PvdA verspilde nodeloos mijloenen met IDers

posted Fri, 8-05-09En terwijl Henk Kool en inmiddels het hele PVDA bestuur vechtend over straat rolt even wat extra informatie.

ID-banen zijn Instroom/Doorstroombanen, die minister van Sociale Zaken Ad Melkert in 1995 invoerde (Melkertbanen). De beloning is maximaal 130 procent van het minimumloon.

Maar rekenen is Henkie’s sterkste kant blijkbaar nooit geweest terwijl je dat van een wethouder economie toch wel zou mogen verwachten.
Het gaat over zo’n 1.000 IDers, afgezien van de ontstane heibel over Martini en Kool, waarbij Martini vond dat hij die klus best had mogen doen en nu de verongelijkte en benadeelde partij uithangt.

Maar er zijn veel meer benadeelden, namelijk alle belastingbetalende Hagenaars.
We hebben vanwege dat IDcircus zo'n 16 miljoen teveel afgedragen aan belastingen terwijl die IDers er niets aan hadden. Daar is Henk Kool ook voor een behoorlijk gedeelte voor verantwoordelijk te houden.

Dáár zou een rapport over moeten komen, maar het onderstaande even uitprinten kan natuurlijk ook inclusief de aanbevelingen om die IDers door te laten stromen naar een reguliere baan.
Kijk, krijgen ze zo maar een rapport met een vergelijkbare waarde van 30.000 euri's cadeau van DenHaagTeKijk.

We hadden gemiddeld zo’n 1.000 IDers en die verdienden tot 130% van het minimumloon. Je kan er gewoon van uitgaan dat op een hoogst enkele uitzondering na, die mensen allemaal een huurwoning hadden en dat we veel meer aan afdrachten hebben betaald in de vorm van loonheffingen, dan in wezen nodig was. Het minimumloon op zich was dan voldoende geweest.

Alles wat er boven dat minimumloon tot 130% werd betaald, heeft de mensen zelf niets opgeleverd, weggegooid geld, voor de kat zijn viool, noppes, nada.

Rekent u even mee?
We gaan uit van een huur van 450 euro en we hebben de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen verrekend.
Met de zorg en huurtoeslag meegerekend ziet u in het onderstaande staatje dat de mensen er zelf geen steek wijzer van werden, terwijl er per persoon wel zo’n 400 euro extra aan loonheffingen werden en worden betaald.

Minimumloon 1.382 euro per maand
Toeslag 30% is 414 euro meer.
In het onderstaande rekenmodel is 400,- extra aangehouden.
  

Het komt er  op neer dat die extra, teveel betaalde € 400,- geheel weg genivelleerd werd omdat dat direct weer werd verrekend met de huur en zorgtoeslag.
Per saldo hebben we dan per persoon met het huidige salaris ruim 3.120 euro per jaar teveel afgedragen aan het rijk als iemand 130% van het minimumloon kreeg.

Gezien de salarissen tussen minimumloon en 130% varieerden, gaan we uit van de helft, zijnde 1.560 euro afdracht teveel.
We hadden constant zo’n 1.000 IDers. Dat is per jaar 1,56 miljoen euro teveel betaald. En als je uitgaat van het feit dat we die IDers al zo’n 15 jaar hebben, dan is het zo’n 23,4 miljoen en dan moeten we natuurlijk niet vergeten dat de salarissen vroeger minder waren, maar zo’n 16 miljoen hebben we op zeker nodeloos afgedragen, terwijl die mensen zelf er zowat niets mee opschoten.
 
En natuurlijk is het zo, of het nu gemeentegeld of rijksgeld is, de Nederland B.V er niets mee opschiet. Maar waarom moeten de grote steden altijd het meeste van dit soort lasten dragen. Net zoals we hier in de randstad het meeste moeten betalen aan waterschapsheffing terwijl dit een zaak voor álle Nederlanders is. Dus ook gelijke lasten asjeblieft.

Vooralsnog rekent Henk met het elimineren van uitkeringsgerechtigden van zijn lijstje, ook alleen maar in zijn gemééntezak, dus mogen wij dan ook een keer?
Hoewel Henk de gemeentezak behoorlijk onnodig heeft laten plunderen door het rijk. Het is nog erger, hij heeft het vrijwillig afgedragen
.

1. Arjan left...
Sat, 9-05-09 3:57 am :: http://www.parkeergeldzucht.nl

Sterk stuk!

(Al zal ik het nog eens - by close reading - willen nalezen en ook nog de sommetjes maken.)


2. Werkgever left...
Sat, 9-05-09 9:34 am

Het komt er op neer dat elke werknemer met het minimumloon eigenlijk toch die 30% meer krijgt.

Is het niet van de werkgever dan is het wel via de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Je bent gewoon een dief van je eigen bedrijf als je als werkgever meer betaalt dan het minimum.

Pas boven die 1782 wordt het interessant voor de werknemer maar ben ik wel 400 meer kwijt terwijl ze er slechts 44 euro aan overhouden. Nou, dat verschil leg ik wel bij met een belastingvrije vergoeding voor woonwerkverkeer of ik geef het zo.

Knettergek dat Nederland, helemaal dolgedraaid.


3. dhtk left...
Sat, 9-05-09 10:09 am

Juiste constatering.

Het vervelende voor de ambitieuze werknemer is dat de inzet van extra (avond) opleiding niet beloond wordt. De eerste de beste minkukel die na zijn werk voor die tv ligt te dweilen heeft per saldo net zo veel of eigenlijk net zo weinig te besteden. Denk je wat meer te verdienen dan wordt dat direct afgestraft met een lagere zorg en huurtoeslag en bij 130% ben je die huurtoeslag zelfs in zijn geheel kwijt.

 Zorg en huurtoeslag en bij 130% ben je die huurtoeslag zelfs in zijn geheel kwijt.