Home

Bert van Alphen steekt spaak in stadsvernieuwingswiel van Norder in Spoorwijk.

«
posted Wed, 23-04-08
 
Wat Groenlinks nooit heeft gewild is nu dan toch waarheid geworden. Het beleid van Bert van Alphen (wethouder welzijn) stagneert de stadsvernieuwing.
Omdat Bert van Alphen zijn opvangcentra van dakloze verslaafden als rotte appels luxe bonbons over die stadsvernieuwinggebieden uitstrooit, ontstaat er steeds minder animo om daar een woning te kopen.

Nu de signalen steeds sterker worden, dat er een locatie voor verslaafde daklozen aan het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk gevestigd gaat worden, groeit ook het verzet daar tegen.
Nu in Spoorwijk, straks op nog 7 andere bij
decreet aan te wijzen locaties.

Als het besef bij de (toekomstige) Hagenaars nu eens goed door zou dringen, dat elke straat thans het risico loopt een dakloze verslaafdenopvang te krijgen, dan zal de roep om gedwongen afkicken wel eens oorverdovend kunnen worden.

Het huidige beleid is niet gericht op afkicken, maar als er een vast bedrag zou worden betaald voor elke verslaafde die daadwerkelijk afkickt, dan is die zorgmaffia de eerste die staat te gillen dat gedwongen afkicken bij wet geregeld moet worden.Vestia en de ingeschakelde makelaars in Spoorwijk zullen niet echt blij zijn met die huidige ontwikkelingen. Zelfs voorlopige koopcontracten zullen daardoor wel ontbonden worden.
De huizenmarkt stagneert nu al reeds, een locatie zónder daklozenopvang zal duidelijk de voorkeur genieten. Mét daklozenopvang naast de deur is het bouwen voor de leegstand.
Hoe Norder en van Alphen denken dat recht te trekken is ons vooralsnog een raadsel. 

Een uiterst lastig dilemma, want het blijkt dat de doelstellingen ven beide wethouders elkaar niet verdragen in de uitvoering.
Lastige keuze.
De hardwerkende burger die zich (weer) wil vestigen in Den Haag in een koopwoning of de onverbeterlijke verslaafde dakloze die blijft volharden in zijn houding van overlast gevend element.
Die in onze samenleving niet wil afkicken en daartoe ook niet gedwongen wordt, tot verdriet van
Jozias van Aartsen die een wat hardere aanpak voorstaat. 

Nu is Groenlinks niet in het college gekomen omdat ze zo goed zijn, maar heeft het er alles mee te maken dan de PvdA financiën wilde hebben en dan is het natuurlijk logisch dat je diegene die duidelijk niet met geld kan omgaan en verantwoordelijk wethouder was
ten tijde dat welzijn failliet ging, die portefeuille geeft.

Probleem was dan wel dat het beleid van welzijn ten opzichte van het door de PvdA in gang gezette en door de bevolking zo
verfoeide drugsbeleid gecontinueerd moest worden. 

Dat werd dus lastig want het CDA was in deze
onbetrouwbaar geworden

En het schiet met de VVD ook niet op omdat
Sander Dekker door zijn moeder via het internet tot de orde werd geroepen.

En een goed opgevoed kind dient dus wel naar zijn moeder te luisteren maar Sander is een beetje eigenwijs en komt zelfs
zijn eigen beloften niet na. 

Bleef dus de enige “rots” in de branding over en dat was Groenlinks, die de grootste voor en medestander van gedogen, pappen en nathouden is op het gebied van verslavingszorg.
De gedoodverfde kompaan in het kwaad zullen we maar zeggen. Die de Haagse bevolking gaat geselen met negen 
8 nieuwe locaties, die vooralsnog gemakshalve zonder enig overleg met de buurtbewoners zullen worden aangewezen.

Want zij weten wel wat goed voor u is.
Je moet dat plebs er natuurlijk wel onder zien te houden, want voor je het weet stemmen ze straks op een ander.1. Gemangelde left...
Sat, 12-04-08 3:22 pm

Ja, als er nu eens geld voor afkicken zou komen! Het tegendeel is aan de orde van de dag. Zie volgend artikel uit De Gelderlander van 12 april 2008, die aantoont dat in stand houden pure business is, dat men er zelfs een winst object van maakt en op zoek gaat naar gegadigden.Schandalig!


