Home

Wil Vos wordt afbraakmedewerkster in de Schilderswijk

posted Wed, 4-02-09
Bewoners, vrijwilligers, buurtvaders en medewerkers van de nachtpreventie in opstand tegen Haagse welzijnsmaffia. 

Geheel volgens het inmiddels bekende stramien, wordt de bewoners helemaal niks gevraagd en worden ze opgescheept met figuren waar niemand op zit te wachten zoals een Wil Vos. 

Ondanks het bakken met geld pompen in de Schilderswijk, verbreken na de vele missers van gemeentewege, een aantal buurtmedewerkers
de omertà  van de zorgmaffia. 

Nu bekend is geworden dat Wil Vos, bij de bewonersorganisatie de Paraplu als opbouwwerkster gaat functioneren (?), zijn de rapen écht gaar. Vrijwilligers buurtvaders en medewerkers van de nachtpreventie beraden zich over hun positie, want zij kunnen dit gewoon niet verkopen aan de bewoners. 

Als er iémand is die zich met haar optreden
heeft gediskwalificeerd is Wil Vos dat wel, als toenmalige beheerder van dat drugshol aan het Vennepark
Net als Jetta Klijnsma stond ze stug vol te houden dat bij overtredingen zoals over het speelplein lopen, de junken gestraft zouden worden met inhouding van het pasje.

Grotere kul is er nog nimmer verkondigd, maar de Schilderswijk moet natuurlijk wel in geheel Europa bekend blijven als de grootste onhandelbare wijk, want dan vloeit er weer geld naar die welzijnsmaffia.
Wat je ook doet en wat men ook ten goede weet te keren. Feit is en blijft dat het voor de buitenwacht
gewoon een getto móet blijven uit economisch oogpunt. 

Als beheerder van dat
vervloekte drugshol aan het Vennepark was zij degene die tegen alle beloften van de gemeente in, bij calamiteiten de omwonenden niet hielp, maar juist schoffeerde door ze niet te woord te staan. 

Ze deed gewoon helemaal niets toen een junk in een psychose raakte
en 6 auto’s vernielde. In plaats van de bewoners te helpen bestond zij het om angstvallig de deur dicht te houden en een totaal verkeerde voorstelling van zaken te geven in het AD.

Maar dat is ook niet zo vreemd als je verboden wapenbezit gedoogt en er zelfs kluisjes voor laat aanbrengen. Alles voor het goede doel zullen we maar zeggen.
Dat de ruzies en de steekpartijen in diverse straten in de Schilderswijk, begonnen zijn in dat drugshol, wordt ook angstvallig stil gehouden.
 

 


Geen wonder dat de bewoners boos zijn en nu worden de bewoners, vrijwilligers, de buurtvaders en de nachtpreventie ook nog tegen de haren ingestreken. Het is nu gewoon van; zij weg of wij weg. Als ze zonder ons over ons beslissen, dan doen ze het maar zonder ons.
Drie keer raden wat de uitkomst wordt?

Dit college laat zich helemaal niets aan de Hagenaar gelegen liggen.
Ze vinden het waarschijnlijk nog jammer dat ze al die lastige bewoners niet kunnen verbannen uit Den Haag. Maar met deze handelwijze lukt het ook best aardig om mensen Den Haag voorgoed de rug toe te laten keren.

Het komt er dus concreet op neer dat alle vrijwilligers afhaken nu  de welzijnsmaffia alle wijkfilialen in haar bezit probeert te nemen en de mensen die nog iéts positiefs willen doen het leven onmogelijk wordt gemaakt.
De bewoner is helemaal niet meer interessant. Paraplu met Wil Vossione zal regeren en een ieder die niet mee wil werken, wordt gewoon weggepest.

En dat er niet over nagedacht is, maar deze handelwijze tot beleid is verheven, moge blijken uit het te hoop lopen van
al die bewonersorganisaties die het niet meer pikken. Nu Jetta de scepter niet meer zwaait in welzijnsland, installeert Marieke Bolle haar trawanten op strategische posities.

Die functie bij Paraplu heeft Wil Vos natuurlijk te danken aan de PvdA want die wil wel dat gepeupel in gaten blijven houden en het is ook puur toeval dat
Hedwig Vos (!?!?!?) ook crisisarts van Parmaffia is. Het bekende ons kent ons verhaal en als je niet voor ons bent dan zijn wij tégen je. 
 
1. Ellen left...
Wed, 4-02-09 1:02 am

Zeer apart dat Wil na haar carrieremove naar R'dam weer in de Schilderswijk geparkeerd wordt. Is Den Haag soms de overloop van in R'dam uitgerangeerde sociaal werkers? Die vraag geeft te denken als we dit gegeven leggen naast de ambitieuze meetlat van het Haags bestuur aangaande de Vogelaarwijken.


2. dhtk left...
Wed, 4-02-09 1:08 am

Krijgt de Schilderswijk als afvalputje toch weer een andere dimensie.


3. cees left...
Wed, 4-02-09 8:39 am

Whoehahahaha, " messen opbergen in je kluisje"... Het staat er inderdaad echt zwart op wit... Valt me nog mee dat er niet bij staat: " gratis messen slijpen bij mv. Vos" ....


4. Mondige burger left...
Wed, 4-02-09 9:32 am

Ben benieuwd waar die Paraplu zijn draagvlak nog aan denkt te kunnen ontlenen. Stop die subsidie maar, want het voegt duidelijk niets meer toe, ergo het doet afbreuk aan het geheel en op enig vertrouwen kunnen ze nu helemaal niet meer Bo(o)gen. Misschien tijd om ons te verlaten.


5. Bewoners left...
Sun, 22-02-09 9:09 pm

Bewoners e.a. hebben aangegeven aan de Paraplu en consorte dat Wil Vos het Venneparkbuurthuis niet moet bezoeken. Dat ze haar werkzaamheden als opbouwwerker elders in de wijk moet verrichten. Bewoners vertrouwen haar niet. Bewoners vinden het vreemd dat zij van het drugshol overthuis niet moet bezoeken. Dat ze haar werkzaamheden als opbouwwerker elders in de wijk moet verrichten. Bewoners vertrouwen haar niet. Bewoners vinden het vreemd dat zij van het drugshol oversteekt en opbouwmedewerker wordt.