Home

Drugsdealers zijn getalm van Bert van Alphen zat.

posted Tue, 29-04-08

De vereniging van drugsdealers (VVD) eist van Bert van Alphen (Groenlinks wethouder welzijn) dat hij het beleid van de partij voor drugs afhankelijken (PvdA) nu eens effectief voort gaat zetten. 

De dealers beklagen zich over het feit dat van de hen toegezegde 8 (voorheen 9) vaste verkooppunten nog niets is gerealiseerd.
Met de gebruikersruimten Zieken en Vennepark zouden zij totaal 10 steunpunten in Den Haag krijgen. 

“Zo kan ik geen zaak runnen” stelt Henk, een vooraanstaand drugshandelaar.

“Nu moeten wij nog steeds onze cliëntèle zelf opzoeken door de gehele stad om ze hun dagelijkse dosis te kunnen verstrekken of wij moeten ons bedienen van het Haagse scooterpark, maar daar willen wij eigenlijk van af.
De brandstofprijzen worden met de dag hoger en onze koeriertjes stellen steeds hogere eisen.” 

“We overwegen naar de rechter te stappen want de wethouder heeft ons al in juni 2007 toegezegd dat we op korte termijn onze steunpunten zouden kunnen inrichten en daar heeft hij zelfs een planning van gepresenteerd, zodat wij er van uit gingen dat we na december onze posities in zouden kunnen nemen.
Wij verwachten dan ook een schadeloosstelling te kunnen claimen op basis van die gewekte verwachtingen.” 

 

“Het duurt al veel te lang en tegen de afspraken in, gaat de wethouder éérst die locaties vaststellen en dan pas de buurten informeren waar ze die opvang in hun wijk krijgen. 
Nu is het aanwijzen van die locaties wéér een maand uitgesteld en waarschijnlijk wachten ze tot iedereen met vakantie is om het er rustig door te kunnen drukken.
Helemaal ongelijk kunnen we ze niet geven, want het dreigt in Spoorwijk al helemaal mis te gaan."

"We hadden liever gezien dat ze net als in Utrecht de bewoners inspraak hadden gegeven, want nu gaan die bewoners het óns lastig maken.
Aan het Vennepark is dat ook aan de orde en daar is die agressie van de bewoners zo hevig, dat op ons verzoek de politie camera’s heeft geplaatst om onze cliëntèle te beschermen.” 

“We zijn nu bijna en jaar verder en ondanks die eerdere toezeggingen is er behalve de gebruikersruimten nog steeds niets. En dat terwijl onze cliënten druk bezig zijn een financiële buffer aan te leggen want het werk moet wel door gaan.”

"De volgende stap is natuurlijk die lang gekoesterde wens van die partij voor drugs afhankelijken, dat we als huisdealers kunnen fungeren.
Dan kunnen we allemaal meedoen aan die veiling voor die 10 vergunningen en wordt de concurrentie uitgeschakeld."

"Dan moeten we er wel nog voor zorgen dat die tegengeluiden gesmoord worden, die onze cliëntèle een andere levenswijze willen opdringen. Maar samen met Bert van Alphen zullen we dat soort marktverpestende acties wel kunnen pareren."

"Nu nog een gemeentelijke wietkwekerij als sociale werkplaats voor onze sófte collega’s en dan zijn we helemaal klaar."

Tot zover het relaas van Henk en mocht iemand van dit bestuur of wat daarvoor door moet gaan, zich nu beledigd of gekwetst voelen, dan moeten we maar de raad van dominee Gremdaat opvolgen en die gekwétsten op laten pakken.

 

1. Toekomstige junk left...
Thu, 1-05-08 10:24 pm

Het leven als loonslaaf en alle gedoe en beslommeringen opgeven wordt verleidelijk. Aan de drugsroes, geen kopzorgen en door Bert, de wethouder, verzorgd worden is een betere optie.