Home

Wil Vonk (CDA) wil vakantiejunken zorgbudget laten opvreten.

posted Tue, 15-01-08

Als het aan Wil Vonk ligt, dan gaan de junken letterlijk een zonnige tijd tegemoet.
Voor slechts 350,- eurootjes per dag zouden dan 20 junken voor een periode van 3 tot 6 maanden in de Algarve kunnen afkicken.
Zie de reisfolder. en het bericht op Denhaag.org
Ze is in wezen geen haar beter dan Jetta Klijnsma inzake de drugsgebruikersruimten.
Dat kost met 3 maanden, 20 patiënten x 92 dagen x 350 = 644.000,-euro en met 6 maanden wordt dat 1.288.000,- euro.
Respectievelijk 32.200,- tot 64.400,- euro per junk.
En dat is dan zelfs met behoud van uitkering, dat komt er ook nog eens bij.

Update:
Er wordt nu ineens gegoocheld met andere bedragen op de RTVwest site.
We krijgen er een ongemakkelijk gevoel bij.
De behandeling kost natuurlijk 80,- euro per dag, maar de huisvesting en de verblijfskosten? En gaan ze er naar toe lopen?
Op het RTVwest nieuws heeft men het ineens weer over die 350,- euro.
Schuif op het nieuws naar 6 minuten.
We houden het wel  op die 350,- all-in per dag, want dat heeft ze in eerste instantie ook zelf aangegeven.

En hier slaat Wilie de plank dus totaal mis, want met een bevolking waarvan het grootste gedeelte een inkomen heeft dat niet boven de 25.000,- euro komt, is het maatschappelijk gezien onverteerbaar.
Ze zal het allemaal wel goed bedoelen maar een groot gedeelte van de bevolking accepteert het niet.
Dan wordt je al aan alle kanten beroofd door die junken van je spullen die je met hard werken hebt moeten verdienen en dan gaan we als beloning voor slecht gedrag ze nog op een vakantie sturen die voor vele nette mensen nooit te betalen zal zijn.
We hebben hier nog iets als de gevangenpoort met wat kerkers en dat kost alleen wat water en brood en dat kickt óók prima af.
De toeristen ze laten voederen is natuurlijk ook nog een optie.
Goeie PR voor Frits Huffnagel om Den Haag dat softe drugsimago een beetje kwijt te laten raken.
De junken worden moddervet en bij de zorgmaffia is schraalhans dan keukenmeester. En dikke junken kunnen ook niet meer hard weglopen na een autokraak, dus de pakkans wordt ook veel groter.
Wel even de politie de banden van de wagens iets harder op laten pompen vanwege het overgewicht.

Maar het is een uitgelezen kans vooral voor de begeleiders om op die manier met ons gemeenschapsgeld in de Algarve te kunnen overwinteren.
Want denk nu niet dat het geld uitsluitend voor onze Haagse snuif- en spuitorgels is bedoeld, want de begeleiders moeten natuurlijk gehuisvest worden en een hapje en een drankje enz.
En die levensbehoeften van die zorgmaffia worden dan ingekocht door de junken die als een soort slaafjes voor hen de boodschappen kunnen gaan doen. Jammer voor Wil dat ze er in het dorpje Santa Barbara de Nexe er ook niets van willen weten. Hoe krijg je het voor elkaar om zóveel maatschappelijke onrust te veroorzaken?

Omdat we vermoeden dat nu de stoom al uit uw oren komt even terug naar de feiten.
De 43 centrumgemeenten hebben een budget toegewezen gekregen en terwijl elders uiterst zorgvuldig met de centjes wordt omgegaan weet men in Den Haag van gekkigheid niet hoe snel en onzinnig ze het geld over de balk moeten smijten.
Er schijnt toch één of ander gevaarlijk virus rond te waren in dat stadhuis.
Jetta Klijnsma was al van God los door gratis heroïne te willen verstrekken op kosten van de AWBZ door onze Parmaffia.
Jammer dat er geen straffen staan op verspilling, want dan had zowat het hele Haagse stadsbestuur inmiddels al in de gevangenis gezeten.
Maar wat niet is kan nog komen en hoop doet leven.

