Home

Zo maarnix over bouwleges in Den Haag te zeuren of toch wel?

posted Fri, 8-08-08

En alweer staan landelijk de leges van bouwvergunningen ter discussie.

Tijd om het hier in Den Haag eens te gaan onderzoeken.
En omdat bouwleges (alleen maar) kostendekkend (mogen) moeten zijn, kregen we eerst de indruk dat er fors werd verdiend aan die vergunningen, want anders krijg je geen voorstel om; “de voorziening bouwleges met 15 miljoen te verlagen en dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.”
Ze hevelden maar liefst 15 miljoen over naar de pot algemene middelen.

Ze waren er zelf achter gekomen dat het niet helemaal goed zat met die leges. In zoverre; hun eigen gemeentewet haalde een streep door de rekening.  
Het tarief in 2004 en de jaren daar voor, was 21 promille.
21 euro per 1.000,- euro (ver)bouwkosten.
In 2004 gold dan nog dat tarief van 21 promille, in 2005 werd het met 5% verlaagd tot 19,95 promille, maar eind 2006 bleek dat ze de kosten, die ze maakten voor de bezwaarschriften, ook uit de pot bouwleges betaalden en
dat bleek onwettelijk te zijn. 
De gemeentewet bepaalt dat de kosten van bezwaar en beroep niet via de leges verhaald mogen worden.

En toen bleek, dat de gemeente met betrekking tot de legesverordening meer dan kostendekkend opereerde, werd de gemeente kwetsbaar in een juridische procedure als zou blijken dat de legesheffing niet in relatie stond tot de gemeentelijke kosten.

"Het college stelt een generieke verlaging voor, van het bouwlegestarief met 15% per 1 januari 2007"

En zo geschiedde.
Om problemen te voorkomen werd het tarief van 19,95 met 15% verlaagd naar 16,95 promille en  dat werd per 1 jan 2008 met nog eens 5% verlaagd tot 16,11 promille.

Dat verklaart ook dat de dotaties (legesbetalingen) in de meerjarenbegroting omlaag zijn gegaan. Bij die 16,11 promille komen dan nog wel de beoordelingskosten van de welstandscommissie bij, maar dat was voorheen ook al zo. We geven het niet graag toe, maar we kunnen vooralsnog op het ogenblik geen te dure leges vinden.

Het enige wat ons wel vreemd voorkomt is, dat als je de prognose 2006-2010 doortrekt naar een volgende collegeperiode met deze cijfers, je in 2012 een tekort hebt van maar liefst 22 miljoen.
Zie de tabel hieronder.
Niet zo netjes om zo'n lijk in de kast erfenis achter te laten.


Eigenlijk zou je zeggen dat met die teruglopende inkomsten de dienst ingekrompen moet worden, maar dat lijkt ons niet zo’n best idee, gezien het feit dat door gebrek aan mensen zaken niet naar behoren gecontroleerd worden zoals die gevelplaten, die van de Hoftoren afwaaien.

Maar die dan leeft, die dan zorgt en we hebben nog wel een mand appelen voor de dorst. Wat heet? Een hele bóómgaard.  


 


Het is een stukje uit de gemeentebegroting en die cijfers staan hierboven wat overzichtelijker gerangschikt, maar zó duidelijk is die gemeente natuurlijk een gruwel.
Zie hier het bestaansrecht van DenHaagTeKijk. 

Het is totaal onoverzichtelijk en dan hebben we die paarse tekstbalk er nog wel direct boven gezet. Hoe laat je een gemeenteraad maar snel door een begroting van 2,1 miljard vliegen. Mooie begroting (254pagina's), maak er nu maar weer een boom van.

En mocht u denken dat u er met die bouwleges al was.
Als de verbouwing klaar is en u bent zo "slim" om die netjes af te melden dan wordt u direct beboet beloond met een hogere WOZ waarde voor uw noeste arbeid en zie hier wat dat betekent over een periode van 20 jaar. Nu verdwijnen die WOZ opbrengsten in de pot algemene middelen en waar moet de gemeente haar juridische kosten van die bezwaarschriften nu, volgens de gemeentewet, van betalen? Precies!  

1. Willemijn left...
Fri, 8-08-08 8:23 am

Het is duidelijk dat die gemeenteraad weer heeft zitten slapen. De cijfers van 2006-2010 voor je neus hebben en dan toch die 15 miljoen bij bouwen weghalen. Niemand die ziet dat die dekking 22 miljoen te laag is voor die daarop volgende jaren. Het geeft op pijnlijke wijze het niveau aan van die figuren. Stort het nu maar weer terug of haal het maar uit de reserves. Die zijn toch veel te groot.

