Home

Haagse leegstand niet bestrijden met OZB/WOZ verhogingen. Hef leegstandsbelasting als in Antwerpen

posted Tue, 24-08-10

Steeds meer worden er losse flodders afgeschoten, proefballonnetjes die nu niet echt gestoeld zijn op kennis van zaken

Zoals nu weer het voorstel van het CDA om de OZB/WOZ voor leegstaand en ongebruikt onroerend goed extra te belasten via de WOZ. 
Meer…. 
|

Terwijl Antwerpen daar zo’n mooie leegstandsbelasting voor weet te heffen. Daar komen we in dit artikel nog op terug. 
Eerst dat voorstel tot WOZ verhoging maar eens afschieten.

Als ze nou eeens na gingen denken voordat ze met en dergelijk idee zouden komen. Ze stellen dat als het leegstaat, de WOZ dan maar verhoogd moet worden.
Dat kan helemaal niet want dat schept rechtsongelijkheid.
De WOZ is namelijk ál gebaseerd op de vrije verkoopwaarde van panden, indien deze leeg zouden zijn. Gezien het feit dat veel kantoorruimte leeg staat en de panden gezien de huidige situatie minder waard worden, kan je die WOZ waarde niet eens verhogen. Dat staat dan niet meer in verhouding met de verkoopsommen van vergelijkbare panden. 

Als je zo graag bezwaarschriften wil behandelen, die zowat allemaal gegrond verklaard zullen worden, dan doe je dat natuurlijk alleen maar omdat alle andere problemen in Den Haag inmiddels zijn opgelost.(?) 

Op basis van de opbrengst per m2 van vergelijkbare panden, omgeslagen naar de oppervlakte van een object, valt er op dit gebied nu eens voor de verandering niet te sjoemelen. Want dan trekt de gemeente haar eigen rekenmethodiek onderuit. 

Eerlijker zou zijn om de WOZ waarde van de lege panden te handhaven en de WOZ van bewoonde en in gebruik zijnde panden te verlagen. Een pand dat als woning is verhuurd, is sowieso niet vrij verkoopbaar en gedurende die bewoning is die vrije WOZ waarde dan ook niet terecht. En al helemaal niet als het huurders zijn die onder de huurbescherming vallen. 

Maar op die verlaging zit de gemeente natuurlijk ook niet te wachten.
Dat slaat direct een gat in de begroting.
Hoewel het de afgelopen decennia ons bestuur een gruwel was om de burger ergens bij te betrekken, zal het op dit gebied toch echt moeten. Buurtbewoners moeten leegstand melden en dan kan je de eigenaren misschien “verleiden” om een pand aan Ad-Hoc of dergelijke beschikbaar te stellen. Dan komt er ook weer wat terug voor die inmiddels allemaal geruimde broedplaatsen. 

Dat er wat moet gebeuren met onze vele leegstaande gebouwen is duidelijk, maar een verhoogde WOZ als instrument is daar niet bruikbaar voor. 

Misschien toch maar eens kijken naar onze zuiderburen in Atwerpen.
Want waarom zou je opnieuw het wiel uitvinden als er al zo’n mooie belasting bestaat voor leegstaande gebouwen.

Antwerpen. Belasting op leegstaande gebouwen

Open het pdf-document voor het belastingreglement 2010-2013

En al zeuren we graag, als je geen deel wil zijn van de oplossing, dan ben of wordt je een deel van het probleem.