In ieder geval doet Willie een verwoede poging om Henk Kool(PvdA) medeplichtig te maken door hem te vragen dat geld ter beschikking te laten stellen.
Mooie kans voor Henk om die onzin direct af te straffen en kan hij het zelfs doen voorkomen dat hij behept zou zijn met nog een béétje gezond verstand.(?)
Het klink onvoorstelbaar maar we gunnen Henk dit éénmalige buitenkansje wel.

Op Geenstijl hebben ze inmiddels al redelijk de vloer aangeveegd met die waanzin en goed voorbeeld doet goed volgen, hopen we dan maar. 

Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat er in verzorgingstehuizen pyjamadagen worden ingesteld zodat op die dagen de ouderen niet gewassen en gekleed worden, omdat er geen geld voor is en in de verslaafdenzorg gaan miljoenen om, die ze op slinkse wijze aan allerlei zaken willen besteden en het beoogde  resultaat hoogstwaarschijnlijk nul zal zijn.

Een gevangenis koste gemiddeld 140 euro per dag en met wat inventiviteit kan dat teruggebracht worden naar 105 euro per dag in Lelystad en dan zijn ze ook uit hun eigen omgeving.
Dus die stelling dat die 350 euro een koopje zou zijn, blijkt toch niet helemaal juist. 

Het grootste probleem is dat die zorgmaffia die junken als patiënten blijft zien en niet als de criminelen die het in wezen zijn, een mythe die natuurlijk door die zorgmaffia zorgvuldig in stand wordt gehouden. 
Hieronder nog wat algemene info over de regelingen.


AWBZ ministerie VWS
OGGz-activiteiten naar Wmo Om verloedering en overlast aan te pakken en meer zorgmijders zoals dak- en thuislozen en verslaafden, in de zorg te krijgen gaat er 1 januari 2007 60,6 miljoen euro uit de AWBZ naar de Wmo voor OGGz-activiteiten (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Dat wil zeggen, gemeenten krijgen zelf mogelijkheden om deze groep te bereiken (signaleren, opsporen, contact leggen en contact houden). De 43 centrumgemeenten in Nederland krijgen de beschikking over het budget, omdat zij ook al de specifieke uitkering voor maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid ontvangen.

Verdeling in 2007 van de OGGz-middelen

De verdeelsleutel voor de middelen, die m.i.v. 1 januari 2007 aan de specifieke uitkering maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid worden toegevoegd voor activiteiten op het terrein van de OGGz, bestaat uit de volgende verdeelmaatstaven:
30 % via het aantal inwoners;
40 % via de gewogen maatstaf aantal inwoners met een laag inkomen;
12,5 % via het aantal uitkeringsgerechtigden;
12,5 % via aantal 15-30 -jarigen jongeren (speciaal ontwikkelde maatstaf);
5,0% via het aantal minderheden.  
De toepassing van deze sleutel leidt tot het percentage van het budget van de € 60,6 mln. Dat in 2007 aan een centrumgemeente wordt uitgekeerd. In bijlage 1 bij deze brief heb ik de verdeling per stad opgenomen. Bijlage 2 bevat een nadere omschrijving van de activiteiten op het terrein van de OGGz waarvoor deze middelen bedoeld zijn. De middelen zijn vrij besteedbaar.