2. Mondige burger left...
Sat, 12-04-08 3:43 pm

Kijk, nu zit dat slechte eigenwijze bestuur in de knoei. Aan het Vennepark en het Zieken hadden ze eerst zonder de mensen in te lichten die woningen laten kopen en toen werden pas die gebruikersruimten geopend. Nu is het van tevoren bekend. Oeps, foutje, bedankt. Ze zullen straks wel met een verhaaltje komen dat het waarschijnlijk niet zo een goed idee was of ze liegen gewoon keihard dat het nooit de bedoeling is geweest als Marnix die Bert te grazen heeft genomen. Dat is het einde van Bert als wethouder, want die krijgt dan helemaal niks meer voor elkaar. Misschien dat verplicht afkicken, begeleid wonen en volledige resocialisatie een betere oplossing is, dan ze verslaafd in een hok bij elkaar te proppen met alle overlast voor de omwonenden van dien. En dat ook graag voor de huidige verslaafden die de gebruikersruimten bezoeken, want met verplicht afkicken verliezen die locaties hun huidige weerzinwekkende functie.


3. Willem left...
Sat, 12-04-08 5:24 pm

Mondige burger, hou eens op met je begeleid wonen. We hebben hier in Spoorwijk zo’n project en daar bakken ze helemaal niets van. Die figuren die daar mee belast zijn, dat stelletje minkukels zou ik nog niet op mijn hamster durven laten passen. Weer zo’n mislukt project, begeleiders die totaal ongemotiveerd zijn, blij zijn dat ze een baantje hebben en daar hun geld mee kunnen verdienen. Niet eens verdienen maar eigenlijk krijgen. Vraag asjeblief niet aan ze om serieus de begeleiding ter hand te nemen want dan staan ze je aan te kijken of ze water zien branden. Het idee klinkt goed maar dan moet je wel goede mensen daarvoor hebben maar voor een beetje kwaliteit moet je natuurlijk niet bij deze gemeente wezen. Kijk nu zelf eens naar dat stelletje zielenpoten dat in dat stadhuis de boel hoort te regelen maar het gewoon niet kunnen. Gelukkig ben ik over 2 maanden uit deze slecht bestuurde stad verdwenen. Ze zullen me wel uitzwaaien weer zo’n zeur opgerot. Hebben ze weer wat meer kans om dat klootjesvolk te belazeren.


4. De Hoop left...
Sat, 12-04-08 8:25 pm

Verslaving, voorkomen is beter dan....


5. Jan Hunck left...
Sat, 12-04-08 9:42 pm :: http://www.woneninpromenade.nl/project/w

Vanwege langer lopende problemen in Nieuw Spoorwijk is er recent een videocamara geplaatst. Deze zouden volgens zeggen van een aantal omwonende ook elders in de wijk kunnen komen. Een van deze bewoners heeft gehoord dat ook het Alberdingk Thijmplein in aanmerking zou komen. Zou ook dit een signaal zijn kunnen zijn mbt de verslaafdenopvang ???

Wie meer weet graag contact opnemen via spoorwijk@benik.nl


6. Musa left...
Sat, 12-04-08 10:13 pm

Alberdingk Thijmstraat is veilig. Hoeft geen camera te komen. No problems in deze straat.


7. Candid camera left...
Sun, 13-04-08 10:12 am

Die camera’s zijn er niet voor de veiligheid van de bewoners. Die zijn er om die verslaafden tegen de bewoners te beschermen. Aan het Vennepark hangen ook camera’s maar de politie is, gezien de ervaringen, geďnstrueerd om alleen maar op te treden als er een junk in de problemen komt. Het gajes wordt in Nederland beschermd, het brengt werk en geld op voor Parnassia, de politie, het gevangeniswezen, auto en inboedelverzekeringen enzovoorts, en u bekijkt het maar, want u betaald belastingen en verzekeringspremies om dit dolgedraaide circus in stand te houden. Ze lachen ons allemaal uit.


8. Tessa left...
Sun, 13-04-08 11:10 am

Gemeente wil niet naar bewoners luisteren wij geen gehoor hun geen pand klaar.


9. Youssra left...
Sun, 13-04-08 12:49 pm

Sinds pas zitten er antikrakers in het oude schoolgebouw. Volgens mijn zusje bij Vennepark was dat toen ook zo.


10. Jan Hunck left...
Sun, 13-04-08 2:15 pm :: http://www.aandachtdoetspreken.nl/slacht

Tijdens een rondwandeling vandaag in Laakkwartier, spraken we een aantal nabestaanden die familie zijn van (de toen 23-jaar) Patty Sablerolle. De meeste van ons zijn die steekpartij in de Antheunisstraat niet vergeten.

Patty uit Spoorwijk werd indertijd vermoord door haar verslaafde vriend. De nabestaanden verwijten de hulpverleners van Parnassia grove nalatigheid. De jongen zou daar verschillende keren tevergeefs om hulp hebben gevraagd. "Steeds kreeg hij te horen dat hij nog niet verslaafd genoeg was voor de hulpverleners", aldus boezemvriendin Natasja van Bommel.

