Home

Evaluatie gebruikersruimten Vennepark en Zieken komt er aan.

posted Wed, 8-11-06

Onderstaand artikel kwam tot stand in samenwerking met;

Het nieuwe forum van denhaag.org , onze archivaris die alle artikelen van de  gebruikersruimten, geplaatst op de oude denhaag.org heeft geordend en Mondige burger, de gezamenlijke website van de wijken welke met een gebruikersruimte verblijd zijn.
We hopen op nog veel meer steun, iedereen alvast bedankt.

Eind deze maand zal de evaluatie plaats vinden over de gebruikersruimten en de vraag beantwoord moet worden of die nog open blijven of gesloten c.q. verplaatst moeten worden.Zelfs Bert's directe medewerker, de Hr.van Kleef is de wanhoop nabij.

Als het aan de gemeente ligt dan blijven die drugsholen controversiële ruimten gewoon zitten waar ze zitten.

En dat ondanks die incidentenlijst zoals deze door bewoners is bijgehouden op het internet.

Het politieoptreden tijdens de demonstratie in september 2005 heeft bij de mensen in de buurt heel veel kwaad bloed gezet en heeft de communicatie met de buurt ernstig verstoord.

We horen Jetta nog in een vlaag van verstandsverbijstering jubelen;

” Die mensen zijn erg blij met die voorziening en ze weten dat als ze er een puinhoop van maken dat ik hem onmiddellijk sluit."

En een puinhoop is het zeker. Ondertussen zijn er bedreigingen tegen de omwonenden geuit, wordt er volop gedeald, is er door een vrouwelijke verslaafde gestript en heeft zij haar seksuele diensten aan jeugdigen aangeboden, heeft er een schietincident plaatsgevonden, is er een verslaafde dood op het Van der Venneplein aangetroffen, vinden er volop inbraken in de buurt plaats etc.

De locale jeugd vindt de pogingen om op democratische wijze de sluiting van de gebruikersruimte te bewerkstelligen belachelijk en geeft aan dat het naar hun oordeel gewoon ontruimd dient te worden en tot hun beschikking moet worden gesteld, want verslaafden worden beloond voor slecht gedrag met een mooie ruimte en voor de kinderen vanaf 14 jaar  is er niets.

Maar gelukkig is Bert van Alpen dan toch maar met de bewoners in gesprek gegaan en heeft hij willen luisteren zonder daarbij allerlei monologen af te steken of onzin te verkopen “zoals die kinderen zullen geen junk zien”, zoals Jetta dat pleegde te doen.

En naar aanleiding van dat gesprek heeft Hans van der Waal nog een brief gestuurd naar Bert van Alphen om hem nog eens dringend te verzoeken om die ruimte aan het Vennepark te sluiten.


1. Shirley Marapin left...
Wed, 8-11-06 1:02 am

Wij waren trots op ons buurtje, maar eerlijk gezegd, is het nu moeilijk om zoals het er dagelijks nu is, nog trots op te blijven.

Een goede woonbuurt is er één om zuinig op te zijn, en daarom zullen wij strijden totdat wij ons buurtje in de oude leefbare, veilige en sfeervolle toestand, situatie terugbrengen.

Op een oneerlijke wijze is ons door wanbestuur dit aangedaan. Als je hier woont dan weet je pas hoe het er was en hoe het er nu is geworden.

  •  

Sinds het afgelopen jaar, eigenlijk al 3 volle jaren zelfs is het heet in dit buurtje. Aldoor politie, aldoor zoveel zwaarverslaafden, aldoor het gevoel dat er wat gebeuren kan, het ligt op de loer. Zo nu en dan is de vlam in de pan.

Er is een soort stille "afgesproken code" tussen de mensen hier dat als er wat gebeurt met een kind door toedoen van een gevaarlijke junk dat het hek van de dam is. De bewoners komen in dat geval weer in een kwaad daglicht te staan, want op gegeven moment weten de mensen dat ze niet meer kunnen rekenen op de politiek, want de politiek is de boosdoener, die heeft het veroorzaakt, en die is het die niet luistert naar de mensen hier.