Grotestedenbeleid
Het Grotestedenbeleid III stuurt op resultaten aan de hand van outputdoelstellingen en indicatoren zoals overeengekomen met de steden in de zogenoemde Meerjaren OntwikkelingsProgramma’s (BZK, april 2004). Voor het terrein van de maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en oggz zijn de eisen van toepassing in het kader van de Brede Doeluitkering (BDU) ‘Sociaal, Integratie en Veiligheid’ (SIV). Deze uitkering - waarvan de uitkeringen voor maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en vrouwenopvang deel uitmaken - gaat naar het gemeentefonds. Binnen de grenzen van deze uitkering kan er met gelden worden geschoven. De BDU SIV wordt verleend voor de periode 2005-2009

Wijzigingen AWBZ en WMO vanaf 2007-2008
Forensische psychiatrie naar Justitie Het ministerie van Justitie gaat vanaf 1 januari 2007 psychiatrische zorg inkopen voor mensen die door de rechter zijn veroordeeld tot psychiatrische behandeling, verslavingszorg of verstandelijk gehandicaptenzorg. Voorheen werd deze zorg uit het budget van de AWBZ gefinancierd. De uitvoering van een vonnis met psychiatrische zorg valt echter onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Daarom is ervoor gekozen het budget en de verantwoordelijkheid voor het contracteren van psychiatrische zorg bij Justitie onder te brengen. Hiervoor moeten wel wet- en  regelgeving worden aangepast en komt er een eigen inkooporganisatie. Tijdens het overgangsjaar 2007 blijft Justitie voorlopig gebruik maken van de zorgkantoren die AWBZ-zorg inkopen. In 2008 start Justitie met de eigen inkooporganisatie. 


Verbouwingskosten bestaande gebouwen
Toelatingen met bouw naar CIBG Wanneer een zorginstelling gaat (ver)bouwen of een aanpassing wil in de bestaande bouw, dan moet de aanvraag voor een toelatingswijziging voortaan naar het CIBG in plaats van het ministerie van VWS. Het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) gaat per 1 januari 2007 de toelatingen met bouw verstrekken, zoals geregeld in de Wet Toelating Zorginstellingen WTZi. Het vaststellen van prioriteiten voor de bouwaanvragen blijft onder verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen Curatieve Zorg (Cz) en Langdurige zorg (Lz) van VWS.
www.wtzi.nl  & www.cibg.nl 1. Wil Vonk left...
Thu, 17-01-08 2:28 am

Laat ik nu van jullie wat anders verwacht hebben. Wat een kul verhaal. Ik ben in mijn eigen vrije tijd voorzitter van de moedige moeders Den Haag. De reden is dat ik zelf met verslaving in mijn gezin te maken heb gehad. Veel verdriet maar veel geleerd. Door alle ellendige verhalen van ouders, partners, familie en vrienden van verslaafden, zijn een aantal ouders en ik aan de slag gegaan om al die negativiteit om te buigen naar een positieve insteek. Na een rondgang van ruim een jaar zijn wij tot ons plan gekomen. Portugal is in beeld gekomen omdat daar nog mooie panden te huur zijn voor betrekkelijk weinig geld. Onze locatie ligt 25 kilometer van het dorp en 30 kilometer van zee in een zeer rustig gebied. De prijzen zijn als volgt: 500 euro eigen bijdrage voor kost en inwoning, na de intake komt daar het persoonsgebonden budget bij. Voor de verslaafden in een bijstandsuitkering vragen wij slechts of zij mee mogen gaan, met behoud van uitkering. De 350 euro is voor particulieren. Het is geen vakantie maar een stevig werktraject met 24 uurs begeleiding. Vrijwilligers en professionals zorgen voor het traject in Portugal. Het natraject vindt weer in hier plaats. Gesteund door artsen en onze eigen ervaringen zijn wij tot de conclusie gekomen dat afkicken ver van je foute sociale omgeving, de kans van slagen groter maakt. De kliniek in Schotland, die trouwens prima functioneert, kost 800 euro per dag. Jammer dat er zo negatief wordt gereageerd. Ik hoop dat erbij voldoende aanmeldingen, ik over een jaar jullie kan laten zien, dat ook particuliere initiatieven door ouders ingezet, goed kunnen zijn. De moedige moeders zijn het zat en ik ben trots op deze mensen. Zij willen weer hun kinderen terug en vechten om al die drugs- en alcoholtroep te verminderen. Ik ben dolblij dat de ex-verslaafden zich inzetten voor de verslaafden en de politiek bij de les houden.


