Home

Bestuurders hebben de hinderlijke burger aan zichzelf te danken.

posted Wed, 24-09-08

 

Met de Interpolkwestie zijn de bewoners van het Statenkwartier door de gemeente buitenspel gezet.

De gemeente gebruikt procedures die niet fraai zijn. 

Het recht op hindermacht. 

Met alle juridische middelen houden bewoners de komst van een tehuis voor gehandicapten tegen. Is hier sprake van hindermacht? Of gaat het om de uitoefening van een burgerrecht? Wat zijn uw ervaringen met de hindermacht? Kent Nederland te veel bezwaarprocedures? Of zijn ze nodig als bescherming tegen overheidsbesluiten. Stuur uw ervaringen in maximaal 200 woorden naar kwesties@nrc.nl 
U kunt reageren tot en met vrijdag 26 september, publicatie op zaterdag 27 sept. 

LS, 
Van:         Stephen Picken en Ellen Wesselingh
Aan:         kwesties@nrc.nl 

Middels deze brief reageren wij op het artikel “Niet in onze buurt” en de kwestie “Het recht op hindermacht”.
Wij reageren vanuit onze eigen ervaring met de andere kant van het verhaal: dat je als burger bij voorbaat in de NIMBY-hoek wordt weggezet, dat je zorgen niet serieus worden genomen, en dat het bestuur er niet voor schuwt om glashard te liegen om maar haar zin te krijgen. Wij realiseren ons dat onze brief te lang is om geplaatst te worden maar zouden graag zien dat u de conclusies wel plaatst. 

Onze stelling is: de bestuurders hebben die hinderlijke burger aan zichzelf te danken! 

In mei 2004 hebben wij uit de krant moeten vernemen dat drie huizen verderop de eerste (harddrugs)gebruikersruimte van onze stad zou komen. Dit was meteen de eerste kapitale blunder van onze bestuurders: als er in de straat verkeersdrempels worden aangelegd dan krijgen alle bewoners een brief met tekening en de mededeling dat er bezwaar kan worden aangetekend. Maar als iets met een verregaand ingrijpende uitstraling naar de omgeving als een gebruikersruimte ergens geplant gaat worden dan vinden alle voorbereidingen in het geniep plaats en worden de omwonenden er mee geconfronteerd op het moment dat alles geregeld is. We hoeven toch hopelijk niet uit te leggen dat wij zeer onaangenaam getroffen waren en met vele vragen en zorgen bleven zitten.

 

Les 1:
Overleg vooraf met omwonenden, overval ze niet achteraf als alles bestuurlijk al geregeld is.

 

Wij hadden nog een paar dagen de tijd om te regelen dat wij konden inspreken bij de commissie die het besluit ging voorbereiden voor de gemeenteraadsvergadering. Hebben in die commissie ingesproken waarbij wij hebben aangegeven dat wij vonden dat we niet netjes werden behandeld door het gebruik van de “overval-techniek” naar de omwonenden toe. Daarnaast hebben wij de commissie verteld dat het bestemmingsplan inmiddels was gewijzigd in “wonen” en dus helemaal geen gebruikersruimte toeliet. Daar was blunder nummer twee: de verantwoordelijk wethouder wist van niets en beweerde glashard dat er helemaal geen probleem was. U zult begrijpen dat wij ons niet serieus genomen voelden.

 

Les 2:
Geef de burger échte inspraak in plaats van het schaamlapje dat inspraak momenteel is (en zorg er voor dat de verschillende afdelingen bij de gemeente niet langs elkaar heen werken).

 

Een paar dagen na het raadsbesluit was er een “informatie-avond” geregeld. Daar was blunder nummer drie: de verantwoordelijk wethouder was ontzettend slecht op de hoogte van het dossier en niet in staat om vragen te beantwoorden. Zelfs de vraag over hoeveel dat dan wel niet ging kosten kon ze niet beantwoorden, terwijl dat toch zeer duidelijk in het besluit van een jaar eerder stond. Ook deed de wethouder onzinnige uitspraken als “de hele wijk gaat er op vooruit, dus jullie (direct omwonenden) ook”, en “er zal géén overlast komen, die verslaafden hebben er belang bij om zich netjes te gedragen”. Er zouden een convenant en een begeleidingscommissie komen, dus alles was goed geregeld. De sociale veiligheid in onze straat zou geen probleem zijn en nee hoor, onze huizen zouden zeker niet in waarde dalen. Iets wat nota bene door de taxateur van de gemeente zelf later is weersproken toen hij de waarde van onze woning fors naar beneden bijstelde.

Les 3:
Doe als bestuurder geen uitspraken en toezeggingen die je absoluut niet waar kunt maken. Wees eerlijk en zorg dat de burger zich serieus genomen voelt.