Ook in Spoorwijk zijn vervelende dingen gebeurd. Denk aan de ellende rondom coffeeshop Tuitje op de hoek van de Busken Huetstraat/Alberdingk Thijmstraat.

Tijdens de voorbereidingsfase van de sloop in de wijk, werden de tijdelijk leegstaande slooppanden gevuld met probleembewoners. Deze indertijd ongevraagd in de wijk weggestopte verslaafden zijn inmiddels verdwenen en hiermee ook een hoop van de ellende.

Spoorwijk Tegengeweld http://www.spoorwijkd enhaag.tegengeweld.nl/

Patty http://www.aandachtdoetspreken.nl/slachtoffers/oktober/Patty%2 0Sablerolle.asp


11. Mondige burger left...
Sun, 13-04-08 7:02 pm

Het geld van de maatschappelijke ondersteuning ( MO-WMO) is een bedrag dat in zijn geheel aan de gemeente ter beschikking wordt gesteld. Zij mogen zelf beslissen over de besteding van die gelden. Nu onze bejaarden en zieken niet goed verzorgd worden, er aan alle kanten beknibbeld is op de zorg, worden die bakken met geld grotendeels aan die verslaafden besteed en worden de thuiszorgbehoeftige mensen met hulp opgescheept die dat voor een hongerloontje moeten doen. Als er daadwerkelijk een verbetering is te verwachten met die verslaafden, dan zou dat zin hebben, maar die paar nog niet verslaafde Hagenaars schieten er helemaal niets mee op. De behoefte aan drugs blijft en daarom zullen ze moeten blijven roven en stelen van de omwonenden. Daarbij worden er dan ook dealers aangetrokken met alleen maar negatieve gevolgen voor de buurt. Dit is dus goed geld naar kwaad geld gooien. Er wordt niets aan het probleem op zich gedaan, behalve dat ze nu commercieel interessant zijn voor de doelgroep die daar hun brood mee verdient. Dat zijn dus al die zorghulpverleners die over de belangen van de bewoners heen walsen om er zelf beter van te worden en de verslaafde dakloze is alleen nog maar een middel om er aan te kunnen blijven verdienen. Dat in bejaardentehuizen pyjamadagen worden ingesteld omdat er geen geld is om ze te wassen en aan te kleden. zal Bert van Alphen een grote rotzorg zijn, want met die oudjes is het toch slecht scoren. Je zou gewoon een carričre als junk moeten ambiëren in Den Haag want dan heb je het uitstekend voor elkaar.


12. Anal Poet left...
Sun, 13-04-08 11:13 pm

Mondige burger schreef " worden die bakken met geld grotendeels aan die verslaafden besteed "

Neen, dat moet je net iets anders schrijven. Wat er namelijk gebeurt is dat *gemeenschapsgeld* naar *private* bedrijven wordt overgeheveld.

En wat er verder gebeurt is dat *private* bedrijven hun verlies dumpen bij de burger.

Dat is in het kort wat PPP inhoudt.

Het mes snijdt aan 2 kanten: het is dubbel cashen voor deze - door bestuurders beschermde - klootmongolen.

Of beter: driedubbel.

Want veroorzaken hun 'klanten' slachtoffers, dan cashen ze daar óók nog eens op.

En dan hebben we het nog niet over de vette winsten die andere 'partnertjes' in dit corrupte circus maken.


13. snip en snap left...
Mon, 14-04-08 12:24 am

Ze zitten er al in dat pand. Er brand s'avonds licht en ik hoor er leven.


14. dhtk left...
Mon, 14-04-08 12:25 am

Letten jullie wel op, graag het hoofd koel houden, want de huidige bewoners zijn waarschijnlijk jongeren van AD-HOC Die zaten ook in Den Bosch als anti-kraakwacht, maar ten tijde van die brand waren ze gelukkig niet aanwezig.


15. Al Quaidazooi left...
Mon, 14-04-08 12:44 am

Parmaffia is net zo erg als die Taliban. Die gebruiken ook onschuldigen als menselijk schild.


16. theere2000 left...
Mon, 14-04-08 3:18 pm

Inderdaad zijn wij (de huidige bewoners) anti-kraak en GEEN junks of asielzoekers. Mochten jullie ons zien lopen en vragen hebben spreek ons dan gerust aan! Met vriendelijke groet,

Mark, Thomas en Krishen


17. Jan Hunck left...
Tue, 15-04-08 8:02 pm :: http://www.bewonersorganisatie.blogspot.

Inmiddels is de handtekeningenaXXie van start gegaan. En ook de media kreeg er lucht van.