2. dhtk left...
Thu, 17-01-08 3:13 am

Mevrouw Vonk, het muntje wil maar niet bij u vallen zo te zien. U met uw CDA bent de doorslaggevende factor geweest dat het drugshol aan het Vennepark is gerealiseerd. U heeft de bewoners verraden. U heeft Titia Lont mede een dolk in de rug gestoken. U dient zich te schamen en uw goedkope argumenten en uw manier van doen is walgelijk. Toen de CDA nog deel uitmaakte van de coalitie had u gewoon tegen moeten stemmen. Dat u dat niet heeft gedaan terwijl u de omwonenden van het Vennepark wel had toegezegd dat u tégen het drugshol zou stemmen geeft aan dat u totaal ongeloofwaardig bent gebleken en met u het gehele CDA. Kom dus nu niet met dit soort kulverhalen want dat geeft alleen maar aan dat de eenvoudige hardwerkende burgers door uw partij alleen maar belazerd worden. Als u echt met het lot van de bewoners begaan was geweest dan had u niet aan deze ellende meegewerkt. Maar de overlastgevende junk heeft bij u meer prioriteit dan de burger zo te zien, want die kan gewoon de moord steken.


3. Wil Vonk left...
Thu, 17-01-08 10:48 am

@Cindy, Het is jammer dat je nu twee verschillende zaken door elkaar haalt. Je gaat niet meer inhoudelijk in op mijn uitleg. Er blijft nu alleen een opgeklopt verhaal over zonder inhoudelijke basis. Ik zou als ik jou was de historie van het van der Vennepark nog maar eens goed tot me nemen. Je reactie is ongenuanceerd en niet op waarheid gestoeld en je stopt op deze manier een discussie.


4. dhtk left...
Thu, 17-01-08 1:12 pm

MevrouwVonk u zit gewoon de boel te belazeren. Vertel ons nou niets over het Vennepark-dossier want dat kunnen we dromen. U zit nog steeds in de ontkenningsfase. U bent de valserik gebleken en dat zullen de bewoners u blijven nadragen. Dus we verwachten gewoon de steun van het CDA dat het dicht gaat c.q. verplaatst wordt als een signaal dat u uw leven gebeterd heeft. Dan blijft verder overeind dat u die mensen in dat Portugese dorp gewoon niets gevraagd heeft. U denkt als buitenstaander gewoon maar met 20 verslaafden in uw kielzog een dorpje te kunnen overvallen. Heeft u nu enig overleg gepleegd met de burgemeester aldaar, of was dat niet nodig omdat het toch geen CDA burgemeester is? Jammer genoeg zal deze man u niet steunen in uw overvaltechniek. Als hij moet kiezen tussen de ontstane onvrede van de burgers in zijn dorp en een Wil Vonk die een stelletje criminelen wil importeren, dan zal de keus gauw gemaakt zijn. Hij zal het uit oogpunt van veiligheid gewoon verbieden, dus het is voor u gewoon einde oefening. Maar gezien uw weinig betrouwbare verleden wat betreft het Vennepark zal het er wel op neer komen dat de verslaafden de dupe worden want nu gaat u natuurlijk koste wat kost het erdoor willen drukken om gezichtsverlies te voorkomen en heeft u zich in precies dezelfde situatie gemanoeuvreerd als Jetta die na dat failliet van welzijn zich geen tweede zeperd kon veroorloven. De geschiedenis herhaald zich, maar dan in een vredig dorpje. We wachten de berichtgeving in de Portugese kranten wel af, en misschien moet de ME u straks daar ook wel ontzetten als u met uw criminelen daar verschijnt. En voor uw gemoedsrust; we zullen de verantwoordelijken van die drugsholen blijven achtervolgen en confronteren met die misdaad wat het uiteindelijk is. Bij elke stap die er gezet wordt zal dit bestuur er over blijven struikelen net zolang totdat ze gesloten worden of dat, als er een incident plaatsvindt, er nog slechts een geblakerd stuk grond overblijft en we het dossier bij het OM neerleggen, want de overheid kan tegenwoordig ook vervolgd worden.