Zeker allemaal op de PABO gezeten en dan bedoel ik ook; alleen maar gezéten, leren ho maar.


2. dhtk left...
Fri, 8-08-08 8:38 am

Willemijn;

Ze huldigen hier het standpunt van “eens gejat blijft gejat” en “gestolen goed slijt niet.”

Het gaat straks net als met die Pieter van Woensel en die rampstadrail. Eerst werd er door het college 12 miljoen van zijn budget afgepakt omdat hij die toch over had, in hun visie, en later begonnen ze te zeuren dat hij 12 miljoen tekort kwam om die ondergrondse sporen te kunnen realiseren, en daardoor moest hij het veld ruimen. Tenminste, zo werd het verteld.


3. Blaeys Paescaell left...
Fri, 8-08-08 10:56 am

Meijnen eenen haendt sieth nieth waeth mijenen aenderen haendth doeth, mijenen aenderen haendth nieth waeth meijnen eenen doeth.

Maar ick ben en seijnde ende saelle bleijven in eevenwichtighen baelanscgh !

Hoe zit het trouwens met die onderzoeksresulaten van de gemeentelijke GAD inzake de jarenlange zwendelpratijken van SHAM, de Stichting Huisvesting Alleenstaanden en Meerpersoonshuishoudens, die even 16 miljoen euro - lees: ** 35 ** miljoen oud-Hollandse florijnen - in eigen private zak heeft laten verdwijnen, van door de Haegschen gemeentelijke overheid 'doorgepompte' Haegschen rijksgelden?

Of moet dat door het domme burger-gepeupel maar 'vergeten' worden?

En is er ook onderzoek gedaan naar de markt-gelieerde 'partnertjes' waar SHAM 'saeckjes' mee heeft gedaan?

Of moet het domme burger-gepeupel maar aannemen dat de gemeente dat gemakshalve buiten haar 'bevoegdheden' vindt liggen?

Met een beetje pech springt dadelijk een onafhankelijke, derde 'onderzoekspartij' in dit gapende 'doorgeefluikje' ....


4. Kees left...
Fri, 8-08-08 11:48 am

Kan denhaagtekijk niet in die gemeenteraad gaan zitten, volgens mij hebben jullie meer verstand van cijfers dan die hele gemeenteraad bij elkaar. Als je 45 nullen bij elkaar zet dan blijft het natuurlijk niks en als je er 1 goeie voorzet dan wordt het ineens een hele hoop.

Now they know how many holes It takes to fill the Hague's town Hall.

http://www.strawbe rrywalrus.com/dayinlife.html


5. dhtk left...
Fri, 8-08-08 12:08 pm

Kees;

Dat zal niet lukken dan moeten we eerst een politieke partij oprichten. De partij van de ontevreden burger bijvoorbeeld. Dan zijn we gelijk de grootste partij van Den Haag. Probleem is dan wel dat we onze kiezers ontevreden moeten zien te hóuden, anders stemmen ze niet meer op ons. Zie hier het politieke dilemma in een notendop.

En denk nu niet dat wij het allemaal zelf verzinnen, we zetten het op onze weblog, maar we hebben iets van een extern wandelend rekencentrum. Die was zelfs in staat, toen Adri Duijvestein een locatie in Den Haag wilde slopen, Adri dermate onderuit te schoffelen dat hij tot drie keer toe zijn huiswerk van de raad moest overdoen.

Op een gegeven moment ging het helemaal niet meer om die te slopen woningen, maar stond de gehele geloofwaardigheid van de dienst volkshuisvesting ter discussie. Adri moest zelf toegeven dat hij toch wel een aardige dobber had aan die “Willie Wortel” zoals hij die man noemde.

En het ergste was het argument van het raadslid mevrouw van Herwaarden-Canneman;

“De cijfers van de bewoners zijn indrukwekkend en die van volkshuisvesting ook en ik kan het allemaal niet meer volgen en ik begrijp er niets meer van en dáárom steun ik het voorstel tot sloop.”

Zucht.

Dat was dus die “kwaliteit” die vroeger (1989) zo gewoon was en nu helaas ook nog.


6. Spoorwijker left...
Fri, 8-08-08 12:29 pm

Met die uitspraak van die Catrien Herwaarden Canneman verbaast het me niks dat D66 nog steeds in de oppositie zit. Lekker daar laten. Laat Jantje Brink maar met zijn vinger in de dijk zitten.

Met die uitspraak van die Catrien Herwaarden Canneman verbaast het me niks dat D66 nog steeds in de oppositie zit. Lekker daar laten. Laat Jantje Brink maar met zijn vinger in de dijk zitten.