Home

Softdrugs zijn schadelijk volgens een VVD die harddrugs wl gedoogt.

posted Sat, 4-11-06
Haagse struisvogelpolitici op wintersport


VVD: "Rondom scholen blowverbod streng handhaven"

In hun cannabisnotitie schrijven ze dat scholen drugsvrij moeten zijn. "Blowen op het schoolplein of in het fietsenhok komt deze doelstelling niet tegemoet."

Wl een vestigingsverbod van coffeeshops binnen 500 meter bij scholen en een blowverbod binnen 250 meter van een school, maar gn verbod op het gebruik van harddrugs in een notabene door de gemeente zelf gefaciliteerde drugshol.

Voor de VVD is dat hele gebeuren aan het Vennepark en het Zieken zo te zien geen probleem, want daar hoor je ze niet over.

Dat is toch niet uit te leggen. Dat is struisvogelpolitiek. Het komt over alsof ze de ogen sluiten voor de gevaren van harddrugs en de daarmee gepaard gaande criminaliteit.

En al die scholen rondom het drugshol aan het Vennepark liggen binnen een afstand van 500 meter.

Het is te hopen dat ze samen met de wethouder welzijn voor wat betreft de komende evaluatie zo'n zelfde standpunt zullen innemen over harddrugs rondom scholen, als hun reeds in gang gezette beleid over softdrugs.

Of moet het uiteindelijk zo opgelost worden?


En dan de burger nog laten geloven dat hij mag meedoen, maar dat is maar voor de show, want die regentenmentaliteit die krijg je er toch niet uit.

 

1. bwanaa left...
Sun, 5-11-06 9:30 pm

liever een blowende dan een zuipende jeugd?


2. Shirley Marapin left...
Sun, 5-11-06 10:06 pm

Ik roep wethouder Sander Dekker van Jeugdzaken en Onderwijs hierbij dringend op om zorg te dragen voor nieuwe richtlijnen in Den Haag die het verbieden om harddrugsgebruikersruimten te openen in de direkte omgeving van speelpleinen, voetbalveldjes voor jongeren en scholen.

Tevens roep ik dringend de fractievoorzitter van de VVD, de heer Anne Mulder op, om ten aanzien van een harddrugsgebruikersruimte bij een speelplein zich niet meer te verschuilen achter de wens van de PvdA om dit wl toe te laten. Hij vond het toen al niet zo'n geweldige locatiekeuze van de PvdA, nu is hij in de gelegenheid als voorzitter van een grote Collegepartij een halt toe te roepen aan zoveel politieke waanzin als deze.

Raadslid Arjen Lakerveld maakt zich gelukkig druk om softdrugs en jongeren. Wij vragen ons af, waarom deze beste man het goed vindt dat er bij een speelplein een harddrugsgebruikersruimte is??

Wij als omwonenden van het Vennepark zien jonge kerels op hun fiets, scooters voor drugskoeriertjes spelen, om de gebruikers van hun harddrugs te voorzien. Een nieuw fenomeen hier rondom het plein, sinds de opening van de ruimte.

Ik kan er met mijn hoofd maar niet bij dat de politiek bestaande uit zoveel wijze mensen, dit maar achteloos toe laten en zelfs goedkeuren. Ik vermoed sterk dat dit dan wel te maken zal hebben met weinig lef om toe te geven dat het een waardeloos besluit was toen, weinigen stonden er goed en wel achter, maar het moest en zou gebeuren, omdat de PvdA het zo nodig, zonder schaamte, moest doordrukken bij dat "dom Vennevolkje" in hun ogen.

Hoe trots is de Haagse VVD hierop? We weten allemaal hoe hun voormalige fractievoorzitter Jozias van Aartsen dit ronduit afkeurde.

Als wethouder Sander Dekker eerlijk in zijn hart en hoofd kijkt, keurt hij het ook af, vanaf het begin zag hij het niet zitten op deze locatie. Wat belet hem nu om positie in te nemen? Hij komt toch op voor de Haagse kinderen/jongeren, en zeker die uit een achterstandwijk, met reeds alle problemen van dien in de schoolbanken?

Beste Anne Mulder, het wordt dringend tijd dat jullie als VVD dit oplossen, wij verwachten nl niet dat de sluiting van de PvdA komt, die hebben ons toen al verkocht!


3. Gezonde geest in een gezond lich left...
Sun, 5-11-06 10:24 pm

Bwanaa, eigen hersentjes weggeblowd of weggezopen?

Als je niets verstandigs hebt te melden, doe het dan niet.


4. George left...
Sun, 5-11-06 10:33 pm

Gezonde geest maak je niet druk, Bwanaa is ongetwijfeld ook een lid van die zorgmaffia, die reageren altijd zo. Die hebben gewoon die verslaafden nodig, anders zijn ze werkeloos. Hun brood wordt die mensen hun dood en dat interesseert ze helemaal niets.


5. Venneparkers left...
Mon, 6-11-06 5:46 pm

Vandaag is er {weer} een junk weggebracht door een ambulance, waren ongeveer 5 politie-agenten bij, en nog een bus met agenten in.


 

 

http://www.denhaagtekijk.blog-city.com/softrdugs_zijn_schadelijk_volgens_de_vvd_maar_geen_woord_ove.htm