5. Mondige burger left...

. De manier waarop de politiek is omgesprongen met het Vennepark heeft dat laatste beetje compassie voor verslaafden zelfs nog doen verdwijnen. Had men nog zoiets dat verslaafden geholpen moesten worden. Door de wijze waarop ze worden vertroeteld en de omwonenden als criminelen zijn en nóg worden behandeld, worden die omwonenden met de dag bozer. De camera’s die alleen bedoeld zijn ter bescherming van de verslaafden hebben er nog niet één keer toe geleid dat er ééntje voor een strafbaar feit is opgepakt, en worden door de bewoners als intimiderend naar hun kant toe ervaren. Het dealen gaat gewoon door. Straks barst de bom weer, het is een veenbrand en die blijft doorwoekeren, dat blijkt ook wel op het internet. Die opgekropte alles verstikkende woede gaat dit bestuur nog eens lelijk opbreken. Je kan rotstreken uithalen zoveel je wilt, maar vroeg of laat en dat kan kort of lang duren, krijgen ze die door henzelf gecreëerde rotzooi gewoon weer op hun bord terug. De afgelopen jaren hebben de betrokkenen mede door die ongeïnteresseerde houding van de verantwoordelijke wethouders én niet in het minst de burgemeester, een enorme hekel aan het bestuur en de verslaafden gekregen. We stellen ons nu gewoon op het standpunt dat je ze gewoon helemaal niet meer moet helpen, het woord junk is totaal op zijn plaats. Het is afval en dat moet je gewoon opruimen. Niks helpen, en als ze strafbare feiten begaan, oppakken en opsluiten. Dallrimple heeft gelijk door te stellen dat ze alleen maar hartstikke zielig zijn, als er een hulpverlener in de buurt is. Over de zielige bewoners die geterroriseerd worden, geen woord. Die moeten alles maar over hun kant laten gaan. Daar zal binnenkort echt verandering in moeten komen. We opteren alleen nog maar voor sluiting van de drugsholen en Wil Vonk mag het hele zooitje met vliegtuigen vol, naar de Algarve meenemen, maar dan daar wel houden, we hoeven ze niet terug. Want er wordt één ding weer eens vergeten, het na-traject. Werk, huisvesting, een perspectief. Daar hebben we nog niets over gehoord. Zo gauw als ze weer in Nederland zijn mag de volgende lichting naar de Algarve en valt de “behandelde” groep gelijk weer terug in de oude scene. Dweilen met de kraan open.


6. Nico left...
Fri, 18-01-08 1:50 pm

Als mede het CDA onze jongens naar Afghanistan stuurt om de Taliban uit te roeien omdat die schade aan het volk toe zouden brengen dan kan je dat dus ook met die junken doen. Waarom daar wel zonder enig spoor van wroeging en hier niet? Neem van mij maar aan dat als hier de eerste 10 junken over de kling gejaagd worden, de situatie significant zal verbeteren. Dan rennen ze Den Haag uit. Niemand heeft er ooit eens bij stilgestaan dat het voorzieningenniveau hier zo goed is voor dat tuig dat ze vanuit de andere steden hier naar toe komen. Ook Zoetermeer heeft er een handje van om hun daklozen naar Den Haag te sturen en daar betalen ze geen cent voor. Waarom is Utrecht een hele hoop van die etters kwijt? Dat schrijft die Vonk op haar eigen weblog. Dat is een succes staat ze te oreren. En dan doodleuk met die voorheen Utrechtse en Zoetermeerse junken naar de Algarve. Hoe gek kan je wezen? http://www.vvddenhaag.nl /artikel/962.htm


