Home

Haagse woonlasten

posted Mon, 6-04-09

 


Geheel tot onze spijt moeten wij u meedelen, dat wat betreft de gemeentelijke woonlasten we hier in Den Haag (nog) niets te klagen hebben.


Gemeentelijke woonlasten
Wat wel direct opvalt, is dat het verschil in lasten, tussen één en meerpersoonshuishoudens  in Den Haag behoorlijk nadelig uitvalt  voor de alleenstaanden. Hoewel Rotterdam er helemaal een potje van maakt door daar totaal geen onderscheid in te maken.
Ze slaan je daar gewoon aan voor; jij, jou, je eigen én jezelf.   

Maar in het onderstaande staatje is goed zichtbaar dat de mensen in Wassenaar ook helemaal niks te klagen hebben. Maar dat wel doen.
En dat komt omdat de gemeente Wassenaar jarenlang te zwaar op het gemeentefonds heeft geteerd. De lasten voor de bewoners laag heeft gehouden en een te fikse bijdrage uit het gemeentefonds heeft ontvangen, totdat het rijk daar een streep doorhaalde.
De boodschap was duidelijk, eerst je bewoners tot het maximaal redelijke belasten en dan kom je, als je het niet redt, nog maar een keertje terug. 

 

Woonlasten naar gemiddeld besteedbaar inkomen
Als we dat echter vertalen naar een percentage van het gemiddelde besteedbare inkomen in de regio,  dan staat die gemeente Den Haag behoorlijk aan de poten van ons bestaansrecht te zagen, want er is wederom niets te klagen. De mensen in het Westland zijn nog het slechtste af.OZB (WOZ) woningen
De te betalen WOZ belasting voor woningen van respectievelijk 100.000,-, 180.000,- en 225.000,- euro.
En als je woning boven de 650.000,- waard is
dan heb je helemaal geen klagen in Den Haag.

 

Afvalstoffenheffing

De
afvalstoffenheffing blijft en heikel punt omdat ook hier de alleenstaande in verhouding wel erg veel betaalt voor zijn éne zakje huisvuil per week.
En ook hier maakt Rotterdam totaal geen onderscheid in de hoeveelheid afval die men aanbiedt qua gezinsgrootte.
Hoewel; hoe groter het gezin, hoe groter de kans dat men kwijtschelding krijgt, dus waar maken we ons druk om.

 

Rioolrecht
Den Haag rekent net als Rotterdam geen kosten voor de bewoners, zijnde de echte vervuilers.
Dat gaat regelrecht in tegen het principe; de vervuiler betaalt.
Er word geen enkel onderscheid gemaakt tussen het aantal bewoners van een pand en de daarmee gepaard gaande hoeveelheid drek die er wordt weggespoeld.  

1. Jan Hunck left...
Tue, 7-04-09 2:26 am :: http://www.spoorwijk.benik.nl

Hoe zit het trouwens met die waterschapslasten van Delfland ??? Een eenpersoonshuishouding betaalt 1 VE. Maar met 2 of meer personen betaal je er voor 3 VE's. Beetje vreemd wel toch wel ???