Mensen hier hebben niet alleen een rothekel aan het prachtige gebouw gekregen, erger nog, ze begrijpen het niet hoe het kan dat het door de politiek begrepen wordt en toegelaten wordt. Hoe kunnen ze het ook begrijpen, als ze van eenvoudige huizen komen, en ze merken dat het goed gevonden wordt dat harddrugs door raar scheldende, roepende mensen in een mooi pand gebruikt mag worden, van het geld, wat op vermoedelijk criminele wijze is verkregen, harddrugs is gekocht, waarvan junks met bier in hun handen, of soms zelfs een mes onder hun jas die ze tevoorschijn halen, al het stiekeme gedeal, ondertussen hebben we getrainde ogen om het te zien...

Een buurtvader vertelde van de week dat hij een verslaafde zag slapen op het speelplein, toen hij hem wakker maakte, stonden al een paar kinderen om hem heen. De verslaafde trok een schroevendraaier, waarop de buurtvader de politie belde.

Vandaag zei een andere buurtvader nog aan mij: "Shirley, wij staan vierkant achter je"

Als werkend echtpaar die het zou kunnen betalen, denken mijn echtgenoot en ik op tegenvallende momenten, wanneer er b.v. geschoten wordt hier, dat wij hier weg moeten wezen, voor onze kinderen, het is niet meer leuk zo. Maar anderszijds doen wij niet mee aan waanzin, wij kunnen een beetje nuchter denken, en dat verwachten wij ook van de weldenkenden uit de politiek. De politiek moet ophouden met een probleem te willen oplossen, door tegelijk een nieuw probleem te veroorzaken.

Wouter Bos zei vrijdagavond in het debat met Balkenende nog een keer heel helder dat wij er voor moeten zorgdragen dat de succesvolle mensen niet moeten wegtrekken uit de probleembuurten.

Ons gezellige buurtje is een soort getto aan het worden.

Prof.dr. Pieter Winsemius, de VVD minister waarschuwt nu niet voor niks voor wijken die brandhaarden zijn, over het gevaar voor de vlam in de pan in de achter gehouden buurten.

Als uit mijn hart gegrepen heeft Jan Marijnissen vanavond in 'Nederland kiest' de waarde van warme buurten benadrukt.


2. Jozef left...

Alsof die evaluatie wat gaat uitmaken, buiten dat deze weer heel veel kwaad bloed zal zetten.


3. hopscotch left...
Wed, 8-11-06 8:41 am

Ik vrees dat je gelijk hebt beste Jozef. De democratie is in deze stad verworden tot "Deetcratie" waarbij de collegepartijen verworden zijn tot slaafse volgers van het college van B&W. De zekerste manier om in deze stad je gezonde verstand en eigen oordeel te verliezen is om raadslid te worden van een college partij. Laat onverlet dat bewoners alles uit de kast moeten trekken, om met democratische en vreedzame middelen voor hun belangen op te komen. Iedere andere weg is heilloos. Als de politiek na alles wat er het afgelopen halfjaar is gebeurd nu niet ingrijpt en de door B&W en de Raad naar bewoners toe gedane beloften nakomt, dan veroorzaken politici onherstelbare schade aan het democratische rechtsgevoel van heel jonge burgers waarvan de ouders oorspronkelijk van elders komen. Terecht zullen die jongeren zeggen: "Is dat jullie democratie." En dan moeten Deetman c.s. niet verbaasd zijn als er morgen of overmorgen veel meer radicale jongeren zullen zijn, die naar andere dan echt zullen die jongeren zeggen: "Is dat jullie democratie." En dan moeten Deetman c.s. niet verbaasd zijn als er morgen of overmorgen veel meer radicale jongeren zullen zijn, die naar andere dan democratische middelen grijpen. Want wie zaait zal oogsten. Het zou goed zijn als dit land mensen, die wel duidelijk oog hebben voor oorzaak en gevolg, zoals Pieter Winsemius en Jan Marijnisse dit land c.q. deze stad zouden gaan besturen. En dan zal het mij echt worst zijn welk politiek etiket ze dragen. Een slechte spits is een slechte spits of die nu bij Ajax of Feijnoord speelt en een goeie spits is een goeie spits of die nu bij Manchester of Madrid speelt. En zo is het ook met politici en burgemeesters.