7. Josje left...
Fri, 18-01-08 2:21 pm

Wil Vonk je bent de grootste politieke viespeuk die er is in Den Haag. Jetta zei tenminste nog wat ze wou maar jij hebt de boel besodemietert. Al die arme mensjes bedonderen, nee ik stem ech tegen dat hebben we gezien vieze draaitol. Die junken intereseren je geen moer als je maar met je kop in de media staat. Blij dat die blog van je om zeep geholpen is en er nu nog maar anderhalve sukkel en een paardekop komen. Je hebt die Venneparkers alleen maar misbruikt om je gram te halen op de pvda die het cda terecht onbetrouwbaar noemt en die mensjes trappen er nog in ook. Dufresne noemt die blog een digitale camping omdat al dat klootjesvolk bij jou kwam. Die Lerou heeft die mensen een grote dienst bewezen om je judasblog te slopen En dan bij die Kool nog lopen slijmen voor geld. Nu al likken voor de nieuwe verkiezingen en die kool, die schuift wel denk je dat kan je wel vergeten.


8. Gijs ter Haar left...
Sat, 19-01-08 10:14 am

Zelfs ik als 2-voudig ex-junk sta hiervan met mijn oren te klapperen. Hoe haalt die vonk het in haar botte kop dit er door te willen drukken. Los van het feit dat er van die 20 junken weer 18 gaan terugvallen, ( volgens het rekensommetje dan al gauw een verlies zonder enig resultaat van pakweg een miljoen ) omdat ze dan wel weer op vakantie naar de Algarve mogen, overvalt het cda ( christen democraten? me hoela ) een dorpje in een ander land met een zooitje tuig en criminelen. Ja u heeft het goed gehoord vonk, want dat zijn het, en als een ex-junk het zegt kun je dat geloven. Misschien hadden al die moedige moeders wat moediger moeten zijn in de opvoeding van hun kroost ( of was u te druk met uw carriere? ), dan had de wereld nu geen last van het spoor van ellende dat een junk achter zich laat liggen. Het wordt tijd dat we hier in Nederland de junkies eens echt gaan aanpakken. Ik ben nu 14 jaar clean, God zij dank, heb mijn leven weer op de rails en werk me een slag in de rondte om elke maand net uit te komen, kan amper 1 x per 2 jaar op vakantie en dat moet ik nog maar afwachten sinds dat door het cda beloofde zoet na het zout maar niet komt. En dan gaan we criminelen in de watten leggen? Ik ben afgekickt in de bajes, Wolverplein in Utrecht en Veenhuizen, cold turkey en no bullshit, gaat u daar eens kijken. Prima cellen met dikke deuren, zet ze daar een jaar binnen met de juiste begeleiding. Beter verdienen ze niet en hoe langer ik er over na denk, gaat u er vooral zelf met uw snode cda kop bij zitten. U bent een dief van de hardwerkende Nederlander die elk dubbeltje moet omdraaien om in tijden van deze grrrrrrristelijke politiek het hoofd boven water te houden, puur en alleen omdat u als moedige moeder ( ontoereikende moeders zou beter klinken ) met een persoonlijk belang bezig bent. Zelfverheerlijking over de rug van de burger die wél werkt. Omdat ú als moeder tekort geschoten bent? christen? Me hoela

( daar waar u een hoofdletter verwacht en deze er niet staat is dat bewust gedaan, sommige namen moet je zo klein mogelijk schrijven )


9. Jan de Wandelaar left...
Sun, 20-01-08 1:50 am

Al geruime tijd is het pijnlijk duidelijk geworden dat opvangplekken voor verslaafden in de woonwijk niet gewenst zijn. En zeker niet in de dichte nabij van scholen en speelplekken van kinderen. Juist daarom zijn initiatieven zoals die van de Moedige Moeders wel zo belangrijk. Deze kunnen namelijk een positieve bijdrage leveren aan het feit dat er dan op termijn helemaal geen opvangplekken meer nodig zijn voor verslaafden. Of hebben de criticasters een beter idee ??


