Home

Onduidelijkheid over precario wel of niet in 2009 afschaffen

posted Tue, 4-11-08
De precario op ondergrondse infrastructuur kan in Den Haag al vanaf 2009 worden afgeschaft. Het CDA in de Haagse raad deed dit voorstel in mei, vooruitlopend op het kabinetsbesluit om deze kabeltaks in 2010  af te schaffen. Het precariorecht wordt door de energiebedrijven doorberekend aan de klanten, zodat de afschaffing ervan een lastenverlichting voor de burger betekent. Maar vooralsnog is er gen inzicht of het ook daadwerkelijk gebeurt.

Eneco
Volgens de Enbin, de vereniging van netbeheerders, worden bijna alle netbeheerders getroffen door die veertig precariorekenende gemeentes. Het zou de netbeheerders jaarlijks zo’n 85 mln euro aan belasting schelen die ze niet meer terug hoeven te verdienen door het door te berekenen aan de consument. Gedeeld door de zeven miljoen Nederlandse aansluitingen, zou dat zo’n 12 euro per jaar op de rekening van de consument schelen.


We hebben aan Karsten Klein (CDA) gevraagd hoe het nou zat, maar in plaats van een fatsoenlijk antwoord proberen te geven, werd hij wel ineens wakker en stuurt 
Denhaag.org een artikel waarin gesuggereerd wordt, dat je alleen al aan Eneco 50 euro minder per jaar, per búrger, gaat betalen.

Waar hij dat bedrag vandaan haalt mag Joost weten.
Want hij vergeet de BTW die de gemeente natuurlijk niet krijgt, die de burger wel moet betalen.

Maar we breien even door op zijn denkpatroon.

De gemeente haalt jaarlijks 21 miljoen binnen aan precario, maar dat is over reclame-uitingen, steigers en ander gebruik op, in en boven gemeentegrond.
 

In de begroting voor 2009 lijkt het of er geen bedrag is opgenomen.
Hieruit zou je kunnen afleiden dat er al rekening gehouden is met de afschaffing van die precario, in zoverre dat de OZB voor gebruikers is afgeschaft. Dan zou er 21,5 miljoen totaal aan precario binnenkomen.

Geprognosticeerd is het € 15.365.000,- om precies te zijn voor die kabels en leidingen, stond er in een vorig stuk dat we een keer vonden, wat nu ineens weer verdwenen blijkt te zijn.
Dan praat je met 235.000 huishoudens over 65 euro per húishouden en niet over álle burgers.

We hadden ook al onze twijfels over die 12 euro per jaar, waar Enbin het over had. Want dat is alleen voor elektraleidingen en Eneco heeft ook gasleidingen en dan is het heel vreemd dat we voor het waterleidingkje alleen al 20,67 per jaar betalen.
En heel frappant is dat het ook keurig netjes op de jaarlijkse afrekeningen van het waterbedrijf terug is te vinden. Het staat op alle rekeningen vermeld, terwijl bij Eneco er geen cent van terug is te vinden.

We beginnen met de waterleidingen, dat is makkelijk.
Dat bedrag aan precario staat ook keurig netjes vermeld op de jaarnota, dat kan zo geschrapt worden.

Zie hier het overzicht van de afgelopen jaren.

En voor  de rekeningen  van Eneco moet je maar gissen, want het staat nergens.

Logisch nagedacht zou het tarief van de waterleiding ook voor het gasnet en het elektranet moeten gelden.  Dat zou dan samen € 41,34 moeten zijn, maar er van uitgaande dat Eneco dat best wel goed uit heeft onderhandeld, houden we het op 75% zijnde  € 31,- plus 19% btw is € 36,90

€ 20,67 voor de waterleiding plus 6% btw is totaal is € 21,91.

Totaal  Eneco en water € 58,81 per huishouden. Kan iets meer zijn, want we hebben geen juist inzicht in de kosten die Eneco doorberekend. 

Ook al zoiets belachelijks, btw over belasting heffen en dan ook nog 2 verschillende tarieven over dezelfde heffing. 
  
Maar het zal uiteindelijk wel veel minder zijn wat we niet meer hoeven te betalen. Want door die totale precario-opbrengst van kabels en leidingen in mindering te brengen op alléén de Hagenaars, maakt Karsten dus een denkfout. Eigenlijk wel een beetje dom om het gratis dee-haa-te-kijks-rekencentrum niet te raadplegen en zelf zo maar wat te roepen, vanuit je eigen simplistische denkraam. Temeer daar we het hem zelfs van te voren gevraagd hebben.
 
Een gemeente als Den Haag berekent precario, maar klanten van Eneco elders moeten wel meebetalen en dat verklaart ook dat die Enbin aan die 12 euro komt want die slaan ze om over álle afnemers.
Die 15,35 miljoen die niet meer betaald hoeven te worden, komen niet terug naar de Hagenaar in zijn geheel.

