Kabinet gedoogt zienswijze van de Haagse PvdA. Maar bijstand blijft aantrekkelijker dan werken.

posted Fri, 8-04-11


Werken loont nog steeds niet. Zelfs niet met het kromme voorstel van staatssecretaris De Krom.

En 250 euro meer verdienen dan het minimumloon betekent dat je daar maar liefst 223,15 euro van mag inleveren.

De bijstand blijft een hangmat terwijl het als vangnet bedoeld is voor diegene, die niets (meer) hebben. Ondanks of dankzij de ingrepen van de overheid.

Minder vakantie in de bijstand en het kabinet haalt een streep door automatische ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders met kinderen onder de vijf jaar.Volgens De Krom is het niet goed voor de arbeidsmarktkansen van bijstandsmoeders om zo lang niet te proberen aan het werk te komen. Wel kunnen gemeenten nog in individuele gevallen uitzonderingen maken. Om werken meer lonend te maken, komt er een toets op het inkomen van een heel huishouden voor het krijgen van bijstand. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van zijn of haar partner. Straks tellen in een huishoudenstoets ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee.  

In ieder geval gaat de handelwijze van Henk Kool, wat betreft de vrijstelling van sollicitatieplicht van ouders met jonge kinderen, niet meer in tegen het beleid van de overheid.
Het is nu zelfs andersom. Ze nemen zelfs zijn visie over.
Ik trek me er niets van aan mopperde hij nog in 2008.
Het moet niet veel gekker worden, dat nu zelfs het kabinet een zienswijze van de PvdA gedoogt.

Staatssecretaris de Krom legt een grens van 110% van het minimumloon inclusief de douceurtjes van de gemeente. Dat is dan inclusief kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en  eventuele hondenbelasting. Nu vragen we ons af waarom iemand 10% meer kan krijgen met niks doen ten opzichte van een werkende met gewoon 100% minimumloon. Die ook nog eens kosten voor woonwerkverkeer moet maken en natuurlijk ook nog enigszins netjes gekleed moet gaan.
Maar als we kijken wat een alleenstaande in den Haag aan uitkering ontvangt inclusief toeslag, dan blijven we netjes binnen de regels.
 
Minimumloon is 1.424.40 euro
En we gaan uit van een huur van 455 euro
Het bedrag
voor de afvalstoffenheffing voor een alleenstaande is 250,20 euro

Nog
veel te veel, die afvalstoffenheffing, maar als je iets niet hoeft te betalen dan maken die kosten je natuurlijk niets uit.

Blijft overeind dat de Hr. De Krom zijn naam alle eer aandoet want het blijft krom dat werken niets opbrengt. We hebben hieronder voor woonwerkverkeer en kleding elk 250 euro opgenomen en dan “verdien” je ten opzichte van een uitkeringsgerechtigde 9 cent meer per uur. Een ieder zal die opgenomen 500 euro best wel aan de krappe kant vinden en de conclusie zou dan zelfs moeten zijn, dat je geld mee moet brengen als je werkt, ten opzichte van een uitkeringsgerechtigde.

         

Maar die gedachtegang is natuurlijk helemaal fout.
Je werkt niet voor die 9 cent per uur.
Je werkt voor 1.424,40 euro per maand.
Dat kan je dan wel zo willen stellen, maar dat wil er bij de calculerende (niet)werknemer niet in.

Hier nog een overzicht van een minimumloner ten opzichte van iemand met 250 euro meer. Ook met een huurhuis.
Dan heb je 17 cent per uur meer dan een minimumloner.
De wek met een huurhuis.
Dan heb je 17 cent per uur meer dan een minimumloner.
De werkgever betaalt je 250 euro meer en daar betaal je dus uiteindelijk een heffing van 223,15 euro over. Alsof je
een bonusgraaier bent die voor 100% belast moet worden.

        

 


 t="1655">