Home

Geen AWBZ geld meer voor Haagse dakloze verslaafden met psychosociale problemen.

posted Thu, 28-08-08

De grondslag psychosociaal verdwijnt uit de AWBZ.

In 2008 is al besloten dat mensen met psychosociale problemen geen ondersteunde begeleiding meer vergoed krijgen via de AWBZ. Deze groep bestaat voor een groot deel uit dak- en thuislozen.
Lees hier het volledige persbericht van regering.nl

Gemeenten bieden deze groep dakloze verslaafden hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Gemeenten zullen worden gecompenseerd voor opvang en integratie van deze groep.

Maar voorlopig zit dat er niet in. In ieder geval niet voor Den Haag.
Want die wordt vooralsnog 3,8 miljoen gekort op de WMO.


In geld uitgedrukt raakt Den Haag het meeste geld kwijt.
De residentie krijgt 3,8 miljoen minder.  

Hier het totale overzicht van die herverdeling van de WMO gelden in Nederland. 
Op verslaafdenzorg zal er hier in Den Haag wel niet bezuinigd worden, dat wordt dan 1 niét pyjamadag waarschijnlijk voor onze ouderen.

Uiteindelijk zijn die ouderen maar hulpbehoevenden en de verslaafden de échte patiënten. Eigenlijk gaat hier dus straks een strijd ontbranden tussen de gehaaide geldschrapers van Parnassia/Brijder die er alleen op uit zijn om die AWBZ en WMO potten leeg te vreten en de veel hulpvaardiger ingestelde verzorging voor ouderen.

Nu al is algemeen bekend dat de aanbesteding voor de thuiszorg sociaal gezien niet goed heeft uitgepakt en de slecht bedongen beloning de zorgverleners het vak uitjaagt.
Je krijgt als werkgever slechts 13,73 euro voor een gediplomeerde HV1 die je dan zelf zo'n 11,50 euro per uur kost.

Zelfs Hedwig Vos vond dat er wel wat socialer aanbesteed mocht worden maar dat zal met de vermindering van de WMO gelden wel tot een behoorlijk spanningsveld gaan leiden.

Gewoon verplicht laten afkicken zodat er meer geld aan onze ouderen kan worden besteed, is natuurlijk ook een optie. 

Dat het huidige beleid op deze wijze niet veel langer kan worden voortgezet is iets waar we eerlijk gezegd niet echt mee zitten.
Uiteindelijk wordt het slechte gedrag van die verslaafden beloond met een gratis dak boven hun hoofd en de misdrijven die ze plegen om hun dope bij elkaar te stelen worden met de mantel der liefde bedekt en mogen ze in de gebruikersruimte die met diefstal verkregen drugs gebruiken.

Het lost niets op, ze handhaven die geldverslindende status-quo en de omwonenden blijven met de overlast van de rovers en de dealers zitten. Inclusief die tippelende heroïnehoertjes.   

En met dit beleid, betreffende die over het algemeen verslaafde daklozen en harddrugsgebruikers in het algemeen, is het de gemeente gelukt om zelfs het laatste beetje compassie dat de bewoners nog hadden voor deze mensen ook nog te laten verdwijnen. 

Het  begon met die show van schijndemocratie, waarin mensen nog het idee gegeven werd, dat ze nog iets te vertellen hadden of iets zinvols toe konden voegen aan het verslaafdenprobleem. Maar het uiterst hooghartige ondemocratische regenteske optreden en het doordrukken van die harddrugsgebruikerruimten aan het Zieken en het Vennepark heeft de geloofwaardigheid van dit bestuur en het laatste beetje draagvlak voor die opvang al lang geleden weggeslagen. 

  

1. Lisette left...
Thu, 28-08-08 10:32 pm

Zouden ze hier in Den Haag nu ook zo omgaan met die WMO als die geldsmijters in Den Bosch?