Home

Haagse gebruikersruimten gaan dicht. Vennepark al in 2011

posted Tue, 15-02-11


De gebruikersruimte voor harddrugsgebruikers aan de Van der Vennestraat 85 gaat nog dit jaar dicht. De tweede gebruikersruimte aan het Zieken 107 zal in 2013 haar deuren sluiten. Dit is vanmorgen besloten door het college van B&W. Wethouder Rabin Baldewsingh (Volksgezondheid): “De afgelopen jaren hebben we nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen geopend. Het resultaat hiervan is dat we de gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat al dit jaar kunnen sluiten, en in 2013 ook die aan het Zieken. Ik vind dit een mooi resultaat. De afgelopen jaren zijn er met het plan ‘Den Haag Onder Dak’ zeven nieuwe woonvoorzieningen voor dak- en thuislozen gerealiseerd. Daardoor hebben de meeste cliënten nu onderdak en hoeven dus niet meer noodgedwongen op straat te gebruiken. Hiermee is sluiting van de twee gebruikersruimten een stap dichterbij gekomen. De gebruikersruimte aan de Van der Vennestraat gaat nog dit jaar dicht.