10. dhtk left...
Sun, 20-01-08 2:04 am

Meneer de Wandelaar u heeft het nog niet helemaal door zo te zien. Dat is ook de pech van de Venneparkers. Daar wordt niet opgevangen, daar wordt gebruikt en niet afgekickt. Daar blijft men roven en stelen en de burger benadelen. Maar als men daadwerkelijk de keus maakt om af te kicken dan kan dat dus ook in een boerderij in Drenthe, maar daar ging de PvdA weer voor liggen dat het niet kon. Toen 120 verslaafden naar Drenthe konden, ging Jetta Kliijnsma advies vragen aan Parnassia of ze het wel een goed idee zouden vinden als er 120 debiteuren van uit hun factureringsbestand gehaald zouden worden. En wat denkt u dat het advies was? Antwoorden "opvang dakloze verslaafden in Drenthe"


11. Gijs ter Haar left...
Sun, 20-01-08 12:20 pm

Jan de Wandelaar schreef "Of hebben de criticasters een beter idee ??" U heeft denk ik moeite met lezen, staat daar niet een geweldig idee in mijn eerdere reactie? Misschien denken de waarde junken dan ook een 2-de keer na voor ze weer een autoruit intikken of een tasje roven.

Nee hoor, stuur ze maar naar de Algarve. Ik zou bijna weer gaan gebruiken, mag ik ook weer eens op vakantie.


12. Ellen left...
Sun, 20-01-08 7:31 pm

Wat blijft is het onaangename gevoel dat voor verslaafden allerlei zaken geregeld worden terwijl de gewone burger het maar zelf uit moet zoeken. En als omwonende van zo'n faciliteit kan ik zeggen dat ook na bijna 4 jaar ik me nog steeds belazerd voel door de politiek inclusief mevrouw Vonk. Wel gezellig praten met de mensen maar als het op echte actie aankomt voor de omwonenden gebeurt er niets. Ook door mevrouw Vonk niet die destijds ondanks mijn waarschuwingen met haar commissie gezellig op bezoek ging bij het Vennepark en zo de rellen uitlokte. Uitlokking is toch strafbaar? Of telt dat niet voor politici?


13. Hatice left...
Mon, 21-01-08 1:41 am

Ik ben een buurvrouw van drugshol van der vennestraat. Mijn zoon zeg nu te vaak: "ma, ik kan beter een junky zijn" Ik heb een vraag. Waar is Kleinsma?


14. Junkfood left...
Mon, 21-01-08 5:05 pm

Van de site van Wil Vonk ‘Een paar dagen na de storm is het tijd om op mijn weblog verder te gaan. Voor alle duidelijkheid toch nog maar even uitleggen: ik ben raadslid voor het CDA en in mijn spaarzame vrije tijd, voorzitter van de stichting moedige moeders Den Haag. Deze twee zaken zal ook u uit elkaar moeten houden’

De arrogantie, Wil Vonk misbruikt de weblog van het CDA voor haar privé clubje. Wil Vonk laat zelf de zaken al dan niet express door elkaar lopen en zelfs Henk Kool heeft ze benaderd om die WMO te misbruiken voor haar doortrapte plannetjes. Het zou haar sieren als ze het voorzitterschap van Moedige Moeders overdraagt aan een ander. Niet zo’n beschadigd raadslid zoals zij. Beschadigd door haar schandalige handelswijze betreffende Vennepark. Maar ze gaat maar door, dan kan het CDA ook voortdurend de confrontatie verwachten met dit waardeloze drugsbeleid waar zij zelf medeplichtig aan zijn.

 


 


 

http://www.denhaagtekijk.blog-city.com/wil_vonk_cda_wil_vakantiejunken_zorgbudget_laten_opvreten.htm