Als je dat op deze wijze doorrekent dan valt het minder te betalen bedrag voor de Haagse huishoudens een stuk lager uit.
En even doorgaand op die 50 euro die genoemd werden voor Eneco zou daar die waterleidingprecario er ook nog bij komen en dan praat je over dik 70 euro per hushouden

Blijkt dus dat we met onze vraag aan Karsten aan het verkeerde loket stonden, hij heeft het overzicht gewoon niet.

Duinwaterbedrijf  Zuid holland levert dan wel aan
1,2 miljoen klanten, maar zij hebben in ieder geval duidelijk aangegeven dat je per afnemer die  € 20,67 moet betalen.

Maar er is nog meer; 

Waterschappen
Behalve precario voor de leidingen in gemeentegrond wordt bij de transport kosten ook de precario doorberekend die de waterschappen heffen en vreemd genoeg hoor je daar niks over.
Bijna niks dan, want men begint nu toch ook wel te piepen bij de minister, nu er een streep gehaald wordt door die precario van de gemeenten.


Telefoonkabels
Gezien telefoniekabels vrijgesteld zijn van precario, betaalt u niets als telefoon- en/of adsl-klant via dat lijntje in de straat.


Casema
Bij de verkoop van de kabelrechten is de door de Casema te betalen precario ad ƒ 2,50 ( € 1,14) per aansluiting een onderdeel van de overeenkomst geweest.
Ten tijde van onderstaand artikel was dat al ƒ 2,75 geworden.


Maar dat heeft Wilbert Stolte toentertijd al geregeld, dus dat is niet meer aan de orde. 

Bovenstaand artikel was veel werk, maar dat bent u inmiddels van ons gewend, hopen we.

Maar zoals altijd is de burger weer de pineut.
Een populistische kreet in de trant van; “stem op ons want dan krijgt elke burger maar liefst 50 euro minder te betalen” is snel geslaakt, maar je bent wel even zoet om aan te tonen dat het CDA beter met de rug naar de raadszaal kan gaan staan, omdat ze uit hun nek………  

En geloof maar niet dat onze hebberige Jetta ook maar één cent minder wil hebben, zolang zie die van je af kan troggelen.
We hebben pas 910 miljoen reserve, dat kan véél beter.

En je gelooft toch echt niet dat ze de afvalstoffenheffing verhoogt om die 22 miljoen aan ondergrondse containers te betalen en ze dan ruim 15 miljoen terug gaat geven?

En het is weer bewezen, (ex) raadsleden kunnen niet rekenen, hebben geen overzicht en kunnen daarom ook niet de consequenties van hun besluiten overzien. En dat blijkt ook wel, want anders zou je er
niet op terug hoeven te komen.

Het bestuur bestaat uit burgemeester en wethouders en die worden niét democratisch gekozen. We kiezen 45 blinden (raadsleden) en die mogen dan die 8 éénogen voordragen als wethouders. Elke sukkel die de popie jopie uit weet te hangen en 5.000 stemmen weet te vergaren kan raadslid worden. Daar staat geen enkele functie-eis tegenover. Er wordt wel van je verlangd dat je die baan voor halve dagen combineert met een (betaalde) functie elders. En ook daar wordt zelfs de hand mee gelicht. We hebben dus een Den Haag B.V met een omzet van 2,35 miljard euro per jaar en die wordt gerund door 45 amateurs voor halve dagen, die niets hoeven te kunnen of te weten en die schuiven dan 8 vriendjes naar voren en die mogen dan die 2,35 miljard op gaan maken zoals zij dat willen. Daar heb je als bewoner geen éne moer (meer) over te vertellen. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat er een soort opstelling komt van functie-eisen waaraan raadsleden moeten voldoen en dat ze na gekozen te zijn, in ieder geval de bereidheid moeten hebben om binnen afzienbare tijd, via bijscholing, aan die eisen te voldoen? Al was het alleen maar om
de begroting op de juiste manier te kunnen lezen. Dan gaan ze bekvechten over die 30 miljoen "vrij besteedbaar" die er nog is, maar dat er 761 miljoen in de spaarpot zat (inmiddels 910 miljoen) dat hadden ze niet door. Daar gaan ze bij de PvdA over brainstormen bij welke bank ze dat het beste
duurzaam kunnen beleggen. Uitgaande van 235.000 huishoudens in Den Haag is dat inmiddels 3.872,- euro per huishouden, die ze eigenlijk terug moeten geven of anderzins ten goede moeten laten komen aan de Hage Uitgaande van 235.000 huishoudens in Den Haag is dat inmiddels 3.872,- euro per huishouden, die ze eigenlijk terug moeten geven of anderzins ten goede moeten laten komen aan de Hagenaars.