Den Haag, koploper in het dumpen van jongeren in de Wajong!

Home

posted Fri, 14-11-08
Den Haag is koploper in het bestrijden van werkloosheid, in vergelijking met de drie andere grote steden. Dit blijkt uit gegevens van het CWI. Het aantal Haagse werklozen is van juni 2007 tot juni 2008 met 22,4procent gedaald; van 21.125 tot 16.384 mensen. Daarmee deed Den Haag het beter dan Amsterdam, Rotterdam en Utrecht
Bron rtvwest.

En ook
de algemene rekenkamer schrijft dat.
De laatste jaren is het aantal werklozen tussen de 15 en 22 jaar dat ingeschreven staat bij het CWI, spectaculair gedaald van 55.786 eind 2003 naar 17.617 eind 2007.

Maar het blijven ambtenaren. Ze liegen niet, ze vertellen gewoon niet alles.

Wat ze schrijven is dat die werklozen alleen maar uit de databank van het CWI zijn verdwenen. Daarmee suggererend dat ze aan het wrk zijn gegaan.
Niets is minder waar.
Die vermindering werklozen slaat hoofdzakelijk op jongeren. Elke jongere die iets mankeert, mentaal of fysiek wordt in
de WA-jong gedumpt. Die krijgt een Wajong brandmerk op het hoofd en wordt over de rijksschutting gegooid. Dan komen ze niet meer ten laste van de gemeente maar van het rijk.

Voor de Nederland BV maakt het niets uit, want het blijft w belastinggeld.

Ook Hen Kool gaat er prat op dat hij de doelstelling heeft gehaald om 3.200 huishoudens uit de bijstand te krijgen. 

Hij zegt het goed, uit de bijstand, maar dat wil nog niet zeggen dat ze aan het werk zijn. Dat ze zijn geholpen aan een reguliere baan. zodat die mensen in staat zijn om geheel zelfstandig met een redelijk salaris rond te komen. 

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat op het Haagse succes behoorlijk wat af te dingen valt.

En van de uitleg die er aan gegeven wordt over met name die jongeren, geloven wij helemaal niets. Die verdwijnen uit de bijstand, of komen er niet in, om hele andere redenen.

Hadden wij al aangegeven dat er veel meer mensen de WAO ingeloodst worden, nu kan je er ook van uitgaan dat de lijst van Henk wordt opgeschoond door veel meer jongeren de Wajong regeling in te schuiven.Rapport; Groei Wajonginstroom

Want jongeren met een
Wajong uitkering komen er steeds meer.

We zitten dus straks met een
half miljoen Wajongers opgescheept, waar je, je van kan afvragen of dat allemaal wel terecht is.
Je wordt ook, al of niet bewust, op het verkeerde been gezet met die termen van arbeidsongeschikte en gehandicapte 
Een gehandicapte suggereert een lichamelijke afwijking. 

De gemiddelde Wajonger is niet iemand met een lichamelijke aandoening die is aangewezen op een rolstoel, maar iemand met een verstandelijke beperking of andere ontwikkelingsstoornis, of met een psychische problematiek.
Deze zijn samen goed voor 85% van de instroom in 2006

Henk Kool hoefde niet af te treden. als hij zijn doelstelling niet haalde, maar hij goochelt wel, net als Lubbers, met de cijfers.

Ruud Lubbers 
Wij schrijven 1982, het eerste jaar van Lubbers Toen was het werkloosheidscijfer in Nederland 14,4 procent, op Itali na het hoogste van Europa. En dat was het moment dat Lubbers zwoer dat hij bij een getal van een miljoen werklozen zou aftreden. Waarna de diverse overheidsinstellingen zich beijverden om dit getal cosmetisch te corrigeren naar 8,2 %. Meer 

Het Wajongonderzoek is uitgevoerd op drie kantoren (Arnhem, Utrecht, en Den Haag) 

Waarom neemt de instroom in de Wajong zo sterk toe?
Vooral de instroom vanuit de bijstand neemt sterk toe, maar ook de instroom vanuit instellingen en de herkomstcategorie thuis.
Hoewel er altijd al een doorstroom bestond naar de Wajong is inmiddels bekend dat de veranderingen in de Bijstand (WWB, 2004) tot een toename van deze doorstroom leidde. 

Nu net in de tijd dat Henk Kool wethouder is.
Hij had gewoon het tij mee en hoefde er zelf eigenlijk niets aan te doen, de trein reed al, maar hij gaat er wel (onterecht) prat op dat hij de aanjager is.


Feit is dat de instroom vanuit de bijstand naar de Wajong met 55% is gestegen en direct vanuit de thuissituatie met 53% en dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat men jongeren geen bijstandsuitkering meer gaat geven.

 

In hoeverre het ook te maken heeft met de geestelijke afwijkingen vanwege familiehuwelijken is nochtans gissen, maar dat het er mee te maken heeft is duidelijk.

De Rotterdamse CDA-wethouder Leonard Geluk denkt dat een verbod op huwelijken tussen bloedverwanten nodig kan zijn. 

Want het blijft vreemd dat in alle landen in Europa dat verboden is, maar een huwelijk tussen neven en nichten in Nederland niet. Met als resultaat een groter risico op genetische miskleunen en dat blijkt nu dan ook wel.

Maar dat van die 3.200 van Henk een fiks deel gewoon een andere regeling is ingeschoven lijkt ons duidelijk.

Henk Kool helpt geen mensen, maar hoofdzakelijk zichzelf. Henk Kool schrapt gewoon mensen van zijn lijstje.
En de gemeenteraad staat er bij en kijkt er naar.