TV-West kwam op bezoek.

Kijk: http://www.rtvwest.n l/nieuwsitem/17054

Jan


18. dhtk left...
Tue, 15-04-08 8:44 pm

AKTIE RAAMBILJETTEN


19. Welke Zieke Geest left...
Tue, 15-04-08 10:08 pm

Welke zieke geest bedenkt nu weer zo'n achterlijk plan???

Kennen ze de Spoorwijkers niet???


20. Een gewaarschuwd mens. left...
Tue, 15-04-08 10:16 pm


21. Een gewaarschuwd mens. left...
Tue, 15-04-08 10:25 pm


22. Pieter left...
Tue, 15-04-08 10:38 pm

Valt wel op dat er van gemeentewege geen reactie komt.

"We willen dit zeker niet bevestigen" (maar zullen het ook niet ontkennen)


23. dhtk left...
Wed, 16-04-08 1:50 pm

Mogelijk 2 nieuwe EXTRA locaties: De brandweerkazerne en de Raaphorstlaan 1, het voormalige gebouw van de sociale dienst, dat nu leeg staat. Ze zijn verhuisd naar de Platinaweg 10. Rond het gebouw van de Raaphorstlaan wordt zowat alles gesloopt, daar is geen weerstand van betekenis te verwachten omdat de meeste mensen die er nu nog wonen uitgeplaatst gaan worden. Hoe de mensen rondom de brandweerkazerne gaan reageren weten we nog niet.


24. Jan Hunck left...
Wed, 16-04-08 1:56 pm :: http://www.bewonersorganisatie.blogspot.

Overige Haagse opvanglocaties kunt u lezen in de informatie verslagen per stadsdeel denhaagonderdak


25. dhtk left...
Wed, 16-04-08 2:19 pm

2. het college te verzoeken in het kader van de evaluatie van gerealiseerde voorzieningen naast de leefbaarheidonderzoeken en politierapporten expliciet de sociale veiligheid in de betreffende omgeving te meten; de resultaten van die meting zijn mede van invloed op de voortgang. Zie hier het gehele voorstel

Waarom achteraf bij een evaluatie? Je kan toch ook vooraf, net als bij een MER, een milieu effect rapportage, een VER, een veiligheidseffect rapportage maken, waarbij je net als bij die MER de risico’s van te voren onderzoekt. Dus de mate van de te verwachten onveiligheid meten.

Maar van veiligheid hoef je van dit bestuur helaas ook helemaal niets te verwachten, beluister hoe Deetman waarschuwt


26. VERGIF VAN DE GEMEENTE DEN HAAG left...
Wed, 16-04-08 3:30 pm

Het gif komt gewoon. Het gif wordt door de strot van de bewoners geperst door de gemeente.

COLLEGE, DUS DE BAZEN VAN HAAG, NEMEN EEN BESLUIT OVER EEN LOCATIE VOOR EEN DRUGSHOL.

Bezwaar maken mogelijk??????

NEE, WANT HET IS AL BESLOTEN.

INSPRAAK MOGELIJK ??

NEE, DICTATORS AAN DE MACHT IN DEN HAAG.

Lees dit goed:

Als besloten wordt om een pand beschikbaar te maken, wordt er dan vroegtijdig met de buurt en de wijkorganisaties overlegd? Ja, dat is een voorwaarde. Na het collegebesluit zal helder worden gecommuniceerd welke voorziening waar komt. Bovendien volgt dan meteen overleg (buurtgesprekken) met de omgeving om afspraken te maken om er een succes van te maken.

Is er nog inspraak, als de locaties zijn gevonden? Nee, het College van B & W neemt een besluit en deelt dat mee aan de Raad en de stad. De Raad bekijkt of het College zich heeft gehouden aan de gestelde criteria. In de buurten gaat de dialoog van start hoe de locaties het beste vorm kunnen krijgen om een succes te worden.

Op welk moment worden buurten ingelicht over waar een voorziening komt? Direct nadat het College een besluit heeft genomen over de locaties. Volgens de planning is dat in het eerste kwartaal van 2008. We weten dat niet iedereen blij zal zijn met de komst van een voorziening maar de ervaring leert dat in vrijwel alle gevallen door gezamenlijke inzet de voorziening uiteindelijk tot een succes wordt gemaakt.


27. dhtk left...
Wed, 16-04-08 4:09 pm

Op verzoek; raamposters. Excel bestanden openen en printen op A4. Download hier


28. Mondige burger left...
Wed, 16-04-08 10:45 pm

Psychotische verslaafden. Door zeldzaam historisch en eigentijds materiaal en interviews met meer dan 160 artsen, advocaten, pedagogen, overlevenden en deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheidszorgindustrie en haar schandalen, werpt deze boeiende documentaire een licht op de waarheid over de wrede pseudowetenschap, psychiatrie genaamd, en de miljardenfraude die in deze bedrijfstak wordt gepleegd.  Slachtoffers van de industrie des doods


29. dhtk left...
Thu, 17-04-08 12:09 am

Even nog maar ten overvloede en maak er geen puinhoop van.

Reacties plaatsen zelfs met afbeeldingen.

Afbe eldingen verkleinen, vergroten en uploaden.


30. Mondige burger left...
Fri, 18-04-08 5:04 pm :: http://www.mondigeburger.org

Geen enkel overleg, ze wijzen het gewoon aan.

De gemeente Den Haag wijst volgende maand acht locaties in de stad aan als nieuwe opvangcentra voor daklozen. Dat is een half jaar later dan gepland.

Dat zal wat worden, wie niet horen wil moet maar voelen. Het bericht op RTV West


31. Jan Hunck left...
Sat, 19-04-08 1:03 am :: http://www.bewonersorganisatie.blogspot.

Maandag bieden we 3000 handtekeningen aan bij wethouder Bert van Alphen. Dit is stap 1 van het plan. De uitslag van het gesprek bepaalt de volgende stap.

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2008/04/3000-prote ststemmen-tegen-de.html


32. Mondige burger left...
Sat, 19-04-08 11:48 pm

12 juli 2007. De raad vindt unaniem dat de leefbaarheid van wijken en buurten niet mag worden aangetast bij de nieuwe vestigingen van maatschappelijke opvang.

Hier nog even een reminder want ze schijnen nogal een selectief geheugen te hebben. En Bert va Alphen had het nog over draagvlakvergroting. Ja dat zien we, je krijgt het gewoon door je strot gedrukt.

Zie hier die raadsvergadering op Google Video


33. De uitlegjes left...
Sun, 20-04-08 11:45 am

DUALISME IN DEN HAAG AL 6 JAAR VER TE ZOEKEN.

Het dualisme wil maar niet van de grond komen, gezien het feit dat bij de bijeenkomsten van Den Haag onder dak, waar Bert van Alphen zijn beleid stond te verdedigen er raadsleden aanwezig waren als een Hedwig Vos, die dat beleid luid stonden toe te juichen.

Even een uitleg over het dualisme, want velen begrijpen daar nog steeds helemaal niets van. Als de meeste van die 45 raadsleden er al geen moer van begrepen hebben en er een bende van maken, hoe kan je dan van de burger verwachten dat deze het begrijpt?

In het huidige gemeenterecht is het dualisme uitgangspunt bij de verdeling van de verantwoordelijkheden op gemeentelijk niveau: Wethouders maken geen deel (meer) uit van de gemeenteraad. De gemeenteraad controleert het bestuur, de wethouders.

Bij de gemeenten waren de wethouders tot 2002 lid van de gemeenteraad. Hierin is verandering gekomen met een wijziging van de gemeentewet en is de Wet Dualisering Gemeentebestuur in werking getreden. Het doel van deze wet is als volgt: "Kern van het dualistische model in de wet is een scheiding in samenstelling, functies en bevoegdheden van enerzijds de gemeenteraad en anderzijds het college van burgemeester en wethouders. De bestuursbevoegdheden zijn bij het college geconcentreerd en de verordenende en controlerende bevoegdheden van de raad zijn versterkt.

Nu de gemeenteraad een controlerende functie heeft, dienen raadsleden afstandelijk te zijn ten opzichte van wethouders, want je moet wel een voorstel objectief kunnen beoordelen en niet samen met de wethouder campagne gaan voeren om het beleid te “verkopen” want dan is die objectiviteit ver te zoeken, zoniet geheel verdwenen.


34. Jan Hunck left...
Sat, 17-05-08 3:20 pm :: http://www.spoorwijk.benik.nl

Het was al aardig aan het broeien. De regen deed het hier weer aardig afkoelen. Echter de hittegolf komt eraan.

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2008/05/s peuren-naar-een-plek-voor-de-dakloze.html


35. Jan Hunck left...
Fri, 23-05-08 1:00 pm

http://bewonersorganisatie.blogspot.com/2008/05/s peuren-naar-een-plek-voor-de-dakloze.html


35. Jan Hunck left...
Fri, 23-05-08 1:00 pm

Verhalen uit Spoorwijk