kijkend in de geparkeerde auto's, met een soort van slingerend lopen naar het drugshol. Daar wil je als bewoners niet direct naast lopen, nee! Dus blijf je als bewoner in je auto zitten, totdat zo'n rare vogel eerst een stuk verder is gelopen. Toen die figuur bij het drugshol aanbelde, werd de deur niet snel genoeg geopend, dus liep hij in dezelfde stijl verder. Zo kunnen buurtbewoners honderden van die kwalen en gedragingen van die junken beschrijven, alle 7 dagen van de week. Alles mag zomaar, alles kan zomaar, omdat we leven onder het juk van de PvdA in Den Haag.


6. Vera left...
Tue, 13-01-09 11:22 am

Tja,de remedie: VOORAF LEZEN wat er in het partijprogramma staat van je politieke club. En natuurlijk staat er niet duidelijk in dat ze nog meer junkenholen gaan openen, maar dan staat er zoiets van "zorg voor kwetsbaren nemen we serieus". Nou, dan weet je dat je daar NIET op moet stemmen. Want kwetsbaren in de ogen van de pvda zijn niet de oudjes die hunijprogramma staat van je politieke club. En natuurlijk staat er niet duidelijk in dat ze nog meer junkenholen gaan openen, maar dan staat er zoiets van "zorg voor kwetsbaren nemen we serieus". Nou, dan weet je dat je daar NIET op moet stemmen. Want kwetsbaren in de ogen van de pvda zijn niet de oudjes die hun hele leven lang PvdA gestemd hebben en voor de opbouw van nederland gezorgd hebben. Dankzij de PvdA mogen zij nu dagen in hun pyjama blijven zitten. Nee, de PvdA heeft natuurlijk weer vers stemvee nodig, en dat zoeken ze nu in verslaafden!