Home

Omwonenden gebruikersruimte Zieken voelen zich geschoffeerd door Parnassia

posted Sun, 22-06-08


Op 29 mei 2008 vond er voor de deur van de gebruikersruimte aan het Zieken in Den Haag een drugsdeal plaats tussen twee van de klanten van de gebruikersruimte.Deze deal werd geconstateerd door twee getuigen, waarvan
er één de politie belde. Toen er (pas) twintig minuten later twee jonge agenten arriveerden, werden die door de beheerder (in dienst van Parnassia) met een kluitje in het riet gestuurd: "wij kennen deze hard-drugs gebruikers al jaren en ze zijn volstrekt betrouwbaar (?), het was beslist geen drugsdeal". Omdat de beheerder de verdachten al binnen had gelaten om de bewijsstukken op te roken (of te spuiten), was er op dat moment ook geen mogelijkheid meer tot onderzoek door de politie. De omwonenden zijn woedend omdat ze het gevoel hebben niet serieus te worden genomen, en zelfs als leugenaar worden behandeld.

In diverse e-mails zegt Parnassia het zo ontstane beeld van hun organisatie te betreuren, maar het is ze blijkbaar ontgaan dat ze op deze wijze het onderzoek naar een misdrijf hebben gefrustreerd. Iets dat volgens Nederlands recht strafbaar is! En dat de organisatie dus in feite een verdachte in dienst heeft en houdt. Dit is volkomen in tegenspraak met de toezegging van Gerrit Jan Hoogeland, directeur verslavingszorg Parnassia, dat ze "een goede buur willen zijn"
 
De omwonenden vragen zich af wat deze "goede buur" aan de situatie heeft gedaan, het antwoord is waarschijnlijk niets. Hoewel incidenten als drugshandel bestraft zouden worden met schorsing van de betreffende persoon, lijkt de ontkenning dat het hier een drugsdeal betrof een opmaat te zijn voor het niet aanpakken van deze personen.

Omdat omwonenden, politie en andere betrokkenen buitengewoon ongelukkig zijn met de gang van zaken en de onprofessionele handelswijze van de beheerder van de gebruikersruimte, is een extra vergadering van de begeleidingscommissie opvangvoorziening harddrugsgebruikers Zieken met alle belanghebbenden georganiseerd op 19 juni, drie weken na het incident. De betrokken omwonenden waren daarbij niet welkom volgens de "onafhankelijke" voorzitter van dit praatclubje die zich begeleidingscommissie noemt. Een gemiste kans om het doorgaans zo constructieve overleg te hervatten. Gelukkig krijgen de sociale pensions in Den Haag ook allemaal een dergelijke doortastende begeleidingscommissie.

Gezien Parnassia met het gevoerde beleid het bloed onder de bewoners hun nagels vandaan blijft halen, hebben de bewoners de kunst van Het Zieken inmiddels zelf maar tot cultus verheven.

1. Jan Hunck left...
Mon, 23-06-08 12:45 am :: 

http://bewonersorganisatie.blogspot.com
Ook in Haarlem is er zoiets aan de hand

2. dhtk left...
Mon, 23-06-08 12:57 am

Die zorgmaffia zit in heel Nederland


3. Pieter left...
Mon, 23-06-08 9:12 pm

Wat een naďevelingen. Betrouwbare junk!!

Is dat zoiets als een eerlijke politicus, een vegetarische kannibaal? Net als Jetta Klijnsma; “met junken kan je goede afspraken maken” en dat hele bij elkaar geraapte zootje van die gemeente gaf met zo’n argumentatie akkoord voor die drugsholen.

We hadden vroeger ook zo’n bijdehand, die van Herwaarden Canneman, de wethouder wilde een blok woningen slopen en de argumenten voor en tegen vlogen door de zaal en toen zei die troela; “ik begrijp er helemaal niets meer van en ik kan het allemaal niet meer volgen en dáárom steun ik het voorstel tot sloop.”

Dát dames en heren is het niveau of meer het gebrek daar aan. Dát moet een stad besturen, je zou je toch doodschamen?


4. criticaster left...
Mon, 8-09-08 10:29 pm

Wat me opvalt in het verhaal, een drugdeal vindt tocht plaats tussen een gebruiker en een dealer?? Wat bedoel je met jonge agenten?? Bekwaam of niet of nog in opleiding?? Die ruimte is tocht bedoelt om druggebruikers binnen te laten zodat ze het niet op straat hoeven te gebruiken??


5. Venneparkers left...
Sun, 14-09-08 7:26 am

Drugsdeals op enkele meters afstand van het drugshol is iedere omwonende bekend. Ook de medewerkers van het hol weten dat het gebeurt. Niks nieuws onder de zon! Of de politie en die begeleidingsdienst met dure oogkleppen op lopen, is de omgeving een raadsel. Een keiharde feit is wel dat de politiek 100% met doorzichtige oogkleppen op deze zaken toelaat.

Boontje komt om zijn loontje. De PvdA huilt nu tranen met tuiten om de met geluk misschien nog net 5 zetels, aldus fractievoorzitter H deze zaken toelaat.

Boontje komt om zijn loontje. De PvdA huilt nu tranen met tuiten om de met geluk misschien nog net 5 zetels, aldus fractievoorzitter Hamer! Bos heeft zijn tong, hart voor de zaak, én kiezers verloren. De PvdA maakt strontbeleid, en wordt daarop afgerekend.