Home

Door verslaafden geteisterde Hagenaars lijken vooralsnog niets op te schieten met wijzigingen AWBZ en WMO.

posted Mon, 1-09-08

Er werd reeds van uitgegaan dat er delen van de AWBZ overgeheveld zouden worden naar de uitvoering van de WMO. Regeren is tenslotte vooruitzien. 
WMO in Den Haag
raadsbesluit 29 november 2007 WMO 

Maar dat er een aantal AWBZ onderdelen er ook uit gaan is nieuw.
 

5) Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.  

6) Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer. 

De grondslag psychosociaal verdwijnt dus uit de AWBZ.

In 2008 is al besloten dat mensen met psychosociale problemen geen ondersteunde begeleiding meer vergoed krijgen via de AWBZ. Deze groep bestaat voor een groot deel uit dak- en thuislozen.
Gemeenten bieden deze groep hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO) Gemeenten zullen worden gecompenseerd voor opvang en integratie van deze groep.

Maar van die WMO wordt ook de thuiszorg betaalt en die wordt
nu gekort met 3,8 miljoen. En van die toegezegde compensatie is nog niets bekend. Heel vervelend voor zowel het bestuur dat zo geen beleid kan bepalen en nog veel vervelender voor de hulpbehoevenden die ook nog niet weten wat de gevolgen zouden kunnen zijn.  

Nu heeft de gemeente Den Haag nogal eens de nare gewoonte om tegen het landelijke beleid in te gaan, maar gelukkig kunnen wij dat toetsen aan landelijke regelgeving en kan de gemeente
niet zomaar alles zelf bepalen

Dat drukt enig eigengereid optreden bij voorbaat de kop in of zorgt er voor dat je, je tenminste ergens op kan beroepen.
Jammer genoeg, en fijn voor dit bestuur, zal het de gemiddelde Hagenaar een rotzorg zijn, wat ze daar op het Spui uitvreten, maar nu het hun éigen zorg betreft, zullen ze misschien die gemeente wél met argusogen volgen om ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan. 

Maar nu weer even over onze Haagse knuffelgroep, de dakloze verslaafden met hun psychosociale problemen, want die dreigen dus de dupe te worden. Eigenlijk wijzelf  dus ook.
En geheel voorspelbaar lopen allerlei subsidiesponzen met hun dikbetaalde directeuren en bestuurders, al te hoop om hun budgetten veilig te stellen, maar je kan ook een euro maar één keer uitgeven. 
Veel bestuurders van die subsidieslurpende instellingen hebben een inkomen dat boven
dat van Balkenende ligt.

Hieronder het inkomen van onze Parnassia Bavo groep.Desondanks is het zwarte pieten om het eigen gewin nog steeds gaande.
Gemeenten doen, volgens hun, te weinig voor daklozen, verslaafden en/of mensen met een psychische beperking.
Met te weinig doen bedoelen ze alleen maar dat ze te weinig budget krijgen

En je kan je natuurlijk wel druk maken over allerlei programma’s en behandelmethoden maar eenmaal úit beeld is het met de nazorg droevig gesteld en is terugval aan de orde van de dag, omdat de
nazorg schromelijk en hopeloos faalt. 

Een duidelijker voorbeeld dat het ze alleen maar om hun eigen gewin is te doen en de patiënt, eenmaal buiten beeld, aan zijn lot wordt overgelaten is er niet te geven.
Zonder terugval komt de patiënt natuurlijk niet meer terug.
Je moet als subsidiespons natuurlijk wel aan je continuïteit denken.
Maar dit blijft zo wel een bodemloze put.

Betalen voor verslaafden is al moeilijk te verkopen aan de belastingbetalende Hagenaar maar als er dan ook nog geen verbetering zichtbaar wordt, al was het alleen maar vanwege minder inbraken in woningen en auto’s, dan is de huidige situatie wel héél slecht te verteren. 

En als het dan alleen nog maar onze eigen Haagse verslaafden waren, dan was het misschien nog te overzien. Maar vanwege die riante voorzieningen die er al in Den Haag zijn en nog komen, worden al die verslaafden uit de regio gemakshalve naar Den Haag gestuurd.