 

Inmiddels zijn wij al weer vier jaar verder en hebben een voorziening in de straat waarbij de omwonenden en politie er blijvend bovenop moeten zitten om te zorgen dat de sociale veiligheid en het leefklimaat in onze straat aanvaardbaar blijven. We hebben al een aantal malen de organisatie die de gebruikersruimte beheert er op aan moeten spreken, omdat de eerstelijns beheerder de klachten niet goed oppakt. Het moet gezegd: zolang wij er boven op blijven zitten loopt het redelijk. Maar dat is een taak die ons veel tijd en ergernis kost, en wij zijn van mening dat het niet eerlijk is om deze verborgen kosten bij de omwonenden neer te leggen.

 

Met het bovenstaande geleerd hebbend, ijveren wij sinds een aantal jaren voor de volgende zaken:

 

Een speciale bestemming “controversiële voorziening” en een verplichte “veiligheidseffect-rapportage” voor dit soort maatschappelijke voorzieningen. Op deze manier dwingt de overheid zich zelf om de zaken netjes te doen en niet via allerlei achterkamertjes; het is dan niet meer mogelijk om van de kindercrèche een heroïneverstrekking te maken. Het geeft naar onze mening een basis (maar ook niet meer dan dat) voor serieuze inspraak van de burger.

 

Geef de burger échte inspraak. De huidige praktijk van zeer algemene bestemmingen en de toepassing van de overvaltactiek in combinatie met de farce die de bestuursrechtelijke “inspraak”procedure is, zorgt ervoor dat de burger zich niet serieus genomen voelt en dus naar alle mogelijke middelen grijpt om de zaak zo lang mogelijk te traineren.

 

Geef de burgers die de dupe zijn van dit soort voorzieningen compensatie. Solidariteit heeft zijn prijs en die zou niet alleen op de schouders van de direct omwonenden moeten worden afgewenteld. Neem net zoals dat gebeurt bij het kunstbudget bij nieuwbouw, een percentage voor compensatie omwonenden op in het projectbudget. Van dat budget kunnen dan positieve impulsen voor de directe omgeving worden gerealiseerd, of gewoon de bewoners gecompenseerd worden voor hun schade.

 

1. dhtk left...
Wed, 24-09-08 9:27 am

Het meest ergerlijke is wel dat de gemeente eerst de bedrijven aan het Zieken heeft uitgeplaatst, en mensen heeft gevraagd om de panden te kopen en om te bouwen tot woningen om de Stationsbuurt te rehabiliteren.

Net zoals de gemeente de bestaande bebouwing aan het Vennepark heeft vervangen door koopwoningen en mensen gevraagd werd hun nek uit te steken om er voor te kiezen zich daar te vestigen met hun gezinnen. En al die mensen, die als kartrekkers gezien kunnen worden, zijn allemaal “beloond” met een gebruikersruimte.

Drugsoverlast rond het Vennepark die er eerst niet was, kwam terug met de dealers en de heroïnehoertjes en vervolgens daalde de waarde van de woningen aan het Zieken aanzienlijk en aan het Vennepark hebben de mensen ook niet geprofiteerd van de waardestijgingen zoals die elders in de wijk wel plaatsvinden.

De gemeente zal weer in gesprek moeten met de bewoners, compensatie moeten geven, maar het liefst die gebruikersruimten moeten sluiten.

Als je ziet dat de huidige bezoekers slechts een handvol uiterst agressieve verslaafden zijn, die het aanwezige personeel en de buurt terroriseren, zodat de andere, wat minder opgefokte, verslaafden wegblijven omdat ze geen zin hebben in die toestanden, kan je jezelf afvragen waarom ze die voorzieningen daar nog handhaven.

We kunnen alleen maar verzinnen dat Klijnsma en Bert van Alphen geen gezichtsverlies willen lijden. Daar hoeven ze zich helemaal geen zorgen over te maken. Enig respect is er totaal niet meer en de enigen die hen nog staan te “bejubelen” zijn die zielige welzijnsorganisatietjes die zich laven aan de subsidiestromen om hen als electoraal klapvee in leven te houden

Als er niets ten goede veranderd en de gemeente weer alle genoemde bezwaren wegwuift, dan wordt het een zeer lastige verkiezingscampagne. Dat ze daar maar even goede nota van nemen.


2. Drugtemaker left...
Wed, 24-09-08 10:47 am

Die verslaafden gaan niet naar die drugsholen, en zeker niet aan het Zieken. Ze verZieken de boel liever op de Bierkade.

http://www.vvddenhaag.n l/artikel/1993.htm


3. Spoorwijker left...
Wed, 24-09-08 11:08 am

@drugtemaker

En geheel in de lijn van de verwachtingen heeft de politie natuurlijk weer geen aangiften en weet ze van niks. Net als bij het Vennepark, legio klachten en Jan agent stond in opdracht van Deetman te liegen en vol te houden dat er geen klachten waren. Zie de door Deetman geregisseerde show die even niet goed uitpakte.

Video RTV west, evaluatie klachten Vennepark.


4. Venneparkers left...
Fri, 26-09-08 12:13 am

Bewoners rondom het Ziekendrugshol, wij begrijpen jullie als geen ander.

Haagse bestuurders, raadsleden, en de burgemeester, lieten ons praten, inspreken, protesteren, demonstreren, vragen, verzoeken, roepen. Voor hen was het slechts een show van het gewone klootjesvolk dat toch onderdrukt zou worden, gezien hun achterkamertjes politiek, van alles vooraf in kannen en kruiken regelen. Toen niks van dat alles hielp, sloten ze zelfs wanhopige moeders en vaders op. De buurt was kapot van verdriet en onmacht, terwijl politici fijn en met voldoening achterover leunde in die ellendige dagen voor ons. Berichten uit de PvdA kringen kwamen ons ter ore. Een enkeling uit de PvdA fractie vond dat het zo wel goed was, dat bewoners opgepakt waren en vast zaten, want zó zouden de bewoners eindelijk leren het aan te nemen van de besluitvormers.

Zoals deze politici met ons zijn omgegaan in deze kwestie kom je hooguit in een bananenrepubliek tegen. Niet in een beschaafd land als Nederland. Hoe ze ons een nee-stem beloofden en ja stemden, is eigenlijk erger dan een bananenrepubliek, kom je alleen in een communistisch land tegen. Je gelooft je ogen en oren niet als burger, je maakt het mee, en staat achteraf met de mond vol tanden te kijken welke smeerlappen het kunnen zijn, die zgn edele luitjes uit in dat smetteloze witte huis!

Na hun stemming haastten ze zich als bange haasjes weg! Ze hadden de moed niet om zich tussen de vertwijfelde, wanhopige bewoners te begeven, die ze hun woord hadden gegeven, die hun vertrouwden. We hebben nog nimmer zo snel politici zien weglopen, via de achtergangetjes. Eer de bewoners in die enkele seconden op het tribune het goed en wel beseften, waren die verraders spoorloos! Te gek voor woorden, dat noem je pas echte huichelaars!

De VVD duikt weg, nu nog, als het om die drugsholen gaat. Het CDA probeert in de volgende coalitie te komen, dus doen ze alsof hun neuzen bloeden. De PvdA-fractie is bang om haar gezicht te verliezen. Maar dat zijn ze inmiddels toch al kwijt.

In al zijn mogelijke vormen, is bij de 2 drugsholen in Den Haag, het volk belazerd.

In de praktijk lopen de junken met wazige ogen en wankelende passen mét messen onder hun kleding rond hier, wordt gedekt gedeald, lopen ze dwars over het speelplein, HALLLOOO Jetta Klijnsma, jouw onbetrouwbare beloften die jij met een grote smile maakte, zijn gelijk gebleken aan waardeloze kreten. Schaam jij je verdomme niet? Hoe serieus neemt Jetta Klijnsma zich zelf nu?

Deze politieke bedrijvigheid o.l.v. Wim Deetman is hiermee gelijk gemaakt aan een drol. De grote vraag is of Jozias van Aartsen deze stinkende drol wil doorspoelen.

Gerechtigheid zal komen, zodra deze raad en dit gemeentebestuur door hebben, dat ze het volk aan hun zijde moeten zoeken en koesteren. Zonder het volk hebben zij in hun status geen bestaansrecht. Gerechtigheid zal komen, zodra deze raad en dit gemeentebestuur niet meer bang zijn om voorover te vallen op hun monden en gezichten, als ze hun gedragsvergissing toe geven.


5. Kromo. left...
Thu, 2-10-08 2:14 pm

Waarom zou v. Aartsen het drol van een ander doorspoelen ? Hij legt liever ook 1 van zich zelf neer, dat is beter voor de gemeenschap. Hier in Den Haag moeten we een burgervader hebben als v. Leer of Dales Cohen. Met zulke figuren zouden we meer gebaat zijn, die zijn tenminste tegen drugsgebruik en het verkoop daarvan.


6. Vera left...
Mon, 6-10-08 3:48 pm

De regenten van de PvdA (lees Portomonee van de Ander zijn van zichzelf overtuigd dat zij wel weten wat goed is voor het volk. En natuurlijk zullen ze never nooit het Zieken en het Vennepark sluiten, omdat ze dan gezichtsverlies lijden, EN hun vriendjes van de zorgmaffia gaat dan natuurlijk pruilen. Een remedie: NOOIT MEER PVDA STEMMEN!!

van de Ander zijn van zichzelf overtuigd dat zij wel weten wat goed is voor het volk. En natuurlijk zullen ze never nooit het Zieken en het Vennepark sluiten, omdat ze dan gezichtsverlies lijden, EN hun vriendjes van de zorgmaffia gaat dan natuurlijk pruilen. Een remedie: NOOIT MEER PVDA